Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 74 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:13
Liczba zakończonych naborów:71
Liczba złożonych wniosków:1349
Ogólna wartość złożonych wniosków:4 171 564 846,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 102 447 766,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:795
Ogólna wartość:2 918 940 846,00
Ogólna wartość dofinansowania:2 207 798 983,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:380
Ogólna ich wartość:1 836 210 972,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:1 399 718 882,00