Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 155 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:5
Liczba zakończonych naborów:165
Liczba złożonych wniosków:2393
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 928 535 344,00
Ogólna wartość dofinansowania:5 032 098 345,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1825
Ogólna wartość:5 941 645 854,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 394 005 540,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1267
Ogólna ich wartość:4 999 667 290,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 661 593 051,00