Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 129 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:13
Liczba zakończonych naborów:127
Liczba złożonych wniosków:1916
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 175 800 936,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 460 244 808,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1422
Ogólna wartość:5 288 907 088,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 891 334 155,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:931
Ogólna ich wartość:4 312 794 082,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 104 656 026,00