Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 141 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:5
Liczba zakończonych naborów:145
Liczba złożonych wniosków:2122
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 474 926 539,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 716 217 088,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1636
Ogólna wartość:5 594 307 463,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 126 927 775,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1021
Ogólna ich wartość:4 559 779 660,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 292 942 684,00