Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2017-07-31

14 maja 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5468/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5119/2018  Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5154/2018 z dnia 9 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5180/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5208/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5252/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5271/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5375/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


26 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5375/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5119/2018  Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5154/2018 z dnia 9 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5180/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5208/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5252/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5271/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 4 kwietnia 2018r. zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


4 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5271/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5119/2018  Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5154/2018 z dnia 9 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5180/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 marca 2018r., zmienionej Uchwałąnr 5208/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5252/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2018r. zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


27 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5252/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5119/2018  Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5154/2018 z dnia 9 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5180/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 marca 2018r., zmienionej  Uchwałą nr 5208/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 marca 2018r. zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


21 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 5208/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5119/2018  Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5154/2018 z dnia 9 marca 2018r., zmienionej Uchwałą nr 5180/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 marca 2018r. zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


15 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5180/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5119/2018  Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zmienionej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 5154/2018 z dnia 9 marca 2018r. zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


9 marca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5154/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 5119/2018  Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020 - aktualizacja


26 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 5119/2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu Nr RPOP.06.01.00-IZ.00-16-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców, działania 6.1 Infrastruktura drogowa – Drogi lokalne zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa(zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie komisji oceny projektów w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu wraz z ogłoszeniem o konkursie dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa - Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 29 stycznia 2018 r. Uchwałą nr 4991/2018 dokonał zmiany zapisów w Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa - Drogi lokalne RPO WO 2014-2020.

Wprowadzone zmiany obowiązują z dniem ich ogłoszenia.

Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


12 stycznia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 6.1. Infrastruktura drogowa ( zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały zakwalifikowane do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do IV etapu konkursu, tj. rozstrzygnięcia konkursu


20 listopada 2017 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach III naboru do działania 6.1. Infrastruktura drogowa ( zakres: Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

15 projektów pozytywnie przeszło ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do III etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej


WYDŁUŻENIE TERMINU OCENY FORMALNEJ

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 23 października 2017 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia II etapu konkursu tj. oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach III naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa (Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020. Nowy termin zakończenia oceny formalnej został wyznaczony na 20 listopada 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że przedłużenie II etapu konkursu tj. oceny formalnej nie wpłynie na pierwotny termin rozstrzygnięcia konkursu.

W związku z tym, że termin rozstrzygnięcia konkursu nie ulegnie zmianie, nie jest wymagana zmiana Regulaminu konkursu.


31 lipca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, przeprowadzonym w terminie od 24 do 31 lipca 2017 r., w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa (Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne) RPO WO 2014-2020 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektu z EFRR.

Lista projektów złożonych w ramach naboru do działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

OGŁASZA

 w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców

nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z realizacją Dróg lokalnych: Drogi powiatowe, gminne

w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Ostrówek 5-7, 45-082 Opole

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020, tj.:

 • budowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne;
 • przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % (w ramach naboru nie przewiduje się dofinansowania środkami budżetu państwa z alokacji RPO WO 2014-2020)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020 pochodząca ze środków EFRR wynosi 49 160 000,00 PLN.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (wersja nr 2)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR);
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR);
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR);
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców;
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców;
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu;
 7. Kryteria wyboru projektów dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa (Drogi lokalne: Drogi powiatowe, gminne);
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa.

DOKUMENTY POMOCNICZE DLA WNIOSKODAWCÓW

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 4. Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 14. Wytyczne Ministra właściwego ds. rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Archiwum:

Regulamin konkursu (wersja nr 1)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217 z późn. zm.), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl, rpefrr@opolskie.pl
 • Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 202
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Opolu

Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zamieszczono w dniu: 2017-06-21