Ponad 2,1 mln zł. w samym tylko powiecie strzeleckim przeznaczono na projekty edukacyjne współfinansowane ze środków unijnych pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe”, którego realizatorem jest Opolskie Centrum Edukacji.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:
✔️doposażenie pracowni kształcenia zawodowego – łącznie za 762.146,47 zł,
✔️ doposażenie kształcenia zdalnego (wsparcie COVID-19) – łącznie za 372.324,74 zł,
✔️ doposażenie funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery – łącznie za 11.557,08 zł,
✔️ staże zawodowe dla 250 uczniów – wypłacone stypendium stażowe łącznie: 254.350 zł,
✔️ staże uczniowskie dla 285 osób – wypłacone stypendium stażowe łącznie: 752.016 zł.

Ponadto nauczyciele szkół kształcenia zawodowego z powiatu strzeleckiego skorzystali ze szkoleń online (132 nauczycieli) oraz 40-godzinnych staży zawodowych (9 nauczycieli).

Głównym celem “Opolskiego Szkolnictwa Zawodowego” jest wsparcie uczniów, kadry i szkół z zespołów szkół kształcenia zawodowego na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy poprzez wspieranie dostępu do dobrej jakości edukacji, włączającego kształcenia zawodowego i szkolenia zawodowego, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami.