Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 158 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:6
Liczba zakończonych naborów:166
Liczba złożonych wniosków:2393
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 928 330 076,00
Ogólna wartość dofinansowania:5 032 027 721,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1858
Ogólna wartość:5 993 404 240,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 418 236 664,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1268
Ogólna ich wartość:5 002 221 621,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 663 102 698,00