Strona główna

Przypominamy, że zgodnie z zapisami zaktualizowanego (w czerwcu 2021 r.) Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,  dla projektów … Czytaj dalej REACT-EU obowiązki informacyjno-promocyjne

W ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw zostało opublikowanych: 1. Siedem rozporządzeń MFiPR zmieniających rozporządzenia dotyczące udzielanie pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020: Rozporządzenie Ministra … Czytaj dalej Opublikowano pakiet zmieniających rozporządzeń dotyczących perspektywy 2014-2020

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania … Czytaj dalej Mobilne punkty informacyjne w województwie opolskim – styczeń 2022 r.

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania … Czytaj dalej Mobilne punkty informacyjne w województwie opolskim – styczeń 2022 r.

Magia świąt zawitała już wśród nas na dobre. Na pewno czują ją Opolskie Ambasadorki UE, które spotkały się tam, gdzie ta inicjatywa się zaczęła-na Zamku … Czytaj dalej Świąteczne spotkanie Opolskich Ambasadorek UE

Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenie on-line pn. Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020 Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2021 r. (środa) … Czytaj dalej Szkolenie on-line pn. Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej! My też uważamy, że najlepiej jest w naszym domu, w naszym Europejskim Opolskim! W ostatnich latach, dzięki Funduszom Europejskim, … Czytaj dalej Konkurs „W EUROPIE NAJLEPIEJ!”

Spotkaniem z przedstawicielami samorządów lokalnych, jednostek samorządowych oraz Komisji Europejskiej rozpoczęły się szerokie konsultacje społeczne projektu programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. W ich … Czytaj dalej Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – konsultacje społeczne

Przybywa nam dróg, szpitali i ścieżek rowerowych. Chronimy bioróżnorodność. Zapewniamy lepszą opiekę osobom niesamodzielnym. Dla tych, którzy pragną zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, organizujemy rozmaite … Czytaj dalej Konkurs „Europa w mojej okolicy”

Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na dwudniowe, bezpłatne szkolenia specjalistyczne: Dzień 1: Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę z uwzględnieniem nowej ustawy PZP – wprowadzenie, warunki … Czytaj dalej Szkolenia – Zamówienia publiczne w projektach unijnych – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę z uwzględnieniem nowej ustawy PZP