Zrealizowałeś projekt z Funduszy Europejskich? Zgłoś się i sięgnij po ważną europejską nagrodę REGIOSTARS!

REGIOSTARS to konkursu, w którym Komisja Europejska nagradza wyjątkowe projekty dofinansowane z UE, promujące spójność oraz pokazujące wpływ i włączający charakter rozwoju regionalnego.

Zgłoś projekt w jednej z 5 kategorii:

  • Konkurencyjna i inteligentna Europa (A COMPETITIVE AND SMART EUROPE),
  • Zielona Europa (A GREEN EUROPE),
  • Połączona Europa (A CONNECTED EUROPE),
  • Europa społeczna i inkluzywna (A SOCIAL AND INCLUSIVE EUROPE),
  • Europa bliżej obywateli (A EUROPE CLOSER TO THE CITIZENS).

Aplikacje należy przesyłać do 31 maja 2024 r. wyłącznie za pomocą platformy internetowej REGIOSTARS.

Nagrodą dla laureata z każdej kategorii oraz zdobywcy nagrody publiczności jest lokalna kampania komunikacyjna realizowana we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

W konkursie mogą wziąć udział projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności lub Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz projekty z programów Interreg, które są już ukończone i rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. Z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów.

Wszystkie aplikacje rozpatrzy jury złożone z ekspertów. Finaliści zostaną zaproszeni na ostatni etap selekcji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz przewodnik znajdują się na stronie konkursu.

Laureatów REGIOSTARS 2024 poznamy 9 października 2024 r. podczas ceremonii wręczenia nagród w Brukseli.