Komitet Monitorujący FEO 2021-2027

Komitet Monitorujący FEO 2021-2027

VI posiedzenie Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Notatka z VI posiedzenia KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 54/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 54/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 55/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 55/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 56/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 56/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 57/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 57/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 58/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 58/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 59/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 59/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 60/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 60/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 61/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 61/2023 KM FEO 2021-2023

Załącznik do Uchwały nr 61/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 62/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 62/2023 KM FEO 2021-2023

Załącznik do Uchwały nr 62/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 63/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 63/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 64/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 64/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 65/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 65/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 66/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 66/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 67/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 67/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 68/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 68/2023 KM FEO 2021-2023

Uchwała nr 69/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 69/2023 KM FEO 2021-2023

II posiedzenie Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Notatka z II posiedzenia KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 3/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 3/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 4/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 4/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 5/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 5/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 6/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 6/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 7/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 7/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 8/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 8/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 9/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 9/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 10/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 10/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 11/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 11/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 12/2023 Komitetu Monitotrującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 12/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 13/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 13/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 14/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 14/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 15/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 15/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 16/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 16/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 17/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 17/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 18/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 18/2023 KM FEO 2021-2027

Uchwała nr 19/2023 Komitetu Monitorującego FEO 2021-2027

Załącznik do Uchwały nr 19/2023 KM FEO 2021-2027

Nabór organizacji kandydujących do komitetu monitorującego program regionalny pn.Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

W związku z wyborami organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 informujemy zainteresowanych, iż zostało zamieszczone ogłoszenie Komisji Wyborczej pod poniższym linkiem: https://bip.opolskie.pl/2022/11/ogloszenie-naboru-organizacji-kandydujacych-do-komitetu-monitorujacego-fundusze-europejskie-dla-opolskiego-2021-2027/

Procedura wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

2 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął procedurę wyznaczenia składu Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. W związku z tym, Instytucja Zarządzająca FEO 2021-2027 zainicjowała proces wyznaczenia składu Komitetu i tym samym przystąpi do formalnego procesu zapraszania podmiotów do składu KM FEO 2021-2027.

Zarząd Województwa Opolskiego, kierując się dyspozycją wynikającą z Wytycznych dotyczących komitetów monitorujących na lata 2021-2027 informuje, że w odniesieniu do osób wyznaczonych do składu KM FEO 2021-2027 obowiązuje wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, który oznacza, że danej osobie nie można zarzucić zachowania sprzecznego z normami moralnymi, etycznymi lub prawnymi. Jednocześnie osoby wyznaczone do składu KM FEO 2021-2027 powinny spełniać następujące wymogi:

  1. posiadanie doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji FEO 2021-2027 lub dziedzinie będącej bezpośrednio przedmiotem interwencji FEO 2021-2027,
  2. aktywny udział i zaangażowanie w konsultowanie FEO 2021-2027,
  3. posiadanie ogólnych kompetencji umożliwiających sprawowanie funkcji w KM FEO 2021-2027, w szczególności:
  • zdolności analityczne i komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność prowadzenia wystąpień publicznych i logicznego formułowania argumentów,
  • umiejętność pozyskiwania informacji zwrotnych (opinii, stanowisk, rekomendacji) w kwestiach będących przedmiotem prac KM FEO 2021-2027 od środowisk, które przedstawiciel podmiotu wchodzącego w skład KM FEO 2021-2027 reprezentuje.

Przyjęta struktura Komitetu została oparta na zrównoważonym i reprezentatywnym udziale odpowiednich instytucji państwa członkowskiego i instytucji pośredniczących oraz przedstawicieli partnerów, w tym m.in partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. W związku z powyższym, IZ FEO 2021-2027 wystosuje zaproszenia do ww. instytucji i podmiotów w celu wyznaczenia przedstawicieli do prac w KM.