Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 146 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:3
Liczba zakończonych naborów:154
Liczba złożonych wniosków:2215
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 690 595 874,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 864 944 771,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1744
Ogólna wartość:5 764 427 559,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 279 043 054,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1204
Ogólna ich wartość:4 883 249 891,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 579 976 812,00