Strona główna

Spotkanie roczne Instytucji Zarządzających Programami Regionalnymi 2021-2027 z Komisją Europejską i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się 30 listopada w Warszawie. Województwo opolskie reprezentowali: … Czytaj dalej Stan wdrażania FEO 2021-2027 – spotkanie z Komisją Europejską

Około 500 milionów złotych samorząd województwa opolskiego przeznaczy na edukację w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027. „Opolska pozytywna edukacja” obejmie … Czytaj dalej „Opolska pozytywna edukacja”

Informacje o dyżurach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. W czasie … Czytaj dalej Całodzienny dyżur specjalistów ds. Funduszy Europejskich w województwie opolskim – grudzień 2023 r.

Informacje o dyżurach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. W czasie … Czytaj dalej Mobilne punkty informacyjne w województwie opolskim – grudzień 2023 r.

Projekt III edycji projektu „NieSamiDzielni” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu oraz 41 partnerów został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako Instytucji … Czytaj dalej III edycja projektu Nie-Sami-Dzielni ma ruszyć od nowego roku

Czwarty rok z rzędu Komisja Europejska będzie wspierać produkcję codziennych, dających do myślenia i wiarygodnych treści na temat bieżących wydarzeń z całej Europy, przeznaczonych dla … Czytaj dalej Komisja Europejska dofinansuje transgraniczne projekty dziennikarskie skierowane do młodych Europejczyków

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) Komisji Europejskiej zaprasza do składania wniosków na działania informacyjne na temat polityki spójności i jej pozytywnego wpływu … Czytaj dalej Granty na informowanie o polityce spójności

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE … Czytaj dalej SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW FEO 2021-2027 PT. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE DLA OKRESU 2021-2027

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. Zasada konkurencyjności w perspektywie 2021-2027: zasady udzielania zamówień … Czytaj dalej SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW FEO 2021-2027 PT. ZASADA KONKURENCYJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2021-2027: ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W PROJEKTACH UE

Informacje o dyżurach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. W czasie … Czytaj dalej Mobilne punkty informacyjne w województwie opolskim – listopad 2023 r.