Strona główna

Informacje o dyżurach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. W czasie … Czytaj dalej Mobilne punkty informacyjne w województwie opolskim – grudzień 2022 r.

Ponad 966 milionów euro – na taką kwotę w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” może liczyć nasz region. To rekordowe pieniądze dla województwa … Czytaj dalej Rekordowe 966 milionów euro dla regionu wynegocjowane!

Już jest dostępne – sprawozdanie z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 za 2021 rok.  Poznajcie szczegóły związane z wydatkowaniem Funduszy UE w … Czytaj dalej Sprawozdanie z wdrażania RPO WO na lata 2014-2020 za 2021 rok

Już od wielu lat żyjemy z Funduszami Europejskimi. To nasi dobrzy znajomi. Spotykają się z nami w domu, szkole, pracy, na basenie czy kursie salsy. … Czytaj dalej Funduszowe Story

W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi rozsyłanych wiadomości SMS z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej badania ewaluacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego … Czytaj dalej Badania ewaluacyjne prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

966 milionów euro – na taką kwotę w ramach regionalnego programu na lata 2021-2027 może liczyć województwo opolskie. To rekordowe pieniądze dla regionu i szansa … Czytaj dalej Rekordowe pieniądze dla Opolskiego

Wychodząc na przeciw zaleceniom Komisji Europejskiej, dotyczącym widocznego eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej … Czytaj dalej Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi z postępowań o udzielenie zamówienia współfinasowanego ze środków … Czytaj dalej Możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi