Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 oraz omówienie zasad przeprowadzania naborów w obszarze mobilności miejskiej, mobilności mieszkańców, a także koncepcji realizacji ścieżek rowerowych – to tematy spotkania, które odbyło się dzisiaj w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Marszałek Andrzej Buła, wzięli udział przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych i Subregionów województwa opolskiego. Ideą, która przyświecała spotkaniu była dbałość o środowisko naturalne naszego regionu, w czym – oczywiście – mogą pomóc środki unijne.

Podczas spotkania przedstawiane zostały różne formy wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych. O możliwościach wykorzystania funduszy europejskich w celu przeciwdziałania zmianom klimatu mówili: Dyrektor Departamentu Programowania Funduszy Europejskich Jacek Partyka i Zastępca Dyrektora Departamentu Małgorzata Kąpała. „Zielono nam” Opolskie przeciwdziała zmianom klimatu – to temat przedstawiony przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Joannę Harus, natomiast Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Agnieszka Okupniak przedstawiła założenia Europejskiej Inicjatywy Społecznej dla klimatu.

Druga część spotkania dotyczyła zasad przeprowadzania naborów w ramach FEO 2021-2027 w obszarze mobilności oraz koncepcji budowy ścieżek rowerowych – te zagadnienia omówili m.in. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Remigiusz Widera oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Bartłomiej Horaczuk.