Strona główna

  Jest taki czas w roku, kiedy warto otworzyć i pokazać swój projekt. Niewielkim kosztem można dotrzeć do wielu osób i zaprezentować efekty unijnego wsparcia. … Czytaj dalej Przyłącz się do Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania … Czytaj dalej Mobilne punkty informacyjne w województwie opolskim – kwiecień 2019 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków do … Czytaj dalej Spotkania informacyjne dotyczące naboru do działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja RPO WO 2014-2020

Zamierzasz rozszerzyć swoją działalność o komponent współpracy ponadnarodowej? Projekt Międzynarodowa współpraca się opłaca jest właśnie dla Ciebie!   To pierwszy tego rodzaju projekt grantowy w … Czytaj dalej Projekt międzynarodowa współpraca się opłaca

1 grudnia 2017 r. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Opolskiego powołała Rzecznika Funduszy Europejskich  – zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. … Czytaj dalej Rzecznik Funduszy Europejskich powołany!