Ewaluacja

 

W tym dziale znajdziesz dokumenty związane z ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

W województwie opolskim za realizację badań ewaluacyjnych oraz ich upowszechniania odpowiada Jednostka Ewaluacyjna, która znajduje się w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Ewaluacja pozwala nam nie tylko ocenić daną sytuację, ale również wyciągnąć z niej wnioski na przyszłość i pokazać kierunki potrzebnych zmian (tzw. rekomendacje). Ma to istotne znaczenie, w szczególności przy funduszach unijnych, gdzie dbałość o prawidłowe i efektywne wydatkowanie pieniędzy kierowanych do regionu jest niezwykle istotna. Dlaczego? Po pierwsze – pieniądze publiczne są „wspólne”, więc ich wydatkowanie powinno następować w przejrzysty sposób, po drugie – powinny być właściwie (celowo) wydatkowane i kierowane do odpowiedniej grupy np. bezrobotnych, osób młodych, seniorów, studentów czy też rodziców z dziećmi; i po trzecie – w dłuższym czasie powinny przynosić pozytywne, trwałe efekty dla regionu i jego mieszkańców.

Ewaluacja pozwala odpowiedzieć na pytania: dlaczego tak się dzieje? Co z tego wyniknie? Czy to ma znaczenie i jak duże? Co można zrobić, aby uniknąć/powtórzyć takie działania w przyszłości?