Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach specjalistycznych pt. Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE dla okresu 2021-2027  dla potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Dostępne terminy:

Zachęcamy do udziału w szkoleniach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresemeuropejskie@opolskie.pl

tel.: 77 54 16 279