Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 142 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:7
Liczba zakończonych naborów:145
Liczba złożonych wniosków:2122
Ogólna wartość złożonych wniosków:6 474 475 305,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 715 648 199,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1695
Ogólna wartość:5 683 048 253,00
Ogólna wartość dofinansowania:4 211 255 996,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:1122
Ogólna ich wartość:4 738 656 323,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:3 456 831 835,00