Otwarcie budynku Pracowni Terapii Zajęciowej „Pralnia” oraz oficjalne zakończenie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze gmin Lewin Brzeski i Branice” odbyło się dzisiaj w Specjalistycznym Szpitalu im. Bp. J. Nathana w Branicach.

Główne cele projektu to: ochrona gatunków zwierząt i roślin występujących na obszarach objętych projektem, ochrona pomników przyrody, wydzielenie ciągów komunikacyjnych, wzmocnienie ochrony obszaru Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” leżącego w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, stworzenie warunków przyrodniczych do rozwoju bioróżnorodności, poprawa świadomości ekologicznej i edukacja społeczna w zakresie ochrony bioróżnorodności.

Przedsięwzięcie obejmowało m.in.:

– nasadzenie nowych roślin rodzimych,
– montaż barierek ochronnych przy pomnikach przyrod,
– przeprowadzenie melioracji,
– wykonanie łąki kwietnej i trawników,
– montaż budek lęgowych dla ptaków i domków
dla owadów,
– wprowadzenie monitoringu rejestrującego procesy zachodzące w ulach,
– montaż tablic informacyjno-edukacyjnych,
– budowę szklarni.

W ramach projektu wykonano także prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń szpitala do potrzeb pacjentów chorych na COVID-19.

Projekt dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, a unijne środki wyniosły blisko 8 milionów zł.