Strona główna

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 … Czytaj dalej Harmonogram naborów wniosków na rok 2017 – wersja nr 6 oraz Wieloletni plan naborów wniosków – wersja nr 13 w ramach RPO WO 2014-2020