W dniach 17-19.06.2024 roku w województwie opolskim odbyło się międzyregionalne posiedzenie Zespołu Sterującego Ewaluacją Polityki Spójności. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Referat Badań i Ewaluacji Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego we współpracy z Krajową Jednostką Ewaluacji z Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji na temat spotkania