Dostępna strona

Dostępna strona

Serwis internetowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest źródłem informacji na temat Funduszy Europejskich w województwie opolskim. Zawartość ,struktura informacji oraz szata graficzna serwisu zostały specjalnie dostosowane do celów i potrzeb użytkowników w oparciu o międzynarodowe wytyczne dotyczące dostępności treści w serwisach internetowych (WCAG 2.0 AA).