Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 58 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:2
Liczba zakończonych naborów:17
Liczba złożonych wniosków:321
Ogólna wartość złożonych wniosków:657 888 925,00
Ogólna wartość dofinansowania:586 182 241,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:119
Ogólna wartość:426 138 712,00
Ogólna wartość dofinansowania:373 730 841,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:82
Ogólna ich wartość:383 342 043,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:334 439 871,00