Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza.

Dostępne 85 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

kwoty w PLN
Nabory wnioskówLiczba aktualnych naborów:11
Liczba zakończonych naborów:83
Liczba złożonych wniosków:1489
Ogólna wartość złożonych wniosków:4 637 908 122,00
Ogólna wartość dofinansowania:3 402 947 163,00
Ocena formalnaLiczba wniosków ocenionych pozytywnie:1017
Ogólna wartość:3 463 738 944,00
Ogólna wartość dofinansowania:2 631 889 090,00
Ocena merytorycznaLiczba wniosków, które spełniły kryteria i/lub uzyskały wymaganą liczbę punktów:612
Ogólna ich wartość:2 737 169 091,00
Ogólna wartość ich dofinansowania:2 086 267 375,00