Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 104 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:7
Liczba zakończonych naborów:105
Liczba złożonych wniosków:1702
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 740 594 125,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 149 088 372,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1257
Ogólna wartość:4 791 320 372,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 514 809 870,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:788
Ogólna ich wartość:3 651 030 989,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 650 946 410,00