Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 147 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:3
Liczba zakończonych naborów:155
Liczba złożonych wniosków:2247
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 729 473 911,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 901 744 194,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1773
Ogólna wartość:5 843 403 529,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 325 851 672,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1224
Ogólna ich wartość:4 907 221 689,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 602 720 340,00