Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 178 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:5
Liczba zakończonych naborów:185
Liczba złożonych wniosków:2675
Ogólna wartość złożonych wniosków:7 281 523 638,00
Ogólna wartość dofinansowania:5 278 612 328,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:2044
Ogólna wartość:6 323 039 938,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 679 874 299,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1436
Ogólna ich wartość:5 320 828 954,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 903 458 351,00