Strona główna

Informacje o dyżurach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. W czasie … Czytaj dalej Mobilne punkty informacyjne w województwie opolskim – lipiec 2022 r.

Informacje o dyżurach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. W czasie … Czytaj dalej Całodzienne dyżury specjalistów ds. Funduszy Europejskich w województwie opolskim – lipiec 2022 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi rozsyłanych wiadomości SMS z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej badania ewaluacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego … Czytaj dalej Badania ewaluacyjne prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

966 milionów euro – na taką kwotę w ramach regionalnego programu na lata 2021-2027 może liczyć województwo opolskie. To rekordowe pieniądze dla regionu i szansa … Czytaj dalej Rekordowe pieniądze dla Opolskiego

Wychodząc na przeciw zaleceniom Komisji Europejskiej, dotyczącym widocznego eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej … Czytaj dalej Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi z postępowań o udzielenie zamówienia współfinasowanego ze środków … Czytaj dalej Możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi

20 Europejski Tydzień Regionów i Miast w tym roku odbędzie się w dniach 10-13 października. WAŻNE! Ostatni moment na rejestrację dla partnerów. Zgłaszać można się … Czytaj dalej 20 Europejski Tydzień Regionów i Miast

Dostępne już jest opracowanie dot. efektów wdrażania europejskiej polityki spójności w województwie opolskim w latach 2014–2020. Opracowanie zawiera analizę znaczenia prowadzenia nowoczesnej polityki rozwojowej na … Czytaj dalej Efekty wdrażania europejskiej polityki spójności w województwie opolskim w latach 2014–2020

Przypominamy, że zgodnie z zapisami zaktualizowanego (w czerwcu 2021 r.) Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,  dla projektów … Czytaj dalej REACT-EU obowiązki informacyjno-promocyjne