Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 142 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:3
Liczba zakończonych naborów:151
Liczba złożonych wniosków:2213
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 658 050 324,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 835 508 203,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1734
Ogólna wartość:5 748 623 164,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 266 605 635,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1201
Ogólna ich wartość:4 873 998 259,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 571 399 876,00