Strona główna

Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Funduszy we współpracy z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w województwie opolskim ZAPRASZA NA Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców nt. unijnych … Czytaj dalej Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców nt. unijnych pożyczek i poręczeń na rozwój działalności gospodarczej

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim wraz z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu zaprasza na Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania … Czytaj dalej Cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WO 2014-2020