Strona główna

Szanowni Państwo, Od 20 marca do 11 kwietnia planowana jest sukcesywna przeprowadzka Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego do nowej siedziby. Departament przeniesiony zostanie z … Czytaj dalej Przeprowadzka Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Nagrodą dla zwycięzców będzie … Czytaj dalej Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018!

Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia z Funduszy Europejskich, m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania poznają ofertę bezpłatnych … Czytaj dalej Mobilne Punkty Informacyjne w marcu 2018 r.

1 grudnia 2017 r. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Opolskiego powołała Rzecznika Funduszy Europejskich  – zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. … Czytaj dalej Rzecznik Funduszy Europejskich powołany!