Strona główna

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej IV Zapobieganie zagrożeniom, działania 4.1 … Czytaj dalej Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Mała retencja

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz … Czytaj dalej Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa