Newsletter

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, na potrzeby informowania nt. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i innych Funduszy Europejskich.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją ww. celów jest Województwo Opolskie  (ul. Piastowska 14, 45-082 Opole). Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że mam prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wybierz listę(y):