Strona główna

Przebudowany i wyremontowany Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim przekazano właśnie oficjalnie do użytku. Zakres prac był bardzo szeroki: remont objął wszystkie pomieszczenia budynku, przebudowano dwa … Czytaj dalej Bliżej rodziny i dziecka – III edycja

Przebudowaną drogę wojewódzką nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz oficjalnie otworzył dziś Członek Zarządu Województwa Szymon Ogłaza. Projekt ten został zrealizowany w ramach Regionalnego … Czytaj dalej Lepsze drogi dzięki środkom z UE

Spotkanie dotyczące wypracowania warunków dla naborów konkurencyjnych dla Subregionów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 poprowadził dziś Marszałek Andrzej Buła.   Omówiono planowane … Czytaj dalej Fundusze europejskie dla Subregionów

Zacisze Edukacyjno-Wypoczynkowego zrealizowane przez Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” otwarto wczoraj oficjalnie w Krężlu w gminie Kluczbork. Jest to inicjatywa, która ma na celu propagowanie wiedzy … Czytaj dalej Fundusze europejskie na ekologię i bioróżnorodność

W ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2” uczniowie z Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach wzięli udział w … Czytaj dalej Unijne fundusze dla “zawodowców”

Spotkanie inaugurujące projekt regionalny w ramach programu Interreg Europa pn. ENAIBLER – Enabling Al-driven public secto odbyło się w siedzibie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Głównym … Czytaj dalej AI w służbie rozwoju regionu

W ramach projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” przygotowano aplikację na … Czytaj dalej Aplikacja BIORÓŻNORODNOŚĆ

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu podsumował projekt „Opolskie dla Rodziców i dzieci”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt miał trzy … Czytaj dalej Podsumowanie projektu „Opolskie dla Rodziców i dzieci”

Informacje o dyżurach Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. W czasie … Czytaj dalej Mobilne punkty informacyjne w województwie opolskim – czerwiec 2023 r.

Już jest dostępny Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji Z Podręcznika  dowiesz się m.in.: jakie masz obowiązki promocyjne … Czytaj dalej Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji