Strona główna

Rusza kolejna edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej! Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk, wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które … Czytaj dalej RegioStars 2017 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń!

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz … Czytaj dalej Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa