Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 130 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:11
Liczba zakończonych naborów:130
Liczba złożonych wniosków:1950
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 242 687 764,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 516 908 039,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1457
Ogólna wartość:5 326 512 934,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 919 435 289,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:936
Ogólna ich wartość:4 323 503 582,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 111 035 167,00