Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 103 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:8
Liczba zakończonych naborów:104
Liczba złożonych wniosków:1665
Ogólna wartość złożonych wniosków:5 678 188 206,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 095 801 118,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1244
Ogólna wartość:4 569 693 966,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 348 611 300,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:749
Ogólna ich wartość:3 360 642 683,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 479 232 732,00