Zasady promocji do 2017 r.

 Zasady promocji od 1 stycznia 2018 r.

 Zasady promocji od 1 czerwca 2018 r.
w tym REACT-EU 

 

 Logo Opolskie dla Rodziny 

 Zmiana w obowiązkach informacyjnych beneficjentów RPO WO 2014-2020 – Budżet Państwa

Lista kontrolna dla beneficjentów organizujących wydarzenia dotyczące Funduszy Europejskich