Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 132 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:2
Liczba zakończonych naborów:140
Liczba złożonych wniosków:2048
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 363 654 113,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 617 798 529,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1475
Ogólna wartość:5 362 892 715,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 947 382 630,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:943
Ogólna ich wartość:4 439 424 925,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 213 549 333,00