Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 116 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:9
Liczba zakończonych naborów:117
Liczba złożonych wniosków:1764
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 977 444 916,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 334 632 424,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1392
Ogólna wartość:5 120 433 215,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 761 445 199,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:864
Ogólna ich wartość:4 095 303 940,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 951 109 907,00