Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 76 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:7
Liczba zakończonych naborów:78
Liczba złożonych wniosków:1437
Ogólna wartość złożonych wniosków:4 518 730 302,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 320 739 895,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:919
Ogólna wartość:3 171 443 101,00
Ogólna wartość dofinansowania:2 432 830 888,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:492
Ogólna ich wartość:2 112 728 581,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:1 589 391 255,00