Dostępne 51 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:
Liczba zakończonych naborów:
Liczba złożonych wniosków:
Ogólna wartość złożonych wniosków:
Ogólna wartość dofinansowania:
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:
Ogólna wartość:
Ogólna wartość dofinansowania:
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:
Ogólna ich wartość:
Ogólna wartość ich dofinansowania: