Harmonogramy naborów wniosków

Harmonogramy naborów wniosków

Harmonogram prezentuje zestawienie terminów naborów wniosków i dofinansowanie projektów dla poszczególnych działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokument

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022rok

(wersja nr 2)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 42)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

W związku z końcowym etapem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WO 20214-2020 informuje, że (realizując obowiązek wynikający z art. 47 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020) nie planuje ogłaszania naborów projektów w trybie konkursowym w roku 2023.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 rok oraz Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020 w trakcie realizacji Programu mogą ulec zmianie m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

Archiwum

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022rok

(wersja nr 1)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 41)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok

(wersja nr 5)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 40)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok

(wersja nr 4)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 39)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok

(wersja nr 3)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 38)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok

(wersja nr 2)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 37)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok

(wersja nr 1)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 36)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

(wersja nr 8)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 35)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

(wersja nr 7)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 34)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

(wersja nr 6)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 33)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

(wersja nr 5)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 32)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

(wersja nr 4)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 31)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

(wersja nr 3)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 30)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

(wersja nr 2)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 29)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2020 rok

(wersja nr 1)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 28)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

(wersja nr 8)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 27)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

(wersja nr 7)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 26)

 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

(wersja nr 6)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 25)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

(wersja nr 5)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 24)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

(wersja nr 4)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 23)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

(wersja nr 3)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 22)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

(wersja nr 2)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 21)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2019 rok

(wersja nr 1)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 20)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok

(wersja nr 6)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 19)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok

(wersja nr 5)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 18)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok

(wersja nr 4)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 17)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok

(wersja nr 3)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 16)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok

(wersja nr 2)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 15)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2018 rok

(wersja nr 1)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 14)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

(wersja nr 6)

Wykaz zmian do harmonogramu (wersja nr 6)

 

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 13)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

(wersja nr 5)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 12)

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

(wersja 4)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja 11)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

(wersja nr 3)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 10)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

(wersja nr 2)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 9)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok

(wersja nr 1)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 8)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 rok

(wersja nr 5)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 7)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 rok

(wersja nr 4)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 6)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 rok

(wersja nr 3)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 5)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2016 rok

(wersja nr 2)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 4)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym na 2016 rok

(wersja nr 1)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020

(wersja nr 3)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok

(wersja nr 3)

Wieloletni plan naborów na lata 2014-2020 [XLS]

(wersja nr 2)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok

(wersja nr 2)

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 rok

(wersja nr 1)

Ramowy harmonogram naboru wniosków na lata 2014-2020

(wersja nr 1)

 Komunikat

25/02/2021

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w zakresie infrastruktury sportowej RPO WO 2014-2020.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w zakresie infrastruktury sportowej planowanego na miesiąc maj 2021r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2021, wersja nr 2 z dnia 21 grudnia 2020 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru z maja 2021r. na czerwiec 2021r. w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020 w zakresie infrastruktury sportowej.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest prośbami potencjalnych Wnioskodawców o wydłużenie terminu składania do IZ RPO WO 2014-2020 zaktualizowanych programów rewitalizacji a także przesunięcia terminu naboru konkursu w ramach działania 10.2 RPO WO 2014-2020.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2021 rok – wersja nr 3 z dnia 22 lutego 2021r.

29/10/2020

Rezygnacja z naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem z października 2020 r.

W związku z planowanym w październiku 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 7 z dnia 27 lipca 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o rezygnacji z naboru w ramach tego działania w 2020 r.

Decyzja o rezygnacji z naboru w ramach ww. działania podyktowana jest prośbami potencjalnych wnioskodawców oraz aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce.

Anulowanie naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej z marca 2020r.

Zgodnie z treścią obligatoryjnego dla tego naboru kryterium czas realizacji projektu przez ośrodek wsparcia ekonomii społecznej dla obszaru południowego województwa wynosi minimum 36 m-cy. Powyższy wymóg jest konsekwencją zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Celem spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca musiałby rozpocząć realizację projektu już 01.01.2021r., tj. przed planowanym na marzec 2021 r. terminem rozstrzygnięcia konkursu. Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, dalej WUP) planowała szybsze zakończenie oceny w ramach przedmiotowego naboru, jednak konieczność jego wydłużenia do dnia 16.10.2020r. wskutek zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz znaczne pogorszenie sytuacji epidemicznej wpływające na organizację pracy w WUP powodują w konsekwencji brak takiej możliwości.

Zatem realizację projektu wnioskodawca lub kilku wnioskodawców musiałoby rozpocząć
nie wiedząc czy ich projekt zostałby wybrany do dofinansowania, a zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla V naboru wniosków w działaniu 8.3 RPO WO planowany  nabór miał na celu wyłonienie wyłącznie jednego operatora wsparcia dla obszaru południowego województwa.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o anulowaniu naboru w ramach ww. działania.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK) z listopada 2020r. na grudzień 2020r.

W związku z planowanym w listopadzie 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK) nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w tym zakresie zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 7 z dnia 27 lipca 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na grudzień 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest trwającą aktualizacją „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” realizowaną przez Departament Ochrony Środowiska UMWO.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 8 z dnia 26 października 2020 r.

31/07/2020

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK) RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 6 z dnia 25 maja 2020 r. w ramach:

Poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

W związku z planowanym we wrześniu 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 6 z dnia 25 maja 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na grudzień 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. poddziałania podyktowana jest aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce.

W związku z powyższym nabór w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej został przesunięty z września 2020 r. na grudzień 2020 r.

Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK)

W związku z planowanym we wrześniu 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK) nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w tym zakresie zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 6 z dnia 25 maja 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na listopad 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest trwającą aktualizacją „Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028” realizowaną przez Departament Ochrony Środowiska UMWO.

W związku z powyższym nabór w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw (PSZOK) został przesunięty z września 2020r. na listopad 2020r.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 7 z dnia 27 lipca 2020 r.

29/05/2020

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.2 Włączenie społeczne i rezygnacja z naboru w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 5 z dnia 23 marca 2020 r. w ramach:

– Działania 8.2 Włączenie społeczne z maja 2020 r. na czerwiec 2020 r.

W związku z planowanym na przełomie maja i czerwca 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 5 z dnia 23 marca 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na czerwiec 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest koniecznością aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, w celu dostosowania zapisów do zmienionych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, obowiązujących od 16.04.2020 r.

– Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego z sierpnia 2020r.

W związku z planowanym na sierpień 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 5 z dnia 23 marca 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o rezygnacji z naboru w ramach tego poddziałania.

Decyzja o rezygnacji z naboru w ramach ww. poddziałania podyktowana jest aktualną sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mają wpływ na trwający konkurs w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego m.in. wydłużenie okresu realizacji projektów oraz zaplanowany konkurs w ramach przedmiotowego poddziałania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 6 z dnia 25 maja 2020 r.

30/03/2020

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych i działania 5.5. Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 4 z dnia 24 lutego 2020 r. w ramach:

działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, którego rozpoczęcie zaplanowano w kwietniu 2020r.

W związku z planowanym na kwiecień 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
w zakresie chorób cywilizacyjnych
nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie
z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 4 z dnia 24 lutego 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na czerwiec 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest koniecznością zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM) zaktualizowanego kryterium wyboru projektów. W związku
z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem nie jest możliwe przeprowadzenie posiedzenia KM w trybie stacjonarnym. Mając na uwadze powyższe, KM odbędzie się w trybie obiegowym, co wiąże się z wydłużeniem procedury i koniecznością przesunięcia naboru.

działania 5.5. Ochrona powietrza, którego rozpoczęcie zaplanowano w czerwcu 2020r.

W związku z planowanym na czerwiec 2020 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 5.5. Ochrona powietrza nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020, wersja nr 4 z dnia 24 lutego 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na wrzesień 2020 r.

Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mają wpływ na zaplanowany konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

28/02/2020

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 3 z dnia 27 stycznia 2020 r. w ramach:

– poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, którego rozpoczęcie zaplanowano w maju 2020r.

Zmiana terminu naboru wniosków z maja 2020r. na wrzesień 2020r. wprowadzona została na prośbę IP RPO WO 2014-2020. Termin naboru w ramach poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej został zaplanowany na wrzesień 2020r.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 4 z dnia 24 lutego 2020 r.

30/01/2020

Komunikat dotyczący rezygnacji z naboru wniosków o dofinansowanie dla działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 2 z dnia 20 grudnia 2019 r. w ramach:

– działania 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, którego rozpoczęcie zaplanowano w kwietniu 2020r.

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru na „duże” projekty o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej związana jest z przesunięciem środków finansowych na wcześniejszy XIII nabór (od 23.09 do 02.10.2019 r.) w ramach ww. działania, w celu umożliwienia skierowania do negocjacji i ewentualnego wyboru i dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie ocenionych w ramach przedmiotowego naboru.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 3 z dnia 27 stycznia 2020 r.

30/12/2019

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 1 z dnia 25 listopada 2019 r. w ramach:

– poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych, którego rozpoczęcie zaplanowano w styczniu 2020r.

Zmiana terminu naboru wniosków ze stycznia 2020r. na maj 2020r. wprowadzona została na prośbę IP RPO WO 2014-2020. Termin naboru w ramach poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych został zaplanowany na maj 2020r.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 2 z dnia 20 grudnia 2019 r.

23/10/2019

Komunikat dotyczący opóźnienia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

 

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 8 z dnia 23 września 2019 r. w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego jest spowodowane koniecznością przekazania zaktualizowanych kryteriów wyboru projektów do zatwierdzenia przez członków Komitetu Monitorującego RPO WO 2014 – 2020 w trybie obiegowym. Aktualizacja wymuszona została zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

 

Termin naboru w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego został przewidziany na grudzień 2019 r.

 

27/09/2019

Komunikat dotyczący rezygnacji z naboru wniosków w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej poddziałania, działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej i poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursów zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie
w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 7 z dnia 24 lipca 2019 r. w ramach:

– poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, którego rozpoczęcie zaplanowano w listopadzie 2019r.,

– poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej którego rozpoczęcie zaplanowano w grudniu 2019 r.,

– poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, którego rozpoczęcie zaplanowano w grudniu 2019 r.,

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym wersja nr 8 z dnia 23 września 2019 rok

 Archiwum komunikatów:

31/07/2019

Komunikat dotyczący zmiany terminów naborów wniosków w ramach działań: 1.2 Infrastruktura B + R i 5.5 Ochrona powietrza oraz rezygnacji z naboru wniosków w ramach działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursów zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 6 z dnia 24 czerwca 2019 r. w ramach:

–  działania 1.2 Infrastruktura B + R, którego rozpoczęcie zaplanowano w październiku 2019 r.,

– działania 5.5 Ochrona powietrza, którego rozpoczęcie zaplanowano we wrześniu 2019 r.,

– działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, którego rozpoczęcie zaplanowano w październiku 2019 r.

Termin naboru w ramach działania 1.2 Infrastruktura B + R został opóźniony z uwagi na wystosowaną prośbę potencjalnego wnioskodawcy, która została podyktowana wpisaniem inwestycji do Kontraktu Terytorialnego oraz czasem na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej. Wynika to z warunku koniecznego w celu ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów, gdyż ww. działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym.

Termin naboru w ramach działania 1.2 Infrastruktura B + R został zaplanowany na listopad 2019 r.

Termin drugiego naboru w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza został opóźniony z uwagi na termin rozstrzygnięcia pierwszego naboru w ramach przedmiotowego działania, co umożliwi uwzględnienie w przygotowywanej dokumentacji konkursowej rekomendacji i wniosków wynikających z doświadczenia Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 na podstawie zakończonego pilotażowego naboru. Ponadto konieczna jest aktualizacja kryteriów wyboru projektów na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020, którego termin został przewidziany na wrzesień 2019 r.

Termin naboru w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza został zaplanowany na listopad 2019 r.

W związku z sukcesywnie poprawiającą się sytuacją na rynku pracy w województwie opolskim i co się z tym wiąże, ze stałym zmniejszaniem się grupy docelowej dla działania
7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o rezygnacji z naboru wniosków w ramach procedury konkursowej do ww. działania w roku 2019.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 7 z dnia 24 lipca 2019 r.

5/06/2019

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe przeprowadzenie konkursu, którego rozpoczęcie zaplanowano w lipcu 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 5 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego.

Termin naboru w ramach procedury konkursowej do działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego został zaplanowany na sierpień 2019 r.

Przesunięcie naboru w ramach 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego podyktowane było koniecznością sporządzenia analizy dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie opolskim oraz czasem koniecznym do pozyskania i zweryfikowania znacznego zakresu danych dotyczących populacji dzieci do lat 3 oraz opieki żłobkowej w 71 gminach województwa opolskiego. Dokument ten jest niezbędny do ogłoszenia i przeprowadzenia naboru, gdyż stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 6.

5/06/2019

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe przeprowadzenie konkursu, którego rozpoczęcie zaplanowano na przełomie maja/czerwca 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 5 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych.

Termin naboru w ramach procedury konkursowej do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych został zaplanowany na lipiec 2019 r.

Przesunięcie naboru w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych jest spowodowane długotrwałymi pracami nad zmianą Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”, na lata 2016-2020.”

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 6.

30/04/2019

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu, którego rozpoczęcie zaplanowano w czerwcu 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 4 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w ramach działania 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na listopad 2019 r.

Przesunięcie naboru w ramach 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy podyktowane jest trwającymi pracami nad opracowaniem Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Dokument ten jest niezbędny do ogłoszenia i przeprowadzenia naboru.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 5 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

10/04/2019

Komunikat dotyczący rezygnacji z naboru wniosków w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne)

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o zrezygnowaniu z naboru wniosków w ramach procedury konkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) RPO WO 2014-2020 w roku 2019.

W związku z tym niniejszy konkurs zaplanowany na maj 2019 r. nie zostanie ogłoszony zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 3 z dnia 25 lutego 2019 r.

Decyzja o rezygnacji z naboru wniosków została podjęta przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 z uwagi na przeznaczenie środków finansowych z procedury konkursowej na inwestycje w ramach trybu pozakonkursowego do działania 6.1 Infrastruktura drogowa dla projektów strategicznych ujętych w Planie Transportowym Województwa Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 4 z dnia 8 kwietnia 2019 r.


28/02/2019

Komunikat dotyczący zmiany terminu naboru wniosków w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zaplanowanego w II kwartale 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 2 z dnia 28 stycznia 2019 r. w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza.

Drugi nabór w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza zostanie przesunięty z uwagi na termin rozstrzygnięcia trwającego obecnie naboru w ramach przedmiotowego działania. Przesunięcie to wynika również z konieczności uwzględnienia w dokumentacji konkursowej rekomendacji i wniosków wynikających z doświadczenia Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 na podstawie mającego zakończyć się pierwszego naboru.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 3 z dnia 25 lutego 2019 r.

 31/01/2019

Komunikat dotyczący terminów naborów wniosków w ramach poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych oraz działań: 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz w zakresie chorób cywilizacyjnych, 8.2 Włączenie społeczne RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe przeprowadzenie konkursów zaplanowanych w I kwartale 2019 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2019 – wersja nr 1 z dnia 27 listopada 2018 r. w ramach:

– poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych,

– działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,

– działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych

– działania 8.2 Włączenie społeczne.

Nabór w ramach poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych został przesunięty z uwagi na konieczność wprowadzenia dokumentacji niezbędnej do stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.

Nabór w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem został przesunięty z uwagi na trwające prace nad opracowaniem „Metodologii wyliczania stawek jednostkowych dla programu pn. Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku „Opolskie dla Rodziny”, na lata 2016-2020”.

Nabór w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych został przesunięty z uwagi na trwające prace nad zmianą Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego”, na lata 2016-2020.

Nabór w ramach działania 8.2 Włączenie społeczne został przesunięty z uwagi na trwające prace nad zakończeniem ocen projektów złożonych w ramach naborów z poprzedniego roku kalendarzowego.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 2 z dnia 28 stycznia 2019 r.

30/11/2018

Komunikat dotyczący terminu naboru wniosków w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) RPO WO 2014-2020

W związku z tym, że nie było możliwe ogłoszenie zaplanowanego w listopadzie 2018 r. konkursu w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 6 z dnia 31 lipca 2018 r., Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o zrezygnowaniu z niniejszego naboru w roku 2018.

Decyzję o rezygnacji z naboru podjęto z uwagi na prowadzone w IV kwartale 2018 r. oceny merytoryczne projektów złożonych do dofinansowania w ramach naborów do działań:

– 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,

– 6.1 Infrastruktura drogowa – nabór w trybie pozakonkursowym,

– 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego,

– 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Brzeskiego,

– 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle)

oraz uwzględniając fakt osiągniecia założonych wskaźników w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne), które zostały ujęte w Ramach Wykonania.

Termin naboru w ramach procedury konkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) został zaplanowany na rok 2019 r.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok – wersja nr 1 z dnia 27 listopada 2018 r.

3/10/2018

Komunikat dotyczący zmiany terminów naborów wniosków w ramach działań 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej oraz 5.5 Ochrona powietrza

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe przeprowadzenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 6 z dnia 31 lipca 2018 r. w ramach działań:

– 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej;

– 5.5 Ochrona powietrza.

Nabór w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej został opóźniony z uwagi na wystosowaną prośbę potencjalnego wnioskodawcy o przesunięcie terminu naboru wynikającą ze zwiększenia przez IZ RPO WO 2014-2020 kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Przesunięcie terminu naboru umożliwi beneficjentom na rzetelne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, z zachowaniem terminów obowiązujących w przepisach prawa zamówień publicznych.

Termin naboru w ramach procedury konkursowej do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej został zaplanowany na listopad 2018 r.

Nabór w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza został opóźniony z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez wnioskodawców na ich obszarach ankietyzacji w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła, która wymaga odpowiedniej ilości czasu.

Termin naboru w ramach procedury konkursowej do działania 5.5 Ochrona powietrza został zaplanowany na grudzień 2018 r.

31/07/2018

Komunikat dotyczący terminów naborów wniosków w III i IV kwartale 2018 r. w ramach działań: 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz w zakresie chorób cywilizacyjnych RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w III i IV kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 5 z dnia 25 czerwca 2018 r. w ramach działań:

1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach;

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy;

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz w zakresie chorób cywilizacyjnych.

Nabór w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach został opóźniony z uwagi na konieczność dostarczenia przez wnioskodawców opinii o innowacyjności stanowiącej jeden z załączników dokumentacji projektowej, których uzyskanie z uczelni w miesiącach wakacyjnych jest utrudnione.

Rezygnacja z przeprowadzenia w roku 2018 naboru w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy podyktowana jest trwającymi pracami nad opracowaniem Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego czynników ryzyka w miejscu pracy.

Rezygnacja z przeprowadzenia w roku 2018 naborów w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz w zakresie chorób cywilizacyjnych podyktowana jest trwającymi pracami nad zmianą zapisów Regionalnych Programów Zdrowotnych.

W związku z powyższym zasadne jest, aby druga edycja konkursów w ramach ww. działań odbyła się w terminie późniejszym. Nabory w ramach procedur konkursowych do ww. działań zostały zaplanowane w I kwartale 2019 r.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok – wersja nr 6 z dnia 31 lipca 2018 r.

29/06/2018

Komunikat dotyczący terminu naboru wniosków w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne)

W związku z planowanym w czerwcu 2018 r. naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 4 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o zrezygnowaniu z niniejszego naboru.

Termin naboru w ramach procedury konkursowej do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi regionalne) został zaplanowany na grudzień 2018 r.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok – wersja nr 5 z dnia 25 czerwca 2018 r.

28/05/2018

Komunikat dotyczący terminu naboru wniosków w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020

W związku z planowanym na przełomie czerwca i lipca 2018 r. naborem wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej nie jest możliwe ogłoszenie tego konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 4 z dnia 30 kwietnia 2018 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na lipiec 2018 r.

Decyzja została podjęta na podstawie wniosku Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Opóźnienie terminu przeprowadzenia konkursu wynika z konieczności wprowadzenia autokorekty do kryteriów wyboru projektów dla działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i zatwierdzenia ich przez Komitet Monitorujący RPO. Następnie zmiana ta wymaga aktualizacji zapisów Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 (zakres EFS) i wprowadzenia do Regulaminu konkursu.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok – wersja nr 5.

2/05/2018

Komunikat dotyczący terminów naborów wniosków w II kwartale 2018 r. w ramach działań: 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi, 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, 10.3 E-usługi publiczne oraz poddziałania: 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 3 z dnia 26 lutego 2018 r. w ramach działań/poddziałania

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

10.3 E-usługi publiczne.

Przeprowadzenie naborów w ramach działań 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu, 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych zostało opóźnione z uwagi na konieczność aktualizacji przez IZ RPO WO 2014-2020 dokumentów programowych na podstawie zatwierdzonej przez Komisję Europejską zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 2).

Nabór w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kędzierzyn-Koźle został opóźniony na wniosek Stowarzyszenia Subregion Południowy.

Opóźnienie przeprowadzenia II naboru w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne podyktowane zostało faktem, iż środki niewykorzystane z I naboru wniosków muszą stanowić alokację zablokowaną na poczet rezerwy wykonania.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok – wersja nr 4.

27/02/2018

Komunikat dotyczący terminów naborów wniosków w I i II kwartale 2018 r. w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej oraz poddziałań: 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych i 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w I i II kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r. w ramach działania/poddziałań:

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej;

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych;

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Nabór w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych dla Subregionu Południowego został usunięty na wniosek Stowarzyszenia Subregion Południowy.

Przeprowadzenie naboru w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej zostało opóźnione z uwagi na trwającą ocenę wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały złożone do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego na przełomie września i października 2017 r. Rozstrzygnięcie przedmiotowego konkursu planowane jest na kwiecień br. W związku z powyższym dopiero po rozstrzygnięciu konkursu będzie znana kwota środków możliwych do wykorzystania w ramach kolejnego naboru.

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej podyktowane jest trwającą oceną wniosków o dofinansowanie projektów które zostały złożone do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Rozstrzygnięcie przedmiotowego konkursu planowane jest na kwiecień br. W związku z powyższym dopiero po rozstrzygnięciu konkursu będzie znana kwota środków możliwych do wykorzystania w ramach kolejnego naboru.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok – wersja nr 3 z dnia 26 lutego 2018 r.

30/01/2018

Komunikat dotyczący zmiany terminów naborów wniosków w I kwartale 2018 r. w ramach działań/poddziałań RPO WO 2014-2020

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w I kwartale 2018 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2018 – wersja nr 1 z dnia 27 listopada 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

1.2 Infrastruktura B+R,

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami (usługi zdrowotne),

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej,

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach działania 1.2 Infrastruktura B+R wynika z wystosowanej przez potencjalnego wnioskodawcy prośby o przesunięcie terminu naboru wynikającej z aktualnego stanu zaawansowania prac nad projektem, który jest w końcowej fazie przygotowania. Przesunięcie terminu rozpoczęcia naboru pozwoli na skompletowanie niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu wynika z opiniowania przez Komisję Europejską zmian w zakresie tego działania wprowadzonych do RPO WO 2014-2020.

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach typu projektu: Opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami (usługi zdrowotne) wynika z konieczności aktualizacji na KM RPO WO 2014-2020 kryteriów wyboru projektów związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020″ i tym samym aktualizacji Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ponadto aktualizacji wymagała Karta działania zawarta w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (zakres: Europejski Fundusz Społeczny).

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej wynika z konieczności aktualizacji na KM RPO WO 2014-2020 kryteriów merytorycznych szczegółowych związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020″.

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego wynika z konieczności aktualizacji na KM RPO WO 2014-2020 kryteriów wyboru projektów związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” oraz aktualizacji Karty działania zawartej w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (zakres: Europejski Fundusz Społeczny).

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok – wersja nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r.

30/11/2017

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczących RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (Subregion Południowy),

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw oraz pozostałych typów projektów związanych z gospodarką odpadami,

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych,

9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 6 z dnia 25 lipca 2017 r.

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych (Subregion Południowy) wynika ze zbyt niskiej aktualnie dostępnej alokacji, która może ulec zwiększeniu w wyniku powstałych oszczędności w ramach I naboru.

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru w ramach poddziałania 3.2.2Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej spowodowana jest doprecyzowaniem kryteriów w związku z wejściem w życie zmienionej Ustawy Wdrożeniowej oraz procedurą przyjęcia odpowiedniej dokumentacji związanej z wprowadzonymi zmianami.

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru w ramach działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi dla następujących typów projektów:

1. Budowa, rozbudowa, modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw;

2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do odzysku odpadów;

3. Budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do recyklingu odpadów;

4. Zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadów poprzez budowę obiektów lub zakup urządzeń wchodzących w skład systemów zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych

związana jest z trwającą procedurą wprowadzania zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, co umożliwi aplikowanie o środki z EFRR szerszemu gronu Wnioskodawców tj. także w Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej w zakresie opracowania i wdrożenia programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy podyktowana jest koniecznością zatwierdzenia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Regionalnego Programu Zdrowotnego dotyczącego czynników ryzyka w miejscu pracy.

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznychw zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych wynika z faktu, iż projekty wybrane do dofinansowania w I naborze wniosków o dofinansowanie projektów są w trakcie realizacji i zostaną zakończone dopiero w 2019 r. W związku z powyższym, zasadne jest, aby druga edycja niniejszego konkursu odbyła się w terminie późniejszym.

Rezygnacja z przeprowadzenia naboru w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej wynika z terminu wejścia w życie planowanych zmian systemowych, tj. zmiany Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zaktualizowane Wytyczne wprowadzą istotne zmiany w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

23/08/2017

Komunikat dotyczący opóźnienia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursu zaplanowanego na III kwartał 2017 r. w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 6 z dnia 25 lipca 2017 r.

Opóźnienie przeprowadzenia naboru w ramach ww. poddziałania wynika z konieczności doprecyzowania kryteriów wyboru projektów dla poddziałania, w związku problemami, jakie zostały zgłoszone przez ekspertów i wnioskodawców w trakcie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach pierwszego naboru.

Termin naboru  wniosków o dofinansowanie dla ww. poddziałania został wyznaczony na grudzień 2017 r.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej wersji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

29/06/2017

Komunikat dotyczący zmiany terminów naborów wniosków w ramach działań/poddziałań: 1.2, 2.1.4, 2.2.2, 2.3, 6.1, 9.2.2 oraz rezygnacji z naborów w ramach działania 7.3 i poddziałania 2.2.1.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

1.2 Infrastruktura B+R,

2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu (wybór operatora),

6.1 Infrastruktura drogowa (drogi lokalne),

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 4 z dnia 29 maja 2017 r.

Opóźnienie przeprowadzenia naborów w ramach ww. działań/poddziałań wynika z aktualizacji „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020″ i konieczności dostosowania dokumentów programowych do treści Wytycznych.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla ww. działań/poddziałań zostały zaplanowane w III oraz IV kwartale 2017 r.

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów zaplanowanych w 2017 roku w ramach działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej i poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok – wersja nr 5 z dnia 26 czerwca 2017 r.

23/06/2017

Komunikat dotyczący zmiany terminów naborów wniosków w ramach działań/poddziałań: 1.2 Infrastruktura B+R, 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 6.1 Infrastruktura drogowa (drogi lokalne), 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II kwartale 2017 r. w ramach następujących działań/poddziałań:

1.2 Infrastruktura B+R,

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

6.1 Infrastruktura drogowa (drogi lokalne),

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2017 – wersja nr 4 z dnia 29 maja 2017 r.

Opóźnienie przeprowadzenia naborów w ramach ww. działań/poddziałań wynika z aktualizacji „Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020″ i konieczności dostosowania dokumentów programowych do treści Wytycznych.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla ww. działań/poddziałań zostały zaplanowane w III kwartale 2017 r.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w następnej wersji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

15/02/17

dotyczący ogłoszenia konkursu dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora.

W związku z planowanym na I kwartał naborem wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie usług rozwojowych dla MSP i ich pracowników – wybór operatora, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 (IZ RPO WO 2014-2020) podjęła decyzję o przesunięciu terminu naboru z I kwartału 2017 r. na II kwartał 2017 r.

Decyzja wynika z faktu, iż jest to pierwszy nabór w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014-2020 o przedmiotowej tematyce, a typ projektu możliwy do realizacji w ramach Działania 7.5 nie był dotąd wdrażany w województwie opolskim. W trakcie konsultacji z potencjalnymi wnioskodawcami pojawiają się liczne kwestie problemowe i zapytania, dlatego też IZ RPO WO 2014-2020 postanawia wyjść naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców i przełożyć termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów aby umożliwić potencjalnym wnioskodawcom lepsze przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

30/11/16

Uzupełniający komunikat dotyczący ogłoszenia konkursu dla Działania7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika.

W związku ze stabilną sytuacją na rynku pracy w województwie opolskim w roku 2016 r. oraz tendencją spadkową zwolnień grupowych w stosunku do roku 2015 w szczególności w sektorze publicznym, Instytucja Zarządzającej RPO WO 2014-2020 podjęła decyzję o przesunięciu naboru dla  Działania 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw w zakresie wsparcia w ramach programu outplacementowego, dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika zaplanowanego, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 na IV kwartał 2016 r.
Mając na uwadze powyższe nabór dla ww. Działania został zaplanowany na III kwartał 2017 r.

30/11/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 zrezygnowano z ogłoszenia konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2016 r. w ramach działań: 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu (wybór operatora) i 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw oraz poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 5 z dnia 26 września 2016 r.

Nabory wniosków o dofinansowanie dla ww. działań/poddziałania  zostały zaplanowane w roku 2017.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wnioskówo dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok – wersja nr 1.

27/09/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w III kwartale 2016 r. w ramach poddziałań:

2.1.1 Nowe produkty i usługi (instrumenty finansowe),

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,

zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 4 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów zaplanowanych w IV kwartale 2016 r. w ramach działań:

4.1 Mała retencja,

10.3 E-usługi publiczne.

30/06/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było i nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w III kwartale 2016 r. w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz w II kwartale 2016 r. w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 3 z dnia 22 marca 2016 r.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naboru zaplanowanego w III kwartale 2016 r. w ramach poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

08/06/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w zaplanowanym terminie, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków  o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym.

Powyższe podyktowane jest koniecznością zatwierdzenia Programu zdrowotnego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

30/05/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, nie jest możliwe ogłoszenie konkursu dla Działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego, zaplanowanego zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016, na II kwartał 2016 r.

25/03/16

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było i nie jest możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w I oraz II kwartale 2016 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 2 z dnia 15 grudnia 2015 r. Brak możliwości przeprowadzenia naborów wniosków zaplanowanych w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 3 dotyczy następujących działań/poddziałań:

1.2 Infrastruktura B + R,

2.1.1 Nowe produkty i usługi (instrumenty finansowe),

2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych,

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych,

3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych,

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej (II nabór),

3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej,

3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie (instrumenty finansowe),

3.3 Odnawialne źródła energii (instrumenty finansowe),

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,

7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (instrumenty finansowe),

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

10.3 E-usługi publiczne.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi (instrumenty finansowe) wynika z braku wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie inżynierii finansowej, które określą m.in tryb wyboru operatora instrumentów finansowych jaki należy zastosować ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych wynika z uwagi na trwające konsultacje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Komisją Europejską w sprawie zasad udzielania pomocy na infrastrukturę sieci ciepłowniczych/chłodniczych.

Opóźnienie naboru w ramach działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa jest spowodowane brakiem opublikowania aktualnego Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Opóźnienie naboru w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych dotyczącego typów projektów z zakresu opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami (usługi zdrowotne) oraz wsparcia dla osób niesamodzielnych (usługi społeczne) wynika z przesunięcia terminu zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 kryteriów w obszarze usług zdrowotnych. Przesunięcie związane było z koniecznością akceptacji Planu Działania w obszarze zdrowia na rok 2016 przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Ponadto w celu zapewnienia efektywnego wdrażania środków europejskich w województwie opolskim podjęto decyzję o ogłoszeniu naboru w zakresie usług społecznych i zdrowotnych w ramach jednego konkursu.

Opóźnienie I naboru w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne wynika z braku akceptacji kryteriów merytorycznych przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naboru w ramach działania 1.2 Infrastruktura B + R w 2016 r. i został on zaplanowany w I kwartale 2017 r.

Ze względu na zmianę podejścia do organizacji konkursów w ramach poddziałań 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych, 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów w trybie otwartym i planuje ogłosić je w trybie zamkniętym.

Rezygnacja z II naboru w ramach 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej wynika z uwagi na przeprowadzenie w II kwartale 2016 r. opóźnionego z IV kwartału 2015 r. pierwszego naboru w ramach niniejszego poddziałania w terminie 11-18.04.2016 r.

Rezygnacja z naboru w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej jest spowodowana brakiem opracowania planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) przez gminy Aglomeracji Opolskiej.

Rezygnacja z naborów w ramach działań 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie, 3.3 Odnawialne źródła energii oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej (instrumenty finansowe) wynika z braku wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie inżynierii finansowej, które określą m.in tryb wyboru operatora instrumentów finansowych jaki należy zastosować ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Rezygnacja z naboru w ramach działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej dotyczącego typów projektów w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, raka jelita grubego, raka piersi wynika z trwającego procesu zatwierdzenia Planu Działania w obszarze zdrowia na rok 2016 w zakresie działania 7.4 oraz konieczności przyjęcia przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteriów wyboru projektów zawierających wszystkie rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Ponadto informujemy, że nabór w ramach 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, z którego zrezygnowano w IV kwartale 2015 r., zostanie przeprowadzony w III kwartale 2016 r.

Zaplanowane terminy dla ww. działań/poddziałań zostały odzwierciedlone w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2016 – wersja nr 3 opublikowanym na stronie IZ RPO WO 2014-2020 (https://rpo.opolskie.pl/) oraz Portalu Funduszy Europejskich (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

29/12/15

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r., zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2015 dla następujących działań/poddziałań:

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej,

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej,

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej,

10.1.2 Infrastruktura usług społecznych,

10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej spowodowane było m.in. brakiem metodologii szacowania wskaźnika produktu pn. „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”.

W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursu dla ww. poddziałania na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej spowodowane zostało koniecznością zakończenia prac nad Kryteriami wyboru projektów dla przedmiotowego Poddziałania oraz Wytycznymi programowymi dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji. W/w Wytyczne zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 7 grudnia 2015 r., w związku z czym opracowanie stosownej dokumentacji konkursowej oraz przeprowadzenie naboru w IV kwartale 2015r. nie było możliwe. W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursu dla ww. poddziałania na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja.

Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów w ramach pozostałych wyżej wymienionych działań/poddziałań zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. Zostały one przewidziane w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

18/12/15

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w IV kwartale 2015 r. zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 dla następujących działań/poddziałań:

2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej,

5.4 Gospodarka wodno-ściekowa,

7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej,

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,

9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej,

10.1.2 Infrastruktura usług społecznych,

10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Opóźnienie naboru w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej spowodowane było m.in. brakiem metodologii szacowania wskaźnika produktu pn. „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych”. W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursu dla ww. poddziałania na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 zrezygnowała z naborów w ramach pozostałych wyżej wymienionych działań/poddziałań zaplanowanych w IV kwartale 2015 r.

13/10/15

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie było możliwe ogłoszenie konkursów zaplanowanych w II oraz III kwartale 2015 r., zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2015 dla następujących działań/poddziałań:

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

W przypadku naboru do działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej opóźnienie ogłoszenia spowodowane było brakiem zakończenia procesu akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej dla województwa opolskiego. Konkurs
w ramach działania 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu został ogłoszony w dniu 18.09.2015 r. z terminem naboru od 19.10.2015 r. do 26.10.2015 r. Konkurs w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego został ogłoszony w dniu 9.10.2015 r. z terminem naboru od 10.11.2015 r. do 18.11.2015 r. Natomiast termin ogłoszenia naborów w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego przewidziany został w IV kwartale 2015 r.

11/08/15

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursów w zaplanowanych terminach zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2015 dla działań/poddziałań:

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

8.2 Włączenie społeczne

9.1.1 Wsparcie  kształcenia ogólnego

Powyższe podyktowane jest brakiem wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w ww. zakresie. W przypadku pojawienia się możliwości ogłoszenia konkursów dla ww działań/poddziałań na stronie internetowej zostanie zamieszczona stosowna informacja.