Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 133 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:2
Liczba zakończonych naborów:141
Liczba złożonych wniosków:2048
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 363 489 608,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 616 346 815,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1567
Ogólna wartość:5 508 938 660,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 056 632 253,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:943
Ogólna ich wartość:4 439 424 925,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 213 368 571,00