Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 152 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:8
Liczba zakończonych naborów:158
Liczba złożonych wniosków:2354
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 813 443 300,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 939 616 474,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1788
Ogólna wartość:5 900 216 401,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 356 018 964,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1233
Ogólna ich wartość:4 925 288 643,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 611 389 075,00