Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 160 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:2
Liczba zakończonych naborów:171
Liczba złożonych wniosków:2452
Ogólna wartość złożonych wniosków:7 019 244 566,00
Ogólna wartość dofinansowania:5 089 261 438,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1915
Ogólna wartość:6 084 919 337,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 496 786 819,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1279
Ogólna ich wartość:5 027 077 116,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 682 143 712,00