Strona główna

Informacje o spotkaniach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania … Czytaj dalej Mobilne Punkty Informacyjne w województwie opolskim – maj 2022

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi z postępowań o udzielenie zamówienia współfinasowanego ze środków … Czytaj dalej Możliwości wprowadzenia przesłanek wykluczających wykonawców/podwykonawców mających siedzibę w Rosji oraz Białorusi

20 Europejski Tydzień Regionów i Miast w tym roku odbędzie się w dniach 10-13 października. WAŻNE! Ostatni moment na rejestrację dla partnerów. Zgłaszać można się … Czytaj dalej 20 Europejski Tydzień Regionów i Miast

Dostępne już jest opracowanie dot. efektów wdrażania europejskiej polityki spójności w województwie opolskim w latach 2014–2020. Opracowanie zawiera analizę znaczenia prowadzenia nowoczesnej polityki rozwojowej na … Czytaj dalej Efekty wdrażania europejskiej polityki spójności w województwie opolskim w latach 2014–2020

Przypominamy, że zgodnie z zapisami zaktualizowanego (w czerwcu 2021 r.) Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji,  dla projektów … Czytaj dalej REACT-EU obowiązki informacyjno-promocyjne

W ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw zostało opublikowanych: 1. Siedem rozporządzeń MFiPR zmieniających rozporządzenia dotyczące udzielanie pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014-2020: Rozporządzenie Ministra … Czytaj dalej Opublikowano pakiet zmieniających rozporządzeń dotyczących perspektywy 2014-2020

Magia świąt zawitała już wśród nas na dobre. Na pewno czują ją Opolskie Ambasadorki UE, które spotkały się tam, gdzie ta inicjatywa się zaczęła-na Zamku … Czytaj dalej Świąteczne spotkanie Opolskich Ambasadorek UE

Zapraszamy beneficjentów RPO WO 2014-2020 na szkolenie on-line pn. Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020 Szkolenie odbędzie się 1 grudnia 2021 r. (środa) … Czytaj dalej Szkolenie on-line pn. Zasady promocji projektów współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej! My też uważamy, że najlepiej jest w naszym domu, w naszym Europejskim Opolskim! W ostatnich latach, dzięki Funduszom Europejskim, … Czytaj dalej Konkurs „W EUROPIE NAJLEPIEJ!”