Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 76 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:7
Liczba zakończonych naborów:78
Liczba złożonych wniosków:1437
Ogólna wartość złożonych wniosków:4 518 741 552,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 320 788 158,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:875
Ogólna wartość:3 113 612 076,00
Ogólna wartość dofinansowania:2 378 002 513,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:470
Ogólna ich wartość:2 086 657 921,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:1 564 627 970,00