Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 231 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:
Liczba zakończonych naborów:
Liczba złożonych wniosków:
Ogólna wartość złożonych wniosków:
Ogólna wartość dofinansowania:
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:
Ogólna wartość:
Ogólna wartość dofinansowania:
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:
Ogólna ich wartość:
Ogólna wartość ich dofinansowania: