Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 182 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:4
Liczba zakończonych naborów:189
Liczba złożonych wniosków:2772
Ogólna wartość złożonych wniosków:7 426 198 289,00
Ogólna wartość dofinansowania:5 399 326 890,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:2131
Ogólna wartość:6 369 649 877,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 708 491 965,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1454
Ogólna ich wartość:5 338 748 549,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 914 364 250,00