Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 142 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:7
Liczba zakończonych naborów:145
Liczba złożonych wniosków:2129
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 492 473 546,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 733 628 178,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1697
Ogólna wartość:5 695 343 454,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 219 222 333,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1125
Ogólna ich wartość:4 740 403 609,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 458 405 389,00