Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-11-30

Instytucją przeprowadzającą postępowanie konkurencyjne jest Zarząd Województwa Opolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, której zadania wykonuje:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Programowania Funduszy Europejskich

ul. Krakowska 38 (budynek w podwórku, wejście od ul. Krakowskiej lub ul. Leona Powolnego), 45-075 Opole

 

W ramach niniejszego postępowania zostanie przeprowadzonych pięć naborów, każdy dla innego subregionu:

1) FEOP.07.01-IZ.00-002/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,

2) FEOP.07.01-IZ.00-003/23 dla Subregionu Brzeskiego,

3) FEOP.07.01-IZ.00-004/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,

4) FEOP.07.01-IZ.00-005/23 dla Subregionu Południowego,

5) FEOP.07.01-IZ.00-006/23 dla Subregionu Północnego.


KOMUNIKATY

[16.04.2024 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia etapu oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa (zakres usługi społeczne), priorytetu 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 w ramach naborów nr FEOP.07.01-IZ.00-002/23, FEOP.07.01-IZ.00-003/23, FEOP.07.01-IZ.00-004/23, FEOP.07.01-IZ.00-005/23, FEOP.07.01-IZ.00-006/23.

Etap oceny merytorycznej wydłużono do 30 czerwca 2024 r.


[26.03.2024 r.]

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027), Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021-2027 informuje o zmianie regulaminu wyboru projektów dla ww. działania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu zmian oraz ich uzasadnienie znajdują się w Wykazie zmian.

Data obowiązywania od 25.03.2024 r.


[07.03.2024 r.]

01 marca 2024 r. zakończona została ocena formalna w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło 61 wniosków o dofinansowanie projektu, spośród których:

- 2 wnioski zostały wycofane,

- 47 oceniono pozytywnie,

- 12 oceniono negatywnie.

Całkowita wartość projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej wynosi 103 376 219,69 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 98 168 550,83 PLN, w tym:

- 87 863 780,66 PLN środki EFS+,

- 10 304 770,17 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 42 917 644,00 PLN, w tym:

- 38 400 000,00 PLN środki EFS+,

- 4 517 644,00 PLN środki BP.

W ramach naboru FEOP.07.01-IZ.00-002/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska spośród 15 projektów:

- 13 oceniono pozytywnie,

- 2 oceniono negatywnie.

Wartość ogółem 13 pozytywnie ocenionych projektów dla ww. naboru wynosi 33 585 943,20 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 31 904 983,37 PLN, w tym:

- 28 546 969,62 PLN środki EFS+,

- 3 358 013,75 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-002/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska wynosi:

- 14 194 117,00 PLN, w tym:

- 12 700 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 494 117,00 PLN środki BP.

W ramach naboru FEOP.07.01-IZ.00-003/23 dla Subregionu Brzeskiego spośród 5 projektów:

- 3 oceniono pozytywnie,

- 2 oceniono negatywnie.

Wartość ogółem 3 pozytywnie ocenionych projektów dla ww. naboru wynosi 6 473 613,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 6 147 175,40 PLN, w tym:

- 5 500 982,85 PLN środki EFS+,

- 646 192,55 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-003/23 dla Subregionu Brzeskiego wynosi:

- 3 464 705,00 PLN, w tym:

- 3 100 000,00 PLN środki EFS+,

- 364 705,00 PLN środki BP.

W ramach naboru FEOP.07.01-IZ.00-004/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego spośród 9 projektów:

- 1 został wycofany,

- 6 oceniono pozytywnie,

- 2 oceniono negatywnie.

Wartość ogółem 6 pozytywnie ocenionych projektów dla ww. naboru wynosi 11 304 328,04 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 10 739 111,61 PLN, w tym:

- 9 608 678,82 PLN środki EFS+,

- 1 130 432,79 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-004/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego wynosi:

- 7 376 470,00 PLN, w tym:

- 6 600 000,00 PLN środki EFS+,

- 776 470,00 PLN środki BP.

W ramach naboru FEOP.07.01-IZ.00-005/23 dla Subregionu Południowego spośród 18 projektów:

- 1 został wycofany,

- 14 oceniono pozytywnie,

- 3 oceniono negatywnie.

Wartość ogółem 14 pozytywnie ocenionych projektów dla ww. naboru wynosi 26 212 993,52 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 24 879 777,05 PLN, w tym:

- 22 278 863,28 PLN środki EFS+,

- 2 600 913,77 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-005/23 dla Subregionu Południowego wynosi:

- 10 617 647,00 PLN, w tym:

- 9 500 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 117 647,00 PLN środki BP.

W ramach naboru FEOP.07.01-IZ.00-006/23 dla Subregionu Północnego spośród 14 projektów:

- 11 oceniono pozytywnie,

- 3 oceniono negatywnie.

Wartość ogółem 11 pozytywnie ocenionych projektów dla ww. naboru wynosi 25 799 341,93 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 24 497 503,40 PLN, w tym:

- 21 928 286,09 PLN środki EFS+,

- 2 569 217,31 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-006/23 dla Subregionu Północnego wynosi:

- 7 264 705,00 PLN, w tym:

- 6 500 000,00 PLN środki EFS+,

- 764 705,00 PLN środki BP.

Lista zawierająca informacje o projektach, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach postępowania konkurencyjnego do działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa FEO 2021-2027 (nabory w terminie: 21-30.11.2023 r.)


[16.01.2024 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia etapu oceny formalnej projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa, priorytetu 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 (nabory: FEOP.07.01-IZ.00-002/23, FEOP.07.01-IZ.00-003/23, FEOP.07.01- IZ.00-004/23, FEOP.07.01-IZ.00-005/23, FEOP.07.01-IZ.00-006/23).

Etap oceny formalnej wydłużono do 29 lutego 2024 r.


[08.12.2023 r.]

Zakończyliśmy nabory w ramach postępowania konkurencyjnego dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło 61 wniosków o dofinansowanie projektu.

Wartość ogółem przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 121 032 748,06 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 114 936 679,85 PLN, w tym:

- 102 889 367,31 PLN środki EFS+,

- 12 047 312,54 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania konkurencyjnego wynosi:

- 42 917 644,00 PLN, w tym:

- 38 400 000,00 PLN środki EFS+,

- 4 517 644,00 PLN środki BP.

Wartość ogółem przyjętych 15 wniosków o dofinansowanie projektu dla naboru FEOP.07.01-IZ.00-002/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska wynosi 36 336 233,70 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 34 517 759,34 PLN, w tym:

- 30 884 716,54 PLN środki EFS+,

- 3 633 042,80 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr  FEOP.07.01-IZ.00-002/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska wynosi:

- 14 194 117,00 PLN, w tym:

- 12 700 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 494 117,00 PLN środki BP.

Wartość ogółem przyjętych 5 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-003/23 dla Subregionu Brzeskiego wynosi 10 380 234,56 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 9 857 043,27 PLN, w tym:

- 8 821 611,17 PLN środki EFS+,

- 1 035 432,10 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-003/23 dla Subregionu Brzeskiego wynosi:

- 3 464 705,00 PLN, w tym:

- 3 100 000,00 PLN środki EFS+,

- 364 705,00 PLN środki BP.

Wartość ogółem przyjętych 9 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-004/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego wynosi 14 032 041,90 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 13 330 439,77 PLN, w tym:

- 11 927 235,60 PLN środki EFS+,

- 1 403 204,17 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-004/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego wynosi:

- 7 376 470,00 PLN, w tym:

- 6 600 000,00 PLN środki EFS+,

- 776 470,00 PLN środki BP.

Wartość ogółem przyjętych 18 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-005/23 dla Subregionu Południowego wynosi 30 546 187,42 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 28 992 155,18 PLN, w tym:

- 25 979 609,87 PLN środki EFS+,

- 3 012 545,31 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-005/23 dla Subregionu Południowego wynosi:

- 10 617 647,00 PLN, w tym:

- 9 500 000,00 PLN środki EFS+,

- 1 117 647,00 PLN środki BP.

Wartość ogółem przyjętych 14 wniosków o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-006/23 dla Subregionu Północnego wynosi 29 738 050,48 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania 28 239 282,29 PLN, w tym:

- 25 276 194,13 PLN środki EFS+,

- 2 963 088,16 PLN środki BP.

Aktualna alokacja środków w ramach naboru nr FEOP.07.01-IZ.00-006/23 dla Subregionu Północnego wynosi:

- 7 264 705,00 PLN, w tym:

- 6 500 000,00 PLN środki EFS+,

- 764 705,00 PLN środki BP.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naborów zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Lista zawierająca informacje o projektach złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego do działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa  programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (nabory w terminie: 21-30.11.2023 r.)


[24.11.2023 r.]

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), w perspektywie finansowej 2021-2027 do limitu cross-financingu w projektach EFS+ należy wliczyć sumę kosztów bezpośrednich zaliczonych do tego limitu, powiększoną o naliczone od nich, zgodnie z obowiązującą stawką ryczałtową koszty pośrednie. Innymi słowy oznacza to, że w sytuacji ponoszenia przez beneficjenta wydatków w ramach cross-financingu, od każdego wydatku bezpośrednio wliczanego do tego limitu naliczane są koszty pośrednie wg stawki ryczałtowej przyjętej w projekcie. Przykładowo, w przypadku gdy w ramach projektu:

- koszty zakupu nieruchomości zaliczane jako cross-financing wynoszą np. 100 000,00 zł,

- koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości 25% kosztów bezpośrednich,

całkowita kwota stanowiąca limit cross-financingu w tym projekcie wynosi 125 000,00 zł (100 000,00 zł + 25% z 100 000,00 zł).

Limit cross-financingu wyliczony w wyżej wskazany sposób nie może przekroczyć dopuszczalnego procentowego poziomu określonego w punkcie 18 danego regulaminu wyboru projektów.

Ze względu na ograniczenia techniczne Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w generatorze wniosków do limitu cross-financingu zaliczana jest wartość danego wydatku bez naliczenia dla niego odpowiedniego poziomu kosztów pośrednich. Oznacza to, że w państwa projektach rzeczywista wartość wydatków wchodzących w limit cross-financingu będzie wyższa niż wartość wyliczana przez generator wniosków w sekcji 5 Harmonogram rzeczowo-finansowy w punkcie 5.5 Podsumowanie w ramach kategorii podlegających limitom.

W związku z powyższym  prosimy o wpisywanie w punkcie 5.7 Informacje dodatkowe, w polu Uzasadnienie kosztów, wyliczonych przez Państwa kwot limitu cross-financingu zgodnie z wyżej przedstawionym stanowiskiem Komisji Europejskiej i MFiPR, tj. kwotę stanowiącą sumę kosztów bezpośrednich zaliczonych do tego limitu, powiększoną o naliczone od nich koszty pośrednie według stawki obowiązującej w projekcie.

Nieujęcie w limicie cross-financingu odpowiedniego poziomu kosztów pośrednich będzie również mogło zostać skorygowane przez Państwa na etapie negocjacji. Błąd w ww. zakresie nie będzie stanowił podstawy do obniżenia  oceny projektu w trakcie jego weryfikacji.

Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace nad polepszeniem funkcjonalności Lokalnego Systemu Informatycznego FEO 2021-2027 w zakresie wyliczania limitu cross-financingu zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i MFiPR.


[22.11.2023 r.]

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się na spotkaniach z potencjalnymi wnioskodawcami w dniach 15 i 16 listopada br. dotyczącymi kryteriów merytorycznych szczegółowych dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa tj.:

- Kryterium nr 4 Wsparcie dla usług opiekuńczych lub asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia:

- liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz

- liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej

przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy).

- Kryterium nr 5 W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony wzrost liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych (jeśli dotyczy).

- Kryterium nr 6 W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniona niezastępowalność środków i zachowanie co najmniej dotychczasowego poziomu finansowania.

Instytucja Zarządzająca programem regionalnym FEO 2021-2027 informuje, że zgodnie z zapisami Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 wsparcie dla usług opiekuńczych oraz asystenckich każdorazowo musi prowadzić do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku realizacji wsparcia w formie usług niestacjonarnych (w domu uczestnika projektu) zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług oznacza zwiększenie liczby personelu realizującego taki rodzaj usług.

W przypadku realizacji wsparcia w formie stacjonarnej zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług odbywa się poprzez tworzenie miejsc:

a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego,

b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których są realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej (do 8 osób).

Tak więc Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania we wniosku o dofinansowanie projektu danych dotyczących liczby osób objętych wsparciem oraz poziomu zatrudnienia (niezależnie od źródła finansowania) w zakresie przedmiotowych usług za rok 2022 (osobno liczbę etatów oraz osobno łączną liczbę godzin świadczonych usług w ramach umów zleceń).

UWAGA! należy podać dane dot. liczby osób objętych usługami oraz dane dotyczące poziomu zatrudnienia aktualne na koniec roku kalendarzowego tj. według stanu na 31 grudnia 2022r.

Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej może oznaczać nie tylko zatrudnienie nowego personelu w stosunku do danych z końca 2022 roku, ale również zwiększenie wymiaru czasu pracy już zatrudnionego pracownika, np. pracownik zatrudniony na koniec 2022 roku na pół etatu, w ramach projektu może mieć dofinansowanie zatrudnienia na dodatkowe pół etatu (łącznie będzie zatrudniony na 1 etat). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, np. osoba wykonująca pracę w wymiarze 60 godzin na koniec 2022 roku, może kolejne 60 godzin pracy wykonywać w ramach projektu (łącznie 120 godzin).

W związku z powyższym w przypadku kryterium nr 4 i 5, w sytuacji, gdy Wnioskodawca realizował w roku poprzedzającym złożenie wniosku usługi opiekuńcze lub asystenckie (niezależnie od źródła finansowania) musi we wniosku o dofinansowanie przedstawić informacje o liczbie miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz o liczbie osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej według stanu na koniec 2022 roku, a także informację w jaki sposób te liczby ulegną zwiększeniu w wyniku realizacji projektu.

Obowiązek zwiększania liczby osób objętych usługami nie oznacza zakazu jednoczesnego wsparcia osób dotychczas obejmowanych usługami przez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem że nie dojdzie do zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania usług ze środków innych niż europejskie (kryterium nr 6).

Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług oraz liczby osób objętych tymi usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych.

W celu oceny kryterium nr 6 niezbędne są stosowne zapisy we wniosku o dofinansowanie wskazujące na wielkość środków przeznaczonych na finansowanie świadczenia usług na koniec 2022 roku i zapewnienie o zachowaniu dotychczasowego poziomu finansowania ze środków innych niż europejskie.

Powyższe kryteria (podobnie jak wszystkie pozostałe) będą weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz ewentualnie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów źródłowych wnioskodawcy jeśli o takie poprosi ekspert oceniający.


[20.10.2023 r.]

Zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, projekt, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Oznacza to, że w powyższych projektach:

- koszty pośrednie projektu są obowiązkowe i rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych wskazanych w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027:

- 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,

- 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,

- 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,

- 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich przekraczającej 4 550 tys. PLN.

- pozostałe koszty, czyli koszty bezpośrednie rozliczane są wyłącznie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, nie ma możliwości rozliczenia kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia naboru. Kurs euro obowiązujący w miesiącu październiku 2023 r. z dnia 28 września 2023 r. wynosi 4,6343 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin zakończenia oceny projektów to czerwiec 2024 r.

Miejsce składania wniosków

IZ przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

IZ przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektu wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego LSI 2021-2027.

Zadaniem systemu LSI 2021-2027 jest umożliwienie wnioskodawcom tworzenia wniosków o dofinansowanie projektu, a IZ elektroniczne prowadzenie wykazu projektów od momentu ich złożenia przez wnioskodawcę, aż do utworzenia listy projektów wybranych do dofinansowania.

Elementem systemu LSI 2021-2027 jest Panel Wnioskodawcy. Jest to specjalna aplikacja, funkcjonująca jako serwis internetowy, dedykowana dla wnioskodawców, dostępna wyłącznie on-line. Panel Wnioskodawcy jest jedynym narzędziem dostępnym dla wnioskodawców, za pomocą którego należy wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach FEO 2021-2027. Wniosek o dofinansowanie projektu składany jest bez pisma przewodniego.

Uwaga!

Wniosek o dofinansowanie projektu musi być podpisany elektronicznie zgodnie z Instrukcją obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027, która stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. System umożliwia podłączenie podpisanego elektronicznie gotowego projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu musi być podpisany przez wszystkie osoby wskazane w  statucie jednostki/akcie powołującym jednostkę lub innym dokumencie oraz przez osoby upoważnione do podejmowania zobowiązań finansowych (w przypadku jednostek działających na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Podpisany elektronicznie dokument, należy dołączyć do projektu.

Adres strony internetowej Panelu Wnioskodawcy: https://pw2021.opolskie.pl

LSI 2021-2027 w zakresie EFS+ nie przewiduje możliwości złożenia załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu dostępu do formularza wniosku znajdują się w Instrukcji obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027 stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do składania wniosków w ramach postępowania konkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa, priorytetu 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027:

Typ beneficjenta

Ogólny:

 1. Administracja publiczna.
 2. Instytucje ochrony zdrowia.
 3. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.
 4. Przedsiębiorstwa.
 5. Służby publiczne.

Szczegółowy:

 1. Duże przedsiębiorstwa.
 2. Instytucje integracji i pomocy społecznej.
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego.
 4. MŚP.
 5. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej.
 6. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
 7. Organizacje pozarządowe.
 8. Podmioty ekonomii społecznej.
 9. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Uwaga!

Podmiot składający wniosek na realizację usług społecznych w ramach typów projektów wskazanych w punkcie 6 regulaminu musi spełnić co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

- działać na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze pomocy i integracji społecznej,

- prowadzić działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada działalności w ww. zakresie,

- posiadać w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie,

- posiadać sprawozdanie finansowe, sporządzone na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazujące, iż przeważający przychód został uzyskany z prowadzenia działalności w ww. zakresie.

Zaplanowane w ramach projektu działania dotyczące finansowania leczenia w ramach opieki długoterminowej osób starszych i z niepełnosprawnościami w formie zdeinstytucjonalizowanej (jako element kompleksowego projektu dotyczącego usług społecznych z zastrzeżeniem, że działania te stanowią maksymalnie 20% wartości projektu), muszą być realizowane przez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia.

Poprzez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia rozumie się:

- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi ochrony zdrowia i i/lub

- podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub

- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze ochrony zdrowia.

Każdy partner podobnie jak wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach działania 7.1, zgodnie z powyższym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem postępowania konkurencyjnego są typy projektów określone dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa, priorytetu 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027).

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

1) Opieka długoterminowa w formie zdeinstytucjonalizowanej, w tym m.in.:

a) usługi opiekuńcze i asystenckie, w tym dowożenie posiłków (jako element projektu),

b) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w Ustawie o pomocy społecznej,

c) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w Ustawie o pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach nie jest większa niż 8,

d) usługi w gospodarstwach opiekuńczych w formie pobytu dziennego lub całodobowego, o ile liczba miejsc pobytu całodobowego w tych gospodarstwach nie jest większa niż 8,

e) wsparcie psychologiczne i wytchnieniowe dla opiekunów faktycznych,

f) inne działania umożliwiające pozostanie grupy docelowej w społeczności lokalnej, jako element uzupełniający projektu, np. mieszkania adaptowalne, likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, zwiększenie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez tworzenie wypożyczalni sprzętu, w tym szkolenia/doradztwo dotyczące nauki ich obsługi i wykorzystania.

2) Wdrożenie teleopieki – jako element projektu.

3) Usługi dowozu dla osób o ograniczonej mobilności m.in. w celu zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych (door to door), jako element projektu.

4) Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej, w tym w szczególności dla pracowników opieki długoterminowej.

5) Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek całodobowych, polegające na realizowaniu (w oparciu o posiadane zasoby) działań poza dotychczasowymi zadaniami, w tym m.in.:

a) form wsparcia dziennego i środowiskowego oraz stacjonarnej opieki krótkoterminowej do 12 tyg. w roku (wyłącznie jako opieka wytchnieniowa),

b) podnoszenia i zmiany kompetencji i kwalifikacji pracowników,

c) wsparcia procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych oraz działań zapobiegających umieszczaniu osób w placówkach całodobowych (asystentura osobista, kręgi wsparcia itp.).

6) Budowanie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego do świadczenia usług społecznych i zdrowotnych – jako element projektu.

7) Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu poprzez wzmacnianie świadomości w zakresie konieczności oszczędnego korzystania z energii.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oznacza procent wydatków kwalifikowalnych projektu, który może zostać objęty finansowaniem UE lub współfinansowaniem krajowym ze środków BP. Dla postępowania konkurencyjnego w ramach działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa wynosi:

- 95%, w tym maksymalny udział BP wynosi 10%.

Zastrzega się, iż umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja o dofinansowaniu może zawierać odstępstwa w tym zakresie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w postępowaniu konkurencyjnym dla Działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa wynosi łącznie:

- 42 917 644 PLN, w tym:

- 38 400 000 PLN środki EFS+,

- 4 517 644 PLN środki BP,

w tym dla naboru numer:

 • FEOP.07.01-IZ.00-002/23 dla Subregionu Aglomeracja Opolska:

- 14 194 117 PLN, w tym:

- 12 700 000 PLN środki EFS+,

- 1 494 117 PLN środki BP.

 • FEOP.07.01-IZ.00-003/23 dla Subregionu Brzeskiego:

- 3 464 705 PLN, w tym:

- 3 100 000 PLN środki EFS+,

- 364 705 PLN środki BP.

 • FEOP.07.01-IZ.00-004/23 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego:

- 7 376 470 PLN, w tym:

- 6 600 000 PLN środki EFS+,

- 776 470 PLN środki BP.

 • FEOP.07.01-IZ.00-005/23 dla Subregionu Południowego:

- 10 617 647 PLN, w tym:

- 9 500 000 PLN środki EFS+,

- 1 117 647 PLN środki BP.

 • FEOP.07.01-IZ.00-006/23 dla Subregionu Północnego:

- 7 264 705 PLN, w tym:

- 6 500 000 PLN środki EFS+,

- 764 705 PLN środki BP.

Podział województwa opolskiego na ww. subregiony przedstawia mapa wskazana w Innych dokumentach obowiązujących w naborze, w punkcie 12 pn. Podział województwa opolskiego na subregiony.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin wyboru projektów dotyczący projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa, priorytetu 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 [wersja aktualna]

Regulamin wyboru projektów dotyczący projektów złożonych w ramach postępowania konkurencyjnego działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa, priorytetu 7 Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim programu regionalnego FEO 2021-2027 [wersja archiwalna]

Załączniki

 1. Procedura oceny projektów w postępowaniu konkurencyjnym (zakres EFS +).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (zakres EFS+).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (zakres EFS+).
 4. Instrukcja obsługi Panelu Wnioskodawcy FEO 2021-2027.
 5. Kryteria wyboru projektów dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 7.1 Usługi zdrowotne i społeczne oraz opieka długoterminowa w ramach programu regionalnego FEO 2021-2027.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (karta działania 7.1).

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS+ programu regionalnego FEO 2021-2027 dotyczący postępowania konkurencyjnego z 25 marca 2024 r. [wersja aktualna]

1. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS+ programu regionalnego FEO 2021-2027 dotyczący postępowania konkurencyjnego z 3 kwietnia 2023 r. [wersja archiwalna]

2. Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 z 15 marca 2023 r.

3. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027 z 12 października 2022

4. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 z 18 listopada 2022

5. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 z 29 grudnia 2022

Załącznik nr 1 - Standard Minimum

Załącznik nr 2 - Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027

Załącznik nr 3 - Procedury służące do włączania zapisów KPON

 1. Wytyczne dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z 19 kwietnia 2023
 2. Wytyczne dotyczące monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027 z 12 października 2022 r.

Załącznik 1 Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS+ oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych w CST2021

Załącznik 2 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS+

Załącznik 3 Wiarygodne szacunki w monitorowaniu wskaźników wspólnych EFS+

 1. Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027 z 25 stycznia 2023
 2. Wytyczne dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027 z 26 października 2022 r.
 3. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji z maja 2023 r.
 4. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 10247/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. pn.: Zapobieganie i sposób postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów w ramach programu regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
 5. Podział województwa opolskiego na subregiony.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawca, którego projekt został oceniony negatywnie na którymkolwiek z etapów oceny, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego niezakwalifikowaniu do kolejnego etapu oceny lub nie wybraniu do dofinansowania (w tym z uwagi na wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania konkurencyjnego), złożyć pisemny protest do IZ na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich,

ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Protest może zostać również złożony w formie elektronicznej z uwzględnieniem wymogów wskazanych w art. 72 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach postępowania konkurencyjnego nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w Rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących postępowania konkurencyjnego IZ udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IZ można składać za pomocą:

- Poczty e-mail: pife.opole@opolskie.pl, pife.nysa@opolskie.pl

- Telefonu: 77 44 04 720, 77 44 04 721, 77 44 04 722, 77 54 16 212, 77 54 16 213, 77 54 16 255, 77 54 93 821.

Natomiast w zakładce „często zadawane pytania” na stronie internetowej FEO 2021-2027 zamieszczane są pytania i odpowiedzi na często zadawane pytania do różnych postępowań.

Linki

Panel Wnioskodawcy

portal Funduszy Europejskich

Zamieszczono w dniu: 2023-10-20