Poniżej znajdą Państwo informacje o działaniach i ułatwieniach przygotowanych na rzecz beneficjentów środków UE w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Informujemy tu również o zmianach i przesunięciach terminów naborów wniosków oraz przekazujemy inne wiadomości ważne dla realizujących projekty unijne w czasie pandemii.

W życie weszły nowelizacje 3 rozporządzeń antycovidowych

w ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw  opublikowane zostały trzy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z dniem 9 kwietnia br. weszły w życie:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo – rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 645),

2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 646).

Z dniem 10 kwietnia br. weszło w życie:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 665).

Informacja dot. przyjęcia tymczasowych ram prawnych w zakresie środków pomocy państwa w związku z pandemią Koronawirusa

Informujemy o przyjęciu przez Komisję Europejską Komunikatu – Piątej zmiany Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 wraz ze zmianą załącznika do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych.
Komisja zdecydowała się w szczególności na przedłużenie Tymczasowych ram do 31 grudnia 2021 r. oraz podwyższenie obowiązujących w nich pułapów pomocy.

Link do przedmiotowego Komunikatu:

Treść zmiany

Nieformalna ujednolicona wersja Tymczasowych ram

Nowy nabór wniosków w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

W zakładce ogłoszenia i wynik naborów pojawiło się nowe ogłoszenie dotyczące naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych  i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi,  w tym z niepełnosprawnościami w obszarze  działań związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru.

Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców regionu – podsumowanie działań Samorządu Województwa Opolskiego w walce z COVID-19

Światowa pandemia spowodowała, że najważniejsze działania zarządu województwa opolskiego w ostatnich miesiącach dotyczyły przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców – zdrowotnego, społecznego oraz ekonomicznego. Do końca lipca na ten cel przeznaczyliśmy ponad 315 mln PLN z funduszy unijnych. To wsparcie kierujemy przede wszystkim do placówek medycznych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców i pracowników oraz bezpośrednio do mieszkańców regionu. Projekty realizujemy na terenie całego województwa opolskiego. 

Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego

125Województwo Opolskie Przeciw COVID-19911131517192123252715

Podsumowanie działań Samorządu Województwa Opolskiego w walce z COVID-19

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową i pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę do testowania i produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020

Ultranowoczesny rentgen, jeden z trzydziestu takich w Polsce, diagnozuje pacjentów Opolskiego Centrum Onkologii. Jego zakup możliwy był dzięki unijnemu dofinansowaniu.

Nowoczesne urządzenie, to nie tylko zwiększony komfort badania dla pacjenta, ale bardziej szczegółowy obraz, który jest pomocny dla diagnostów i lekarzy. Ten wyjątkowy aparat, dzięki możliwości obrotu detektora i lampy o 360 stopni,  sam dopasowuje się do pacjenta, a nie odwrotnie.

Lekarz radiolog Tomasz Osiński wymienia atuty urządzenia – To jest zupełnie nowa generacja aparatu rentgenowskiego. Urządzenie ma dwie ruchome kolumny, zdjęcie można robić z każdej pozycji. Dziś pacjent w stanie średniociężkim nie jest narażony na komplikacje, chociażby związane z przeniesieniem pacjenta na stół diagnostyczny – mówi.

Samo badanie jest bardziej dokładne, szczególnie pod względem obrazowania kości i płuc. Dodajmy, że urządzenie nie ma kaset, a obraz lekarz widzi bezpośrednio na monitorze. Wszystko odbywa się w tym samym czasie. Dzięki temu unika się powtarzania badania.

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła przypomina, że to kolejne doposażenie szpitala w ostatnich miesiącach – Kolejny raz jesteśmy w Opolskim Centrum Onkologii. Ostatnio oddawaliśmy urządzenie do radioterapii oraz tomograf. Personel szpitala wie, jak leczyć ludzi, a my cieszymy się, że Unia Europejska jest wobec nas hojna, przekazując pieniądze na kolejne zakupy – podkreśla marszałek.

Dyrektor Opolskiego Centrum Onkologii Marek Staszewski mówi o kolejnym kroku w unowocześnianiu placówki: – Do tej pory nie mieliśmy cyfrowego aparatu rentgenowskiego. Dzięki zakupowi za 1 milion 300 tysięcy złotych mamy urządzenie niskoemisyjne, a to oznacza małe promieniowanie dla pacjenta. Jest to „dwudziesty pierwszy wiek plus”, tak to określamy.

Roman Kolek, wicemarszałek odpowiedzialny za służbę zdrowia cieszy się z właściwości urządzenia – Mamy szansę na bardzo dobry obraz radiologiczny, wysoką jakość zdjęć –mówi. Natomiast prezes Roesys Polska Adam Łukaszewicz, który dostarczył urządzenie do Opola chwali jego funkcjonalność. – To nie tylko nowoczesność, ale również wygląd. Takie urządzenia działają również komercyjnie w klubach sportowych, np. w Hertha Bessa Berlin i Lechu Poznań. Cenione są przez specjalistów. W dzisiejszych czasach wygląd urządzeń ma duże znaczenie. W szpitalu pozwala m.in. zmniejszyć stres w czasie przeprowadzania badania u dzieci. W województwie opolskim jest to pierwsze tego typu urządzenie – wyjaśnia Adam Łukaszewicz. Dodajmy, że zakupione urządzenie, to zakończenie projektu „Ucyfrowienie pracowni rentgenowskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Tekst: Piotr Wrona

Źródło: www.opolskie.pl

Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy doposaża nauczycieli

Zmiany w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, to główny temat spotkania z dyrektorami szkół zawodowych z województwa opolskiego, jakie odbyło się 9 lipca w urzędzie marszałkowskim. Te zmiany to przede wszystkim wyposażenie nauczycieli tych szkół w sprzęt do nauki zdalnej – będzie w sumie 2220 nowych laptopów i 150 komputerów stacjonarnych.

Podpisanie aneksu w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”Projekt realizowany jest już od sierpnia 2018 roku i cieszy się dużym uznaniem wśród uczniów i nauczycieli szkół zawodowych. To m.in. doposażanie pracowni zawodowych w całym regionie, tworzenie – wspólnie z firmami – szkolnych punktów informacji i kariery, kursy i staże zawodowe dla uczniów. Teraz jednak, przede wszystkim w związku z epidemią i zdalnym nauczaniem, które zapewne, niezależnie od epidemii, częściej będzie wykorzystywane w szkołach, podjęte zostały zmiany w tym projekcie.

Wsparcie nauczycieli w sprzęt

Marszalek Andrzej Buła przypominał podczas spotkania, że zarząd województwa już od początku epidemii starał się wspierać poczucie bezpieczeństwa medycznego, społecznego i ekonomicznego mieszkańców, szukając w funduszach unijnych pieniędzy na dodatkowe działania w tych sferach. – Pomyśleliśmy także o bezpiecznej i efektywnej edukacji w nowych warunkach – mówił marszałek. – Dlatego, jak tylko w związku ze zmianami kursu euro, w Regionalnym Programie Operacyjnym pojawiły się oszczędności, stworzyliśmy możliwości wyposażenia nauczycieli szkół ponadpodstawowych  w województwie opolskim w sprzęt do nauki zdalnej. Najpierw uruchomiliśmy program wyposażania nauczycieli liceów ogólnokształcących w laptopy, teraz przyszedł czas na szkoły zawodowe.

Krzysztof Dorożyński, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, cieszył się, że to już kolejne wsparcie dla szkół. – Wcześniej licea ogólnokształcące, teraz szkoły zawodowe. Dzięki temu możemy wyposażyć nauczycieli w nowy sprzęt, wzmocnić możliwość prowadzenia zajęć zdalnych, co daje m.in. możliwości dodatkowej pracy z uczniami, poza tym, co jest ujęte w planach lekcji. To po prostu dodatkowe możliwości, by uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania – mówił.

Dzięki zmianom w projekcie „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” już dziś wiadomo, że będzie można kupić 1100 laptopów i 110 komputerów stacjonarnych dla nauczycieli szkół zawodowych.  – Ale dostaliśmy ze szkół zawodowych sygnały, że potrzeby są dużo większe, więc już zdecydowaliśmy, że podwyższymy finansowanie tego projektu o kolejne 4,5 miliona złotych, żeby kupić jeszcze 1120 laptopów i 40 komputerów stacjonarnych – informował dyrektorów szkół marszałek.

Tworzymy nowoczesny system nauczania

Marszałek Andrzej Buła mówił także, że zarząd województwa przychyli się także do kolejnego wniosku dyrektorów szkół zawodowych, by za około 1,4 miliona złotych kupić nowoczesne programy informatyczne dla uczniów do nauki konkretnych zawodów, by zapewnić im atrakcyjną edukację. – Mamy świadomość, że same laptopy nie pomogą, więc wspólnie z państwem rozpoczynamy budowanie nowej jakości edukacji zawodowej w regionie.

Wicemarszałek Roman Kolek podkreślał, że te wyasygnowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dodatkowe pieniądze pozwolą na jednakowe potraktowanie wszystkich nauczycieli szkół ponadpodstawowych w całym województwie. – Wyzwaniem jest umieć odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby i oczekiwania, ale współpraca ze szkołami zawodowymi, choćby w ramach tego projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe” dla rynku pracy jest wzorowa i szybko możemy reagować na szybko zgłaszane postulaty – mówił.

Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, które realizuje projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” mówił, że dziś istotą nauczania jest przygotowanie ucznia do stosowania IT w konkretnym dniu. – To jest niezwykle trudne, bo sfera IT rozwija się bardzo szybko. Edukacja zdalna pokazała, że szkoła sobie z tym poradziła, ale powstaje pytanie, jak wykorzystać IT, żeby szkoła dawała sobie z tym radę w każdym  momencie. Dlatego naszym zadaniem jest nie tylko przekazanie sprzętu, ale i metodyki korzystania z tego, bo to ona się ciągle zmienia – zwracał uwagę Lesław Tomczak. Dlatego w projekcie znalazł się nie tylko sprzęt, ale i szkolenia i warsztaty dla wszystkich nauczycieli w korzystaniu z nowoczesnego oprogramowania.

Marszałek Andrzej Buła mówił zaś, że działania zarządu województwa to tworzenie stabilnych fundamentów atrakcyjnej edukacji, która musi ułatwiać życie najpierw nauczycielom, a później i uczniom. – W tworzeniu tych fundamentów na pewno pomoże około 4000 laptopów dla wszystkich nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych w regionie, odpowiednie do tego oprzyrządowanie i oprogramowanie oraz system szkoleń – podkreślał.

Tekst: Violetta Ruszczewska

Źródło: www.opolskie.pl

Wsparcie dla liceów ogólnokształcących

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego miała miejsce inauguracja projektu “Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża”, w ramach którego wsparcie z funduszy europejskich otrzymają 44 licea ogólnokształcące z Opolszczyzny.

inauguracja porojektu - spotkanie

Działania zaplanowane w ramach projektu”Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża”:
✔️ Szkoły-otrzymają monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe ze statywami, zestawy słuchawkowo-mikrofinowe;
✔️ Nauczyciele kształcenia ogólnego-otrzymają laptopy wraz z pakietem office, szkolenia w zakresie zdalnego nauczania, łącznie 1688 nauczycieli;
✔️ Licealiści-otrzymają ciekawe zajęcia edukacyjne, stały kontakt z nauczycielem, zajęcia dodatkowe, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

Łączna wartość projektu to ponad 8,1 mln zł z Opolskiego Programu Operacyjnego

#opolskiesiewspiera #UEpomaga

Tomograf w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym już pracuje

16 czerwca br. uroczyście oddano do użytku nowy tomograf komputerowy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Urządzenie pracuje, pomagając w diagnozowaniu pacjentów – wykonano na nim już około 300 badań.

tomograf tomograf

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera mówi, że nowy tomograf będzie zabezpieczać Szpitalny Oddział Ratunkowy, a w okresie epidemii pomoże diagnozować zwłaszcza pacjentów z koronawirusem, bo jest do tego przystosowany. – Całość została sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego, marszałek przekazał nam na walkę z COVID-19 prawie 5 milionów złotych, z czego zakupiliśmy właśnie tomograf, ale także respiratory czy tak potrzebne środki ochrony osobistej – mówi dyrektor Madera.

Katarzyna Sznajder, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK podkreśla, że nowe urządzenie to 64-warstwowy tomograf, który pozwala badać pacjentów, którzy są podejrzani o COVID-19. – Objawy mogą być bardzo szybko rozpoznane właśnie na podstawie obrazu tomografii komputerowej. Ten tomograf posiada bardzo dużo rozwiązań technologicznych, które podnoszą bezpieczeństwo i komfort pacjentów podczas badania i które pozwalają nam uzyskać obrazy bardzo dobrej jakości. Możemy na nim wykonać praktycznie wszystkie badania – wyjaśnia.

Tomograf to kolejna pomoc Unii Europejskiej dla rozwoju opieki zdrowotnej w regionie. Ponad 1 milion złotych na jego zakup pochodzi z RPO, a został kupiony z w ramach dużego projektu unijnego, którego łączny koszt to ponad 9 milionów złotych.

Wspierane są wszystkie szpitale w województwie opolskim – te samorządowe, te prywatne i te resortowe. Bo zdrowie mieszkańców jest najważniejsze – podkreśla wicemarszałek Roman Kolek.  A marszałek Andrzej Buła przypomina, że pomoc dla szpitali na walkę z COVID-19 była możliwa dzięki dobrej współpracy w regionie i dzięki szybkim decyzjom Komisji Europejskiej, które pozwoliły nam poprzesuwać pieniądze i wesprzeć szpitale w zakupie koniecznego sprzętu i środków ochrony.  – Uniwersytecki Szpital Kliniczny znalazł się w pierwszej grupie placówek ochrony zdrowia, którym mogliśmy pomóc. To były te szpitale, które już realizowały unijne projekty infrastrukturalne i można im było zwiększyć kwoty dotacji. Dzięki temu m.in. mogliśmy właśnie kupić trzy tomografy – ten oraz dla Szpitala Wojewódzkiego i szpitala w Nysie. A ten sprzęt  pozostanie na lata i będzie służył. To cieszy – mówi marszałek. Andrzej Buła podkreśla też zasługi i umiejętności dyrektorów i prezesów naszych szpitali. – Oni mają pomysł, jak zarządzać służbą zdrowia, to ich wielka zasługa, że nie jesteśmy zadłużeni, a możemy dbać o zakup nowego sprzętu, służącego pacjentom – dodaje marszałek.

Źródło: www.opolskie.pl

Kolejne wsparcie strażaków ochotników

Kolejny raz wsparcie finansowane przez Unię Europejską trafia do ochotniczej straży pożarnej. Tym razem w ramach przeciwdziałania COVID-19 jednostki OSP w regionie otrzymają sprzęt wart 2,6 miliona złotych.

To już kolejna pomoc dla strażaków w ramach przeciwdziałania epidemii. W poniedziałek marszałkowie podpisali umowę ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych na realizację projektu o wartości 2 milionów 600 tysięcy złotych. Niezbędny sprzęt trafi do 165 jednostek OSP. Jak podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła, cały sprzęt, jaki zostanie zakupiony, będzie miał wszystkie konieczne certyfikaty.

Marszałek przypomina, że od 2014 roku unijna pomoc dla ochotników z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła prawie 14 milionów złotych. – W ostatnich latach zakupiliśmy najpierw 15 samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposażeniem, które kosztowały 10,4 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 7,3 miliony złotych., później jeszcze kolejne trzy takie samochody. Wsparto również jakość życia na obszarach wiejskich. W pierwszych tygodniach walki z epidemią zdecydowaliśmy również o zakupie środków ochrony osobistej dla 528 jednostek OSP w całym regionie. Na ten cel zostały przekazane 4 miliony złotych z unijnego budżetu. Teraz uruchamiamy kolejny projekt – podkreśla marszałek Andrzej Buła.

Prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Andrzej Borowski dodaje, że zakupiony sprzęt jest niezbędny dla strażaków, a część urządzeń będzie można wykorzystać np. do dezynfekcji szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego.  – Dlatego też otrzymujemy generatory ozonu czy fumigatory. Bardzo się cieszę z tego wsparcia. Jest to pomoc bezpośrednia, strażacy bardzo czekają na ten sprzęt. Staraliśmy się podzielić urządzenia według potrzeb. Nie kierowaliśmy się Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, ale potrzebami i mapą zachorowań w województwie opolskim. Priorytetowo potraktowaliśmy powiaty kędzierzyńsko-kozielski, oleski, strzelecki i opolski – dodaje Andrzej Borowski.

Dodajmy, że wśród sprzętu, jaki będzie zakupiony w ramach projektu, są m.in. namioty pneumatyczne z wyposażeniem, kombinezony ochronne, krzesła transportowe, nosze, ubrania koszarowe i buty ochronne.

Artur Galus, członek zarządu oddziału powiatowego i wojewódzkiego ZOSPRP w Opolu powiedział przed podpisaniem umów:  – W strażach pożarnych nigdy sprzętu za wiele. To jest drogi sprzęt, a my wspieramy całe województwo.

Źródło: www.opolskie.pl

Nowy tomograf w nyskim szpitalu

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nysie jest nowy tomograf. Stary ma już dziesięć lat, a nowe urządzenie wzbogacone jest o nowoczesne funkcje. To jeden z wielu elementów pomocy, jakie z funduszy unijnych zostały przekazane placówkom zdrowia w regionie.

Urządzenie zostało kupione z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego, a kosztowało ponad 1 250 000 złotych. Dofinansowanie unijne tego zakupu to 1 milion 50 tysięcy złotych, a było możliwe dzięki dodatkowym funduszom, przeznaczonym w ramach RPO na walkę z COVID-19.  – To drugi tomograf w naszym szpitalu, z wersją oceny zmian serca i możliwością oceny zmian płucnych w kierunku COVID. Jest już po pierwszych testach i może służyć pacjentom – cieszy się dr Norbert Krajczy, dyrektor szpitala.

Marszałek województwa Andrzej Buła podkreśla, że dzięki dobrej współpracy w całym regionie wszystkie szpitale województwa opolskiego otrzymały wsparcie w walce z COVID-19. – W sumie na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego przeznaczyliśmy około 90 milionów złotych – mówi. Tylko w powiecie nyskim szpitale w Nysie, Głuchołazach i Korfantowie mogły liczyć na wsparcie w kwiecie około 11 milionów złotych i dziś z wielką satysfakcją patrzymy, jak te pieniądze są wykorzystywane. Marszałek podkreśla, że w trakcie przygotowywania tej „antycovidowej” pomocy władze regionu mogły liczyć na dobry dialog zarówno z dyrektorami szpitali, jak i wojewodą. – Sytuacje kryzysowe często budują złe emocje. Tutaj pokazaliśmy, że jesteśmy sobie nawzajem bardzo potrzebni. Przygotowując projekty, reagowaliśmy na zgłaszane potrzeby – mówi Andrzej Buła.

Podczas prezentacji nowego sprzętu w nyskim szpitalu marszałek dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do takiej dynamiki tych działań – od Komisji Europejskiej, przez Ministerstwo Rozwoju, po urzędników w każdym ze szpitali. – Przygotowując tę pomoc nie opuściliśmy w potrzebie żadnego szpitala w regionie, bez względu na jego wielkość, właściciela czy status. Około 30 milionów złotych z tej pomocy unijnej mogliśmy przeznaczyć na zakup nowoczesnego sprzętu.

Nyska placówka w ostatnim czasie wzbogaciła się m.in. także o nowoczesne łóżka, kardiomonitory, pompy infuzyjne oraz  – jak wszystkie inne szpitale – o sprzęt do dezynfekcji  ochrony osobistej.  Dr Krajczy podkreśla, że było to możliwe m.in. dzięki budżetowi państwa, samorządowi powiatu i wielu darczyńcom. – Ta lista darczyńców jest bardzo długa – mówi.

Źródło: www.opolskie.pl

Bezzwrotne granty na ratowanie firm

Od 23,5 tys. zł do ponad 164 tys. zł mogą dostać przedsiębiorcy z województwa opolskiego, których przychody ze sprzedaży spadły w czasie pandemii o co najmniej 30 proc. Na takie bezzwrotne wsparcie dla firm, które mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej, zarząd województwa przeznaczył ponad 24,5 mln zł.

O bezzwrotne wsparcie na utrzymanie płynności finansowej mogą się starać samozatrudnieni, mikro i małe firmy z Opolszczyzny. Nabór wniosków dla zainteresowanych takimi grantami rozpocznie się 25 czerwca br. punktualnie o godz. 9:00 . Będzie się odbywał tylko elektronicznie, przez ePUAP.

– O tym, kto takie dofinansowanie dostanie, będzie decydować kolejność zgłoszeń i to, kto uważnie przygotuje wniosek – wyjaśnia marszałek Andrzej Buła. – Granty będą przyznawane tylko tym firmom, które odnotowały co najmniej 30-procentowy spadek przychodów ze sprzedaży, spowodowany gospodarczymi skutkami pandemii Covid-19 oraz na jej skutek utraciły płynność finansową.

Wsparcia udzielać będzie podległe samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Warunkiem niezbędnym, by dostać bezzwrotny grant na utrzymanie płynności firmy będzie to, by wysłać wniosek o dofinansowanie przez ePUAP – koniecznie ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Jakimi?

– Chodzi między innymi o sprawozdania finansowe firmy za 2018 i 2019 rok lub PIT-y za 2018 i 2019 r.; druki ZUS RCA/DRA za 2018 i 2019 rok oraz zestawienia należności i zobowiązań firmy na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku – tłumaczy dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono.

Wymaganymi załącznikami będą też wyciąg z rachunku bankowego firmy za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku; wyciąg z ksiąg rachunkowych firmy (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów albo wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne i faktury. Trzeba również będzie złożyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje COVID-19, który znajdzie się wśród załączników do pobrania na stronach OCRG.

– Wszystkie te wymienione załączniki muszą zostać dołączone do wniosku i przesłane wraz z nim przez ePUAP już w momencie składania tego wniosku. Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony – przestrzega Roland Wrzeciono. – Tylko zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne na 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania mogą być dostarczone przez przedsiębiorcę do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Na co przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć grant? – Na wszystko, co pozwoli utrzymać płynność przedsiębiorstwa – wyjaśnia członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. I wylicza: – Na przykład na koszty firmy związane z zatrudnieniem pracowników, czyli na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe. Na czynsz za wynajem lokali, opłaty za media, czyli zużycie materiałów i energii. Na zakup towarów czy materiałów niezbędnych do produkcji oraz na zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności, takich jak choćby usługi księgowe.

Firmy będą też mogły kupić za pieniądze z grantu paliwo, sfinansować koszty reklamy służącej dywersyfikacji działalności albo spłacić zaległe zobowiązania (np. raty leasingowe czy kredyty) oraz zobowiązania publiczno-prawne (podatki, opłaty).

– Mamy nadzieję, że obok dofinansowanej z unijnych pieniędzy bezpłatnej pomocy prawnej, którą można uzyskać za pośrednictwem OCRG, a także obok unijnych pożyczek płynnościowych do 500 tysięcy złotych, przyznawanych za pośrednictwem Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Śląska, będzie to kolejne konkretne i pomocne wsparcie samorządu województwa dla firm w bardzo trudnym czasie pandemii – podsumowuje marszałek Andrzej Buła.

Bezzwrotne granty można łączyć z innymi rodzajami wsparcia dla firm, dostępnymi w ramach walki ze skutkami gospodarczymi pandemii, np. z subwencjami Polskiego Funduszu Rozwoju, umorzeniem składek ZUS czy dofinansowaniem do miejsc pracy z WUP. – Ale tylko pod warunkiem, że nie dojdzie do podwójnego finansowania tych samych wydatków. Na przykład jeżeli wynagrodzenie pracownika w maju zostanie dofinansowane ze środków krajowych bądź europejskich, to wsparcie pochodzące z grantu nie może być przeznaczone na wynagrodzenie tego samego pracownika w tym samym miesiącu – zaznacza Roland Wrzeciono.

Więcej informacji o grantach na kapitał obrotowy znajduje się na stronie www.ocrg.opolskie.pl > zakładka „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19” > i dalej „Granty na kapitał obrotowy”.

 

LISTA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O GRANT NA KAPITAŁ OBROTOWY:

 1. Sprawozdania finansowe za 2018 i 2019 rok lub PIT 2018 i 2019 r.
 2. Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – dokument ZUS RCA/DRA – za 2018 i 2019 rok
 3. Zestawienie należności i zobowiązań wg. stanu na koniec miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku (wpisane w załącznik nr 1 do wniosku).
 4. Wyciąg z rachunku bankowego za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.
 5. Wyciąg z ksiąg rachunkowych (zestawienie obrotów i sald kont wynikowych za wybrany miesiąc roku 2019 i 2020) lub wyciąg z księgi przychodów i rozchodów lub wyciąg z ewidencji przychodów lub rachunki, paragony fiskalne, faktury – potwierdzające spadek obrotów o co najmniej 30 proc.
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

POWYŻSZE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ ZOSTAĆ DOŁĄCZONE DO WNIOSKU W MOMENCIE JEGO SKŁADANIA! Jeśli nie zostaną złożone, wniosek zostanie odrzucony.

 1. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień udzielenia finansowania (mogą zostać dostarczone do OCRG najpóźniej w dniu podpisania umowy).

 

Wszystkie formy pomocy dla firm w czasach Covid-19, dostępne w WUP, PUP, ZUS, PFR, Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju czy Fundacji Rozwoju Śląska, opisane zostały na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19”.

Źródło: www.opolskie.pl

Mamy trzy supernowoczesne karetki

Trzy nowe, a co ważne, najlepsze na rynku karetki trafiły do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Do tego sprzęt medyczny i pełne wyposażenie ambulansów. Wszystko dzięki staraniom urzędu marszałkowskiego i funduszom unijnym.

Jak zaznacza marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, dwie z trzech karetek zostały zakupione w ramach przeciwdziałania COVID-19 z dofinansowania unijnego. Jedna zaś to planowany wcześniej zakup, sfinansowany  w całości z budżetu województwa.

Andrzej Buła dodaje, że kupno karetek to spełnienie zobowiązania corocznego zakupu ambulansów. – Zabezpieczamy mieszkańców w profesjonalny system ratownictwa medycznego. To nie tylko karetki, ale całe wyposażenie. To ogromne przedsięwzięcie. A taka karetka poprawia również komfort pracy samych ratowników – mówi marszałek Andrzej Buła.

Wszystkie trzy ambulanse to tzw. karetki bariatryczne, czyli przystosowane do transportu osób z dużą nadwagą. Sam pojazd jest szerszy i dłuższy od standardowego. Inne jest również wyposażenie, zwłaszcza nosze, które wyposażone są w specjalny silniczek. Udźwig to ponad 300 kilogramów. – Otrzymaliśmy pieniądze nie tylko na zakup wyposażenia tych karetek, ale i samych pojazdów. Wartość to 6 milionów złotych. Dzięki temu stajemy się jeszcze bardziej profesjonalni. Te trzy nowe pojazdy są najnowocześniejsze z dostępnych na naszym rynku – mówi Ireneusz Sołek, dyrektor w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego. – Jesteśmy przygotowani na wszystkie wydarzenia – dodaje dyrektor OCRM.

Zakupione karetki to 3 w pełni wyposażone zespoły medyczne, z przedziałem medycznym połączonym z kabiną kierowcy,  standardowym wyposażeniem medycznym w instalację tlenową, defibrylator, respirator, ssak, pompy infuzyjne oraz zestaw do przewozu pacjentów typu bariatrycznego, obejmujący system mocowania noszy transportowych ze wspomaganiem elektrycznym ze specjalnym profilowanym materacem i sterowaniem elektrycznym zwiększającym bezpieczeństwo transportowanego pacjenta jak i zmniejszającym obciążenie fizyczne personelu medycznego.

Wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek podkreśla, że dzięki temu zakupowi jesteśmy jednym z nielicznych województw, które ma tyle karetek bariatrycznych. – Są to jedyne tego typu zespoły na terenie województwa opolskiego, a nieliczne na terenie całego kraju. To jest wzmocnienie ratownictwa medycznego. Wszystkie karetki ułatwiają pracę ratownikom – zaznacza Roman Kolek.

Jarosław Kostyła, dyrektor ds. medycznych Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego zauważa, że dziś pacjenci są coraz ciężsi. – Zespoły są przeważnie dwuosobowe, problematyczne było przenoszenie części pacjentów. Teraz będą oni przewożeni w komfortowych warunkach, a my przecież zabezpieczamy całe województwo. Pełne wyposażenie daje gwarancję bezpieczeństwa. Mamy też tzw. lukasy czyli urządzenia do prowadzenia reanimacji, które mogą zastąpić ratownika – podkreśla Jarosław Kostyła.

Podsumujmy. Jedna karetka została zakupiona z budżetu województwa, czyli ze środków urzędu marszałkowskiego, a pozostałe dwie karetki i środki oraz sprzęt medyczny zostały zakupione z funduszy unijnych w ramach projektu urzędu marszałkowskiego „Opolskie przeciw COVID-19”. Koszt trzech ambulansów z pełnym wyposażeniem to około 6 milionów złotych.

Tekst: Piotr Wrona

Źródło: www.opolskie.pl

Ponad 315 milionów złotych z funduszy unijnych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców regionu

Do 1 czerwca zarząd województwa rozdysponował już ponad 315 milionów złotych z funduszy unijnych na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego i społecznego mieszkańców. Szczegóły tej pomocy zaprezentowała Karina Bedrunka, dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO na spotkaniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce 3 czerwca br.  – Z niemal 90 milionów złotych, przeznaczonych na bezpieczeństwo zdrowotne, rozliczyliśmy już około 60 milionów złotych. To oznacza, że sprzęt i środki ochrony na tę kwotę są już w naszych szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia – mówiła.

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się instrumenty finansowe, jakie oferujemy w regionie. Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono informował, że tylko w ciągu kilku pierwszych dni udzielania przez dwie instytucje tzw. pożyczek płynnościowych do 500 tysięcy złotych, podpisano już około 70 umów na ponad 17 milionów złotych.

Dużym powodzeniem cieszy się też oferta udzielania bezpłatnych porad prawnych opolskim przedsiębiorcom – do tej pory zawarto już 288 umów na takie poradnictwo. Ogromną pracę wykonuje także opolski Wojewódzki Urząd Pracy i wszystkie urzędy powiatowe – jak mówił dyrektor WUP Maciej Kalski, dzięki udzielanej pomocy niektórzy przedsiębiorcy mogli odwołać zapowiadane wcześniej zwolnienia grupowe.

O pomocy potrzebującym na wielką skalę mówili też dyrektorzy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Adam Różycki i Agnieszka Gabruk. – Dzięki szybkim decyzjom zarządu województwa byliśmy pierwszym ROPS-em w kraju, który rozpoczął udzielanie pomocy – podkreślali. A ta pomoc to m.in. usługi kurierów społecznych i dożywiania w kilkudziesięciu gminach, pomoc dla domów pomocy społecznej i domów dziecka, pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie.

Tekst: Violetta Ruszczewska

Źródło: www.opolskie.pl

Specjalistyczny sprzęt medyczny dla szpitali

Mimo systematycznego znoszenia obostrzeń, związanych z epidemią, w szpitalach nadal trwa wojna z COVID-19. Realizowana jest także pomoc, dotycząca zakupu sprzętu medycznego dla tych placówek dzięki w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego „Opolskie przeciw COVID-19”

Pomimo zdejmowania obostrzeń, szpitale nadal muszą zachowywać daleko idącą ostrożność, każda jednostka ochrony zdrowia opracowuje własny program działania dla zapewnienia bezpieczeństwa personelu i pacjentów, własne schematy postępowania w przypadku ryzyka pojawienia się pacjenta zakażonego koronawirusem. – Dzięki funduszom unijnym realizowane są nasze wcześniejsze zapowiedzi zakupu środków ochrony i sprzętu medycznego dla szpitali czy Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego – informuje wicemarszałek województwa Roman Kolek.  – To urządzenia i sprzęt potrzebne nie tylko teraz, ale i potem, dla bezpiecznego i skutecznego działania także w przyszłości – dodaje.

Dlatego systematycznie realizowane są zakupy sprzętu, który będzie wykorzystywany także i po epidemii. – Zwracamy uwagę także na konieczne certyfikaty, które zapewnią bezpieczne i skuteczne działanie kupowanego sprzętu, żeby unikać błędów, popełnianych w innych miejscach – podkreśla wicemarszałek.

Specjalistyczny sprzęt medyczny już trafia do szpitali

Pierwsze partie zakupów trafiły już do placówek medycznych. Jednym z urządzeń jest to w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu do diagnostyki, czyli pobieraniu wymazów do badania na obecność koronawirusa. Łącznie z zestawem testów kosztowało w sumie około 200 tysięcy złotych. Te zestawy 600 testów trafiły do szpitala z dość dużym opóźnieniem, ale w końcu są wykorzystywane od ubiegłego piątku.  – Badanie trwa około godziny,  czyli w ciągu doby można wykonać około 20 takich badań. To może nie jest bardzo dużo, ale jeśli pojawia się pacjent, wymagający szybkiej interwencji, to takie badanie jest bardzo potrzebne i skuteczne w identyfikowaniu choroby – podkreśla Roman Kolek.  Badania wykonywane są do szybkiej diagnostyki  przy wątpliwościach pojawiających się u pacjentów przyjmowanych  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Kolejne urządzenia dotarły już także do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Opolscy ratownicy otrzymali m.in. 10 agregatów prądotwórczych, 20 zestawów do ciśnieniowego przetaczania płynów infuzyjnych, 60 zestawów do szybkiej konikotomii dla dorosłych i 40 zestawów do szybkiej konikotomii dla dzieci, 60 ciśnieniomierzy (w tym połowa  dla dzieci) czy 13 ssaków z uchwytem ściennym. – Te zestawy do konikotomii to po prostu urządzenia do szybkiego i doraźnego udrożnienia dróg oddechowych w sytuacji zadławienia się, duszenia,  obrzęku, w sytuacji uszkodzenia dróg oddechowych. To ważne narzędzie do przywracania oddechu w takim trybie pilnym, ratowniczym – wyjaśnia wicemarszałek.  – Ten sprzęt dla ratownictwa medycznego to narzędzia, które posłużą nie tylko w walce z epidemią. To  szansa na to, żeby nasze ratownictwo miało lepszy sprzęt, o wyższym standardzie, co przełoży się na nasze bezpieczeństwo – dodaje.  Wkrótce w OCRM pojawią się również dwie nowe karetki, w tym jedna tzw. bariatryczna, czyli przeznaczona do przewozu pacjentów z nadwagą.  – Bez wątpienia wiele z tych inwestycji w ochronę zdrowia, realizowanych obecnie dzięki funduszom unijnym, poprawi standard opieki nad pacjentami w całym regionie – mówi Roman Kolek.

Przypomnijmy – sprzęt trafia do szpitali i Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego m.in. dzięki realizacji projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego „Opolskie przeciw COVID-19”. To projekt zainicjowany i prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Tekst: Violetta Ruszczewska

Źródło: www.opolskie.pl

Wsparcie w projektach unijnych dla uczniów, nauczycieli i szkół

W sumie 41 liceów ogólnokształcących i ponad 1640 nauczycieli powinno otrzymać wsparcie w projektach unijnych, przygotowywanych przez urząd marszałkowski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pomocą zostanie  objętych także 1100 nauczycieli szkól zawodowych. 

Same szkoły zostaną natomiast wyposażone w sprzęt wspomagający e-nauczanie. Będą to m.in. kamery internetowe i monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji oraz zestawy słuchawkowe. – Projekt zakłada bezpośrednie wsparcie 923 nauczycieli, a pośrednio 6.541 uczniów  z 26 liceów ogólnokształcących poza Aglomeracją Opolską. Kosztuje niemal 5,5 miliona złotych – mówi Monika Jurek.  – Jak wynika z przeprowadzonych diagnoz, największym problemem dla szkół  jest dostęp do internetu. Ta kwestia zostanie rozwiązana przez podpisanie umów partnerskich z organami prowadzącymi szkoły. My zapewnimy sprzęt i narzędzia, natomiast lepsza dostępność będzie leżała po stronie samorządów – dodaje.

Podobny projekt przygotowywany jest dla szkół w Aglomeracji Opolskiej –  dla 720 nauczycieli i  15 liceów ogólnokształcących.

Szkoły zawodowe mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach realizowanego już przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Będzie to doposażenie 1100 nauczycieli w komputery przenośne,  szkolenie ponad 2600 nauczycieli i 23000 uczniów, zakup 14 profesjonalnych systemów dla zdalnej nauki do szkół oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.

Tekst: Violetta Ruszczewska

Źródło: www.opolskie.pl

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 949).
Rozporządzenie weszło w życie 28.05.2020 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/949

To już ostatnie z dotychczas zaplanowanych antykryzysowych rozporządzeń, mających na celu umożliwienie wsparcia płynności przedsiębiorców.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przekazano również, z prośbą o dokonanie prenotyfikacji do Komisji Europejskiej, projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Celem przedmiotowej regulacji będzie umożliwienie wsparcia walki z samym koronawirusem, a nie z jego ekonomicznymi następstwami.
O postępach prac nad projektem będziemy informować.

Pożyczki płynnościowe dla ratowania firm

Nawet o 500 tys. zł pożyczki płynnościowej na ratowanie firmy w czasach pandemii mogą ubiegać się przedsiębiorcy z woj. opolskiego z unijnej puli pieniędzy samorządu województwa. Pożyczek tych udzielają Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju (ORFR) i Fundacja Rozwoju Śląska (FRŚ).

W sumie na wsparcie dla firm w postaci pożyczek zarząd województwa opolskiego przeznaczył 51,3 mln zł. – Mamy nadzieję, że wraz z uruchomioną już bezpłatną pomocą prawną, którą można sfinansować za pośrednictwem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, wsparcie w postaci dość dużych kwot pożyczek bez prowizji i opłat, a nawet z zerowym oprocentowaniem, będzie wymierną pomocą dla firm borykających się z problemami w czasie pandemii – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego.

Obydwie instytucje – ORFR i FRŚ – już przyjmują wnioski pożyczkowe. W obydwu instytucjach warunki kredytowania są podobne. O pożyczkę mogą starać się mikro, małe i średnie firmy. Może ona wynieść do 500 tys. zł. Można ją wziąć na maksymalnie 4 lata. – Co ważne, instytucje, które udzielają tego wsparcia, nie pobierają żadnych opłat ani prowizji, a oprocentowanie takiej pożyczki może wynieść nawet zero procent – tłumaczy Szymon Ogłaza, członek zarządu woj. opolskiego. – Tworząc ten produkt mieliśmy też na względzie fakt, że przedsiębiorca biorąc taką pożyczkę może być na początku w naprawdę trudnej sytuacji. Stąd możliwość karencji w spłacie kapitału.

Karencja ta może wynieść maksymalnie 12 miesięcy. Oznacza to, że nawet przez rok przedsiębiorca, który sięgnie po pożyczkę, będzie mógł spłacać wyłącznie odsetki.

Pieniądze, które firma dostanie w ramach pożyczki, można przeznaczyć np. na pensje pracowników (także składowe należne ZUS czy US); koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie będącego na liście płac podwykonawców; na pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych; spłatę zobowiązań handlowych; pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury; zatowarowanie; półprodukty czy inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy sięgającej po pożyczkę, które ta firma poniosła po 31 stycznia 2020 r. Pożyczka może finansować 100 proc. wydatków pożyczkobiorcy.

Skąd pieniądze na te pożyczki? – Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – tłumaczy Roland Wrzeciono, dyrektor podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), które sposób przyznawania unijnych pożyczek płynnościowych dla firm w czasach Covid-19 wypracowało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). A BGK wykonanie tego zadania, po negocjacjach, powierzył ORFR i FRŚ. – Pieniądze te pochodzą z unijnej puli naszego regionu, która i tak była przeznaczona właśnie na pomoc zwrotną. Komisja Europejska zgodziła się jednak, by w tych wyjątkowo trudnych dla gospodarki czasach miały one wymiar pomocowy, pozwalający utrzymać płynność.

Pierwsze pieniądze z pożyczek mają wpłynąć na konta przedsiębiorców jeszcze w końcówce maja i na początku czerwca. Fundacja Rozwoju Śląska będzie wypłacać pożyczki nie dłużej niż 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku pożyczkowego przez przedsiębiorcę, a Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju – maksymalnie do 15 dni od złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Jak starać się o pożyczkę? Zgłosić się do ORFR lub/i FRŚ.

OPOLSKI REGIONALNY FUNDUSZ ROZWOJU

tel. (77) 42 19 442, e-mail: biuro@orfr.opole.pl

ul. Hugona Kołłątaja 11/11, 45-064 Opole

Adres strony ORFR: www.orfr.opole.pl

Informacja o pożyczce: http://orfr.opole.pl/pozyczka-dla-przedsiebiorcow-zwiazku-covid-19-na-0/

 

FUNDACJA ROZWOJU ŚLĄSKA

ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole

Adres strony głównej: www.fundacja.opole.pl

Informacja o pożyczce: http://fundacja.opole.pl/905/pozyczka-plynnosciowa.html

Tel.: (77) 423 29 10; (77) 423 28 94; (77) 423 28 85; (77) 423 29 18

UWAGA!

O wszystkich rodzajach dostępnej obecnie dla firm pomocy – pożyczkach, ulgach, dofinansowaniach, itp. – można dowiedzieć się więcej Z platformy informacyjnej OCRG: e-mail: pomoc@ocrg.opolskie.pl , tel.: 510 766 012 lub 081. Różne formy pomocy dla firm w czasach Covid-19, dostępne w WUP, PUP, ZUS, Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju czy Polskim Funduszu Rozwoju, opisane zostały także na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19”.

Przedsiębiorcy zainteresowani bezpłatną pomocą prawną finansowaną z unijnych pieniędzy za pośrednictwem OCRG powinni zgłosić się na e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl lub zadzwonić na numer (77) 40 33 615.

Tekst: Katarzyna Kownacka -OCRG

Źródło: www.opolskie.pl

Pakiety ochronne dla każdej jednostki OSP

528 pakietów z zestawami środków ochrony osobistej dla wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie opolskim – to jeden z elementów projektu unijnego „Opolskie przeciw COVID-19”, realizowanego przez urząd marszałkowski.

Pakiety ochronne dla każdej jednostki OSP

– Zawsze możemy liczyć na pomoc  strażaków ochotników, w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. A dzisiaj to urząd marszałkowski pomaga wszystkim  jednostkom OSP w regionie.  Z funduszy unijnych mamy dla nich pakiety ze środkami ochrony osobistej dla każdego ochotnika, by niosąc pomoc, także byli bezpieczni – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

W zestawach, kupionych w ramach projektu, znajdą się m.in. maseczki i półmaski filtrujące, rękawice, kombinezony ochronne wraz z butami, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice, dekontaminator oraz ozonator.

Pakiety ochronne dla każdej jednostki OSP

Marszałek apeluje także do wszystkich zainteresowanych jednostek OSP o zgłaszanie chęci otrzymania takiego zestawu. Aby to zrobić, należy zgłosić się mailowo – na adres osp@opolskie.pl

W załączeniu pismo, które powinien wypełnić każdy prezes OSP,  a następnie przesłać je pod wskazany adres.

Źródło: www.opolskie.pl

Dodatkowe wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w czasie epidemii COVID-19

Wyposażenie w środki ochrony osobistej, to dodatkowe wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w czasie epidemii COVID-19.

W pierwszej partii otrzymało je:

 • 10 POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE,
 • 20 RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA,
 • 52 RODZIN ZASTĘPCZYCH,
 • 52 OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ,
 • 13 DOMÓW DZIECKA,
 • 4 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
 • PUBLICZNY OŚRODEK ADOPCYJNY

Ośrodki ochrony osobistej (maseczki, kombinezony, rękawiczki i płyny do dezynfekcji) przekazane zostały w ramach projektu „Bliżej rodziny i dziecka – II edycja”,który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, a realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Fundacją “Harmonia Życia” oraz w partnerstwie z powiatami: opolskim głubczyckim nyskim, krapkowickim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, prudnickim, namysłowskim i gminami: Strzeleczki, Paczków, Dąbrowa, Prószków, Namysłów, Zawadzkie, Ujazd, Praszka.

Bezpłatna pomoc prawna dla firm

Z darmowej, w stu procentach dofinansowanej z unijnych funduszy pomocy prawnej, mogą korzystać firmy z woj. opolskiego dotknięte skutkami pandemii Covid-19. Wsparcie to można dostać za pośrednictwem podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

Bezpłatna pomoc prawna dla firm

– Przedsiębiorcy w czasach obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, które wręcz zatrzymały naszą gospodarkę, borykają się z całą masą wyzwań – mówi marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła. – Najważniejsze z nich to wyzwania finansowe i prawne. Dlatego samorząd województwa, poprzez swoje jednostki i dzięki funduszom unijnym, już uruchomił pożyczki pomocowe. W maju ruszą kolejne pożyczki – płynnościowe, na większe kwoty. Natomiast żeby pomóc firmom rozstrzygnąć dylematy prawne w tych trudnych czasach, uruchamiamy właśnie bezpłatną, także sfinansowaną z unijnych pieniędzy, pomoc prawną. Odpowiada za to Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Mamy nadzieję, że te nasze działania choć trochę pomogą firmom.

Bezpłatna pomoc prawna świadczona będzie w ramach unijnego projektu „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na trenie województwa opolskiego”, który OCRG realizuje od 2018 r. W jego ramach przyznawane są dotacje i promesy dla firm na usługi specjalistyczne. A na liście możliwych do dofinansowania usług specjalistycznych jest m.in. właśnie doradztwo prawne.

– W ostatnim czasie uprościliśmy dokumentację i warunki udzielania tego wsparcia, tak zwanego covidowego, tak by było ono jak najbardziej przyjazne dla przedsiębiorców. A przede wszystkim darmowe, czyli w stu procentach dofinansowane z pieniędzy unijnych – tłumaczy Roland Wrzeciono, dyrektor OCRG.

Zgodnie z projektem porady prawne będą udzielane za pośrednictwem instytucji otoczenia biznesu. Na chwilę obecną na liście takich instytucji, współpracujących z OCRG w ramach projektu, jest Fundacja Mediatio z Opola. – Porad prawnych, dofinansowanych z naszego projektu, będzie udzielać kilkudziesięciu prawników skupionych w tej Fundacji – wyjaśnia Roland Wrzeciono. – Oczywiście jeśli pojawi się jakaś inna instytucja otoczenia biznesu, działająca w zakresie usług prawnych, to grono to może się powiększyć.

Póki co pula pieniędzy zarezerwowana w projekcie OCRG na porady prawne, które mają pomóc przedsiębiorcom walczącym z negatywnymi skutkami gospodarczymi wywołanymi pandemią, to 400 tys. zł. Dyrektor OCRG zastrzega, że dofinansowane z unijnych funduszy w 100 proc. mogą być tylko te porady prawne, które będą dotyczyły sytuacji firm dotkniętych skutkami Covid-19. W pozostałych przypadkach dofinansowanie wynosi 70 proc. – Trzeba też mieć na uwadze, że firmy, które odprowadzają Vat, będą go musiały zapłacić – dodaje.

Jak skorzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Należy zgłosić się do OCRG pisząc na mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl albo dzwoniąc na numer (77) 40 33 615. – Udzielimy wszelkich szczegółowych informacji o tym, jak takie wsparcie może dostać dana firma, ustalimy jego zakres, prześlemy dokumenty niezbędne do pozyskania dofinansowania i skontaktujemy z instytucją otoczenia biznesu, która taką pomoc oferuje – wyjaśnia Michał Durzyński, kierownik projektu, w ramach którego udzielane jest wsparcie. Firmy będą też mogły zgłaszać się z prośbą o taką pomoc do świadczących ją instytucji otoczenia biznesu.

O wszystkich rodzajach dostępnej dla firm pomocy – pożyczkach, ulgach, dofinansowaniach, itp. – można też dowiedzieć się więcej w ramach platformy wsparcia OCRG pisząc na e-mail: pomoc@ocrg.opolskie.pl lub dzwoniąc na numery 510 766 012 lub 081.

Różne formy pomocy dla firm w czasach Covid-19, dostępne w WUP, PUP, ZUS, Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju, opisane zostały także na stronie www.ocrg.opolskie.pl w zakładce „Wsparcie dla firm w czasach Covid-19”.

 Źródło: www.opolskie.pl

Kurierzy społeczni działają już w prawie całym województwie!

Kurierzy społeczni i dostarczanie posiłków, to usługi, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i są nieocenionym wsparciem dla naszych seniorów i osób niesamodzielnych. Realizowane są w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni”, na który Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Zobaczcie sami, są już w 49 gminach naszego województwa!

Adnotacja 2020-05-08 164054

90 kurierów każdego dnia, 7 dni w tygodniu, dowozi gotowe gorące posiłki, robią zakupy i dostarczają leki dla prawie 2 tys. seniorów i osób niesamodzielnym. Często są dla nich jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym. Dziękujemy, że jesteście i działacie!

To również pozytywny efekt gospodarczy i wsparcie dla 48 punktów gastronomicznych i ekonomii społecznej, które przygotowują posiłki za ponad 2,7 mln zł, a także wsparcie dla 632 pracowników kadry pomocy społecznej pracujących w 62 gminach, którzy zostali zabezpieczeni  środkami ochrony indywidulanej (maseczki, kombinezony, rękawiczki , płyny do dezynfekcji) aby mogli opiekować się osobami niesamodzielnymi, starszymi, niepełnosprawnymi w czasie epidemii COVOD-19

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego projektu – skontaktuj się z nami: info@opolskie.pl

Projekt „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 🇪🇺

Już ponad 300 milionów złotych na pomoc mieszkańcom regionu

Niemal 300 milionów 590 tysięcy złotych z unijnych funduszy podzielił zarząd województwa opolskiego na pomoc, skierowaną do różnych grup mieszkańców regionu, w walce ze skutkami COVID-19. O tych najnowszych przedsięwzięciach mówił dziś na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła.

– Po ostatnich decyzjach Ministerstwa Finansów i naszych propozycjach, ta kwota, którą przeznaczamy na pomoc mieszkańcom w poprawie ich bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego i ekonomicznego, może się systematycznie zwiększać – mówił marszałek Andrzej Buła.  – Podejmujemy działania ważne dla różnych środowisk w województwie, kierując do nich bardzo duże pieniądze. Niektóre z tych działań już się dzieją, inne rozpoczną się wkrótce – dodawał.

W sferze zdrowotnej nowym działaniem jest kolejny projekt – tym razem projekt własny samorządu województwa na 37,5 miliona złotych – skierowany do szpitali i jednostek związanych z ochroną zdrowia, które wcześniej pomocą nie mogły zostać objęte. To m.in. tzw. szpitale resortowe oraz wszystkie szpitale prywatne w regionie To także pomoc dla wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie opolskim. – Dla wszystkich 528 jednostek OSP będziemy mieli za niemal 4 miliony złotych pakiety z zestawami środków ochrony osobistej, by mogli oni w sposób bezpieczny nieść pomoc mieszkańcom, narażonym na niebezpieczeństwo  – mówił Andrzej Buła. Oprócz tego do połowy maja będzie złożony kolejny projekt, skierowany do strażaków, tym razem na około 2,6 miliona złotych – to pieniądze na sprzęt, namioty pneumatyczne czy profesjonalne kombinezony wielokrotnego użytku.  – Pracujemy nad tym projektem razem z zarządem wojewódzkim OSP, by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby strażaków – dodawał marszałek.

Pierwszym działaniem dla przedsiębiorców, uruchomionym przez zarząd województwa, były niskooprocentowane pożyczki do 50 tysięcy zł z półrocznym okresem karencji spłaty kapitału. Te pożyczki już są udzielane i jest na ten cel 11 milionów złotych. Ale są też nowe działania. To około 50 milionów złotych na pożyczki do 500 tysięcy złotych, które będą udzielane przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju  i Fundację Rozwoju Śląska. Zostaną one uruchomione 19 maja.  Ale jest także zupełnie nowy produkt, jakim jest tzw. dotacja obrotowa do 100 lub 150 tysięcy złotych (w zależności od wielkości firmy). – Pracujemy nad tym produktem razem z Ministerstwem Finansów, by wypracować jednolite kryteria udzielania dotacji w całym kraju. Mamy na ten cel 27 milionów złotych, a mam nadzieję, że te dotacje uda się uruchomić już w czerwcu  – informował marszałek. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki uruchomiło także bezpłatne, kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców,  związane właśnie ze skutkami COVID-19 dla firm.

Już ponad 300 milionów złotych na pomoc mieszkańcom regionu

Mówiąc o działaniach w sferze społecznej marszałek zwracał uwagę na to, że zarząd województwa stara się reagować na zgłaszane potrzeby bardzo elastycznie. Stąd koordynowane przez ROPS działania w sferze dożywiania czy usług kurierów społecznych w gminach. Ale to również ponad 908 tysięcy złotych  dla 22 domów dziecka na zakup sprzętu do nauki zdalnej czy też poradnictwo psychologiczne. – Wysoki kurs euro z zeszłego miesiąca pozwolił nam na zainicjowanie projektów s sferze edukacji. Dla 26 szkół ogólnokształcących z naszego województwa kupimy sprzęt komputerowy do nauki zdalnej , wsparcie otrzyma także 820 nauczycieli. Mamy na to 5 milionów złotych. A za 27 milionów złotych będziemy mogli pomóc 54 szkołom zawodowym w całym regionie, również kupując sprzęt do nauki zdalnej – mówił Andrzej Buła.

– Staramy się, aby cała nasza pomoc wypływała ze zgłaszanych potrzeb. Dlatego też wszystkie te projekty konsultujemy z zainteresowanymi środowiskami, robiąc najpierw dokładną diagnozę sytuacji i dopiero na tej podstawie planując działania – dodawał marszałek, dziękując jednocześnie wszystkim zaangażowanym w przygotowywanie tych projektów do realizacji.

OPOLSKIE przeciw COVID-19 – projekt własny w ramach RPO

Ruszyła  realizacja dużego projektu Samorządu Województwa Opolskiego „OPOLSKIE przeciw COVID-19”. To projekt zainicjowany i prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, którego partnerami jest 14 instytucji ochrony zdrowia z naszego regionu.

OPOLSKIE przeciw COVID-19 – projekt własny w ramach RPO

Placówki publiczne:

 • SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Głuchołazy,
 • 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu,
 • SP ZOZ MSWiA w Opolu,
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu,
 • Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego,
 • Prudnickie Centrum Medyczne S.A. w Prudniku,
 • Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Kup,
 • Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o.

Placówki niepubliczne:

 • Klinika Nova, sp. z o.o.,
 • American Heart of Poland S.A. (dla IV Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrostymulacji i Angiologii w Kędzierzynie-Koźlu oraz Nyskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego),
 • EMC Instytut Medyczny (prowadzą Szpital św. Rocha w Ozimku),
 • Vital Medic sp. z o.o. w Kluczborku.

Całkowita wartość projektu to ponad 37,5 miliona złotych. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku i dotyczy zakupów sprzętu medycznego  i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej, niezbędnych do walki z koronawirusem. Planowana jest też część edukacyjno-informacyjna dla służb medycznych i ratowniczych oraz dla mieszkańców naszego regionu.

W dniu 30 kwietnia br. został wybrany pierwszy dostawca dla zamówienia wspólnego dla większości ww. podmiotów. Zamówienie dotyczy środków ochrony osobistej i za chwilę zacznie się dostawa pierwszych kilkudziesięciu tysięcy maseczek chirurgicznych dla tych placówek. Kolejne zamówienia w toku.

OPOLSKIE przeciw COVID-19 – projekt własny w ramach RPOŹródło: www.opolskie.pl

Zmiany formy w związku z trudnościami wywołanymi pandemią COVID-19 w realizacji stacjonarnych szkoleń językowych w projektach EFS

Stanowisko Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany formy w związku z trudnościami wywołanymi pandemią COVID-19 w realizacji stacjonarnych szkoleń językowych w projektach EFS rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe w CT10

Zgodnie z podrozdziałem 5.1 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 szkolenia językowe prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym a ich rozliczenie odbywa się w oparciu o stawki jednostkowe. W efekcie ograniczeń wprowadzonych w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii na terytorium Polski realizacja ww. wsparcia w trybie stacjonarnym nie jest możliwa. W związku z powyższym, dla kontynuacji szkoleń językowych w projektach niezbędna jest zmiana trybu prowadzenia szkolenia ze stacjonarnego na tryb zdalny/online.

Wprowadzenie powyższej zmiany jest możliwe przy zachowaniu następujących warunków:

1. szkolenia w trybie zdalnym powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym,
z wykorzystaniem połączeń on-line; trener prowadzi szkolenie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia; liczba uczestników szkolenia (zgodnie z Wytycznymi – jest to nie więcej niż 12 osób) powinna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.); materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.; materiały powinny zostać dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia;

2. realizator szkolenia powinien zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające
uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program szkolenia; realizator
szkolenia powinien wskazać:

 •  platformę /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzone będzie szkolenie,
 • minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika,
 • minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,
 • niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,
 • okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu on-line;

3. w przypadku, gdy szkolenie było już realizowane w formie stacjonarnej organizator
szkolenia ma obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy szkolenia na zdalną od wszystkich uczestników; fakt uzyskania akceptacji powinien być udokumentowany np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej; całość szkolenia realizowanego zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana na potrzeby m.in. monitoringu, kontroli lub audytu; nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a podmiot realizujący szkolenie powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu; na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu); nagrywanie szkolenia i udostępnianie nagrania do celów kontroli, audytu lub monitoringu nie wymaga zgody trenera – jest obligatoryjne; jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas szkolenie nie może się odbyć; udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez podmiot realizujący szkolenie zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu;

4. realizacja formy zdalnej nie zwalnia podmiotu realizującego szkolenie z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji nabytych na szkoleniu;

5. realizator szkolenia musi zapewnić możliwość przekazania uczestnikom dokumentów potwierdzających zakończenie udziału w szkoleniu/efekty uczenia się/uzyskane kwalifikacje; dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.

Wprowadzenie zmiany realizacji formy szkoleń językowych rozliczanych stawkami jednostkowymi ze stacjonarnej na zdalną nie wymaga zgody IP/IZ. Beneficjent powinien tylko poinformować IP o rozpoczęciu realizacji form zdalnej usługi szkoleniowej. Takie podejście możliwe jest wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania¹ oraz okresu obowiązywania stanu epidemii, tj. od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania².

IK EFS uwzględni powyższą zmianę w informacji o możliwym odstąpieniu od zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r.


¹zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

²zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

SPECUSTAWA o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Informujemy, że 17 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Ustawa weszła w życie 18 kwietnia br., a jej rozwiązania obowiązują z mocą wsteczną od 1 lutego 2020 r.

Specustawa funduszowa jest zestawem szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.:

 • większa elastyczność dla beneficjentów, którzy będą mogli dokończyć rozpoczęte projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych,
 • ukierunkowanie dostępnych funduszy na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych skutków dla gospodarki.

Ustawa wpisuje się w działania antykryzysowe rządu. Przewiduje między innymi możliwość:

 • uznania za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii,
 • wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach, a także wydłużenia terminu przekazania wniosków o płatność,
 • wprowadzenia nadzwyczajnego trybu wyboru projektów,
 • udzielania ulg w spłacie należności,
 • pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących, a nawet kontroli i audytów, wraz z możliwością zawieszenia prac,
 • przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji.

Ważne dla beneficjentów jest również to, że uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie nie będzie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ustawy w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami / Pozostałe.

Działania realizowane na poziomie UE w związku z pandemią COVID-19 – stan na dzień 6 kwietnia 2020

Komisja Europejska informuje o najważniejszych podjętych przez siebie działaniach w walce z pandemią COVID-19.
“Tylko dzięki solidarności i skoordynowanemu ogólnoeuropejskiemu działaniu będziemy w stanie skutecznie walczyć z tym kryzysem. Solidarność ma tutaj kluczowe znaczenie, by zapewnić, że wszystkie środki niezbędne do zwalczenia tej epidemii dotrą do wszystkich potrzebujących”

przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen

CO ROBI UNIA EUROPEJSKA, BY ZWALCZYĆ PANDEMIĘ COVID19?
 • Absolutnym priorytetem jest ochrona obywateli Unii. Komisja Europejska wykorzystuje wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, by skutecznie i szybko wspomóc kraje Unii Europejskiej w zwalczaniu pandemii koronawirusa.
 • Komisja Europejska koordynuje i rekomenduje wspólne działania krajów UE w kwestiach zdrowia publicznego, transportu i mobilności, kontroli granicznych, wspólnego rynku i handlu.
 • Unia Europejska wspiera też działania międzynarodowe, m.in. Światową Organizację Zdrowia (WHO), ONZ, Bank Światowy.
ZDROWIE LUDZI
 • Respiratory, maski ochronne i rękawiczki, leki i inny sprzęt medyczny oraz środki lecznicze:
  po raz pierwszy w historii Unia gromadzi je w ramach rescEU i będzie przekazywać tym państwom członkowskim, którym najbardziej brakuje potrzebnego sprzętu do leczenia zakażonych pacjentów. Komisja sfinansuje 100 proc. takich zapasów.
 • Wspólne zakupy środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego i testów na koronawirusa:
  Komisja Europejska zorganizowała już cztery przetargi, w lutym i marcu. Pilnie
  brakujące wyposażenie wkrótce trafi do krajów, które wzięły udział w przetargach.
 • Wsparcie dla produkcji wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej:
  udostępnianie europejskich norm producentom tekstyliów i obuwia, by zwiększyć produkcję masek i fartuchów lekarskich.
 • 3 mld EUR z budżetu UE na zakup masek i sprzętu medycznego.
BADANIA NAUKOWE

Komisja Europejska wspiera badania nad szczepionkami, metodami leczenia i diagnostyką #COVID19

 • 80 mln EUR dla firmy CureVac na prace nad szczepionką.
 • Prawie 50 mln EUR na 18 innowacyjnych projektów prowadzących badania nad szczepionką, leczeniem i diagnostyką wirusa COVID-19.
 • Do 45 mln EUR na wsparcie dodatkowych badań w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI), przy czym oczekuje się, że sektor farmaceutyczny przeznaczy taką samą kwotę.
 • Prawie 140 mln EUR – łączna kwota przeznaczona na badania.
 • Ok. 60 mln testów sprawdzonych dzięki innowacji europejskich naukowców ze Wspólnego Centrum Badawczego. Unikanie fałszywych wyników.
MOBILNOŚĆ
 • Europejczycy znajdujący się poza granicami Unii wracają za darmo do domu:
  Komisja Europejska pomaga finansowo krajom UE w repatriacji swoich obywateli dzięki Europejskiemu Mechanizmowi Ochrony Ludności. Dzięki solidarności krajów UE do domów wróciło już ponad 10,000 obywateli UE. Do akcji dołączyła również Polska.
 • Zamknięcie granic UE dla obywateli państw trzecich, by zastopować rozprzestrzenianie się wirusa.
 • Zielone korytarze, by zapobiec korkom na tych granicach wewnątrz UE, które zostały zamknięte lub których ruch ograniczono. Pozwala to dostawcom na przekraczanie granicy w nie dłużej niż 15 minut przy uproszczeniu procedur administracyjnych.
 • Pomoc konsularna: Polacy poza granicami Unii mogą zwracać się o pomoc do ambasad lub konsulatów innych państw członkowskich UE.
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
 • Unijne Centrum Koordynacji i Reagowania Kryzysowego pomaga krajom Unii 24 godziny na dobę. Koordynuje dostarczenie środków medycznych (rescEU) i repatriację obywateli.
 • Pomoc dla Chorwacji po ostatnim trzęsieniu ziemi, które nałożyło się na walkę z koronawirusem.
 • Pomoc dla Bałkanów Zachodnich w kwocie do 38 mln EUR oraz w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 374 mln EUR na pomoc temu regionowi w odbudowie społeczno-gospodarczej.
 • Pomoc dla krajów Partnerstwa Wschodniego: 140 mln EUR na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz do 700 mln EUR w ramach istniejących instrumentów na sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej oraz wsparcie przedsiębiorstw i miejsc pracy.
 • Pomoc dla Grecji: kwota już zaoferowanych 350 mln EUR ma w propozycji Komisji zostać powiększona o kolejne 350 mln EUR m.in. na budowę 5 nowych ośrodków przyjmowania i identyfikacji na wyspach greckich w 2020 r. – po to, by pomóc Grecji zahamować ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa w obozach dla migrantów i mu zapobiegać.
 • Pomoc dla Chin, gdy były w potrzebie: w styczniu Unia przekazała Chinom ponad 56 ton sprzętu, masek i rękawiczek. Dziś Chiny pomagają krajom Unii.
 • Ponad 400 mln EUR na zwiększenie ogólnej gotowości, działania zapobiegawcze i ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa. Środki te wesprą walkę z koronawirusem m.in. przez WHO.
GOSPODARKA

Komisja Europejska pomaga krajom Unii radzić sobie z ekonomicznymi konsekwencjami obecnego kryzysu:

 • Natychmiast przekierowała 37 mld EUR funduszy UE na zakupy sprzętu medycznego i radzenie sobie ze skutkami społeczno-gospodarczymi. Polska w ramach tej inicjatywy skorzysta z 7,4 mld EUR (ok. 32 mld PLN).
 • Oferuje pełną elastyczność w wykorzystaniu do tej pory niewykorzystanych funduszy spójności.
 • Przeznaczyła 1 mld EUR z budżetu UE jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na zapewnienie płynności finansowej.
 • 100 miliardów EUR na utrzymanie zatrudnienia i funkcjonowanie firm, którym grozi bankructwo: proponuje uruchomienie inicjatywy SURE, która pomoże w wypłacaniu pracownikom i osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wynagrodzenia ze środków publicznych.
 • Zawiesza reguły fiskalne – rządy będą mogły elastycznie kształtować wydatki budżetowe, aby jak najlepiej wspomagać gospodarkę.
 • Wspiera przedsiębiorstwa – poluzowała zasady pomocy publicznej.
 • Oferuje wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 • Pomaga rybakom i rolnikom: oferuje m.in. wsparcie finansowe, przyznanie więcej czasu na złożenie wniosków, zwiększenie zaliczek na płatności bezpośrednie i płatności na rozwój obszarów wiejskich.
INNE DZIAŁANIA KOMISJI
 • Uruchomiła specjalną stronę dla nauczycieli i osób kształcących się, aby umożliwić kontynuację nauki i kontakty wychowawców z uczniami. Na stronie znajdują się narzędzia edukacyjne https://ec.europa.eu/coronavirusresponse_pl (zakładka edukacja).
 • Współpracuje z Netflixem i YouTube, aby zwiększyć przepustowość sieci internetowych.
 • Współpracuje z operatorami GSM, żeby zapewnić odporność sieci, udostępnienie anonimowych metadanych do modelowania i prognozowania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ochronę przed cyberatakami.
 • Zapobiega rozprzestrzenianiu się fałszywych leków, płynów dezynfekujących czy wadliwego sprzętu w Internecie i walczy z cyberprzestępczością.
 • Walczy z dezinformacją w mediach społecznościowych wokół pandemii #COVID-19.

Więcej szczegółów znajdziecie w wirtualnej ulotce.

Stosowanie zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19)

Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ( Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej) z dn. 31 marca 2020 r.

Dotyczy: możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania
zamówień w projektach UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19)

Szanowni Państwo,

w obliczu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem
SARS-CoV-2 w Polsce chciałbym przedstawić Państwu działania możliwe aktualnie do
podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów
współfinansowanych ze środków UE, w ramach których udzielane są zamówienia
niezbędne do przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zgodnie z pkt 7 podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 możliwe jest niestosowanie zasady
konkurencyjności przy udzielaniu zamówień w następujących przypadkach:

 • lit. e – ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po
  stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski
  żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie
  zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10,
 • lit. d. – ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia
  niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie
  można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2
  pkt 10.

W związku z tym, że obecny stan epidemii (SARS-CoV-2), w ocenie IK UP, można
zakwalifikować jako zdarzenie spełniające przesłanki wystąpienia siły wyższej (tzn.
wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której
nie mógł on przewidzieć), wyłączenie zasady konkurencyjności w ramach zamówień
niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 będzie możliwe ze względu na
wymaganą natychmiastową realizację zamówienia lub wystąpienie natychmiastowej
potrzeby udzielenia zamówienia (w związku z czym nie jest możliwe przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem terminów przewidzianych dla
zasady konkurencyjności).

Podsumowując, w opinii IK UP, beneficjenci i wnioskodawcy mogą odstąpić od
zastosowania zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień niezbędnych do
przeciwdziałania skutkom COVID-19. Spełnienie przesłanek z pkt 7 lit. d i e podrozdziału
6.5 ww. Wytycznych powinni jednak pisemnie uzasadnić (zob. pkt 9 podrozdziału 6.5).
Określone przesłanki, w razie wątpliwości należy interpretować w oparciu o wykładnię i
orzecznictwo wydane względem odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, tj. art. 62 i art. 67 (zob. przypis 17 ww. Wytycznych).

Zastosowanie wszelkich rozwiązań stanowiących odstępstwo od przyjętych reguł
wdrażania funduszy unijnych, tak jak w omawianej sytuacji odstąpienie od zasady
konkurencyjności, powinno znajdować uzasadnienie w wystąpieniu siły wyższej, jaką
obecnie stanowi pandemia koronawirusa. Dlatego skorzystanie z tego typu rozwiązań
musi być poprzedzone wnikliwą analizą każdego przypadku.

Z poważaniem
Radosław Antoszek
Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Pełny obraz pisma z 31 marca 2020 r. znajduje się TU


Pismo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej ( Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej) z dn. 14 kwietnia 2020 r.

Dotyczy: dopuszczalnych zmian umowy o zamówienie (zasada konkurencyjności)
w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19)

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do mojego pisma z 30 marca br. znak sprawy: DKF-IV.7517.17.2020.DS
chciałbym Państwu przedstawić kolejne możliwe do podjęcia działania, mające na celu
łagodzenie wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych
ze środków UE. Odnoszą się one do projektów, w ramach których zawarte zostały umowy
o zamówienie – zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w sekcji 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Przede wszystkim pragnę zauważyć, że nie wszystkie zmiany umowy o zamówienie
w trakcie jej realizacji wymagają przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia. Nowe postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności wymagane jest
w przypadku istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w odniesieniu do
zakresu i treści wzajemnych praw i obowiązków stron. Istotna zmiana ma miejsce dopiero
w sytuacji, gdy zmienione warunki realizacji zamówienia miałyby wpływ na wynik, gdyby
zostały uwzględnione w pierwotnym postępowaniu (zob. przypis nr 29 ww. Wytycznych).
Również nie każda istotna zmiana umowy o zamówienie powoduje konieczność
przeprowadzenia nowego postępowania.

Dopuszczalne zmiany umowy o zamówienie – zasada konkurencyjności (COVID-19)

Na podstawie pkt 20 lic. c sekcji 6.5.2 ww. Wytycznych, możliwe jest dokonanie istotnej
zmiany postanowień zawartej umowy o zamówienie, gdy zmiana ta nie prowadzi do
zmiany ogólnego charakteru umowy oraz:

 • konieczność tej zmiany spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
  działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, oraz
 • wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%
  wartości pierwotnej umowy.

W ocenie IK UP, obecny stan epidemii (SARS-CoV-2) może spełniać przesłanki
kwalifikacji tego zdarzenia jako siły wyższej, tzn. wyjątkowej sytuacji niewynikającej
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy
o zamówienie może więc oznaczać konieczność jej zmiany. O ile więc przykładowo
zmiana terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy, czy też
zmiana sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych – jako zmiany istotne
– zaistniałe wskutek wystąpienia COVID-19 – nie prowadzą do zmiany ogólnego
charakteru umowy, ich wprowadzenie będzie możliwe. Odnosząc się zaś do drugiego
warunku istotne jest to, aby ewentualny wzrost wynagrodzenia towarzyszący zmianie nie
przekroczył 50% wartości pierwotnej umowy. W przypadku wprowadzania kilku kolejnych
zmian w umowie limit ten należy odnieść do wartości każdej z nich, co oznacza, że wzrost
wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości
pierwotnej umowy (każda kolejna zmiana umowy o zamówienie nie może mieć jednak na
celu ominięcia zasady konkurencyjności).

Pozostałe sytuacje, w których możliwe jest dokonanie istotnych zmian w umowie
o zamówienie, zostały wskazane w pkt 20 lit. a-b i lit. d-e sekcji 6.5.2 Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Z poważaniem
Radosław Antoszek
Dyrektor Departamentu
/podpisano elektronicznie/

Pełny obraz pisma z 14 kwietnia 2020 r. znajduje się TU

Odstępstwa od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020

W dniu 06.04.2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.

Przyjęto następujące rozwiązania:

1) możliwość prowadzenia prac Komisji Rekrutacyjnej oraz prac Komisji Oceny Wniosków w sposób zdalny  lub częściowo zdalny;

2) możliwość rozszerzenia katalogu wydatków kwalifikowalnych do ponoszenia w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego o koszty środków ochrony osobistej pracowników przedsiębiorstw społecznych, niezbędnych do świadczenia przez nich pracy w okresie zagrożenia związanego z epidemią choroby COVID -19;

3) możliwość zmiany zakresu wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa społeczne w ramach podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego na inne, niż zatwierdzone przez Komisję Oceny Wniosków wydatki kwalifikowalne w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu zmian wydatków z doradcą ośrodka wsparcia ekonomii społecznej;

4) umożliwienie przedsiębiorstwom społecznym składania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w szóstym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;

5) możliwość dokonania kontroli wykorzystania wsparcia finansowego zgodnie z Planem założenia przedsiębiorstwa społecznego/Planem wykorzystania wsparcia finansowego na utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych/Planem przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej  w przedsiębiorstwo społeczne w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);

6) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z oceną wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, podpisaniem umowy i wypłatą wsparcia finansowego).

Odstępstwa od procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia  01.03.2020 r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.

Gdzie pytać o wsparcie w czasach pandemii koronawirusa?

 • Gdzie starać się o wsparcie w czasach pandemii koronawirusa?
 • Która gmina ma pakiet pomocowy dla przedsiębiorców funkcjonujących na jej terenie? I co taki pakiet obejmuje?
 • Gdzie można dostać korzystnie oprocentowane pożyczki, które mają pomóc przetrwać trudny czas pandemii?
 • Jak interpretować nowe przepisy np. dotyczące prawa pracy?

Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych informacji jest opublikowanych na stronie internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Do każdego tekstu dodane są odnośniki, za pomocą których traficie Państwo do tekstów źródłowych instytucji czy samorządów. Zachęcamy do zaglądania na stronę OCRG do zakładki “AKTUALNOŚCI” i śledzenia artykułów opatrzonych hasłem przewodnim “WSPARCIE DLA FIRM W CZASACH KORONAWIRUSA”.

Już teraz znajdziecie tam informacje o:

 • pożyczkach udzielanych przez Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju
 • wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, który przyjmuje wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń
 • pakietach Gminy Prudnik czy Miasta Brzeg
 • Tarczy Antykryzysowej, w tym udzielanym w jej ramach wsparciu ZUS
 • pytaniach o interpretację przepisów prawa pracy wraz z odpowiedziami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu

Zachęcamy do lektury! www.ocrg.opolskie.pl

Uwaga przedsiębiorcy! – ruszyły wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne

Wojewódzki Urząd pracy informuje, że 1 kwietnia 2020 r. rozpoczęto przyjmowanie od PRZEDSIĘBIORCÓW z województwa opolskiego w związku z ochroną miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19  wniosków na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń.

Wnioski należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Wnioski można też wysyłać pocztą na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
lub osobiście w siedzibie WUP przy ul. Głogowskiej 25c – wejście od ul. Głogowskiej

Jednak z racji na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa ZALECAMY składanie wniosków bez osobistego kontaktu.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do pobrania na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Wydziale ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Tel. 77 45 45 424; 77 45 30 038
czynne w godz. 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku

Tel. 77 45 45 425
czynny w godz. 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku

Dofinansowanie jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dodatkowe dofinansowanie dla 2 projektów ROPS w Opolu na walkę z koronawirusem

Blisko 7️ mln zł dodatkowego dofinansowania z funduszy unijnych otrzyma Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na walkę z #COVID19.

Środki przekazane będą na dwa projekty EU, które są już realizowane w ramach usług społecznych:

 • Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne
 • Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II

Działania będą realizowane w 58 gminach w województwie opolskim i obejmują takie dodatkowe formy wsparcia, jak:

 • usługę kuriera społecznego – odpowiada za dostarczanie posiłków dla osób niesamodzielnych, samotnych, niepełnosprawnych, które na skutek zaistniałej sytuacji bezwzględnie muszą pozostać w domu. Kurier będzie docierał do miejsc zamieszkania osób potrzebujących raz dziennie z bezpłatnym ciepłym posiłkiem, przez 7 dni w tygodniu;
 • ponadto, w ramach usługi kuriera społecznego osoby potrzebujące wsparcia otrzymają pomoc w załatwieniu pilnych spraw urzędowych, zrobienia opłat, wykonania zakupów i ich dowiezienia do miejsca zamieszkania oraz innej doraźnej pomocy wg potrzeb;

Szacuje się, że z usług kuriera społecznego skorzysta ok. 1528 osób, a w ramach dożywiania przygotowanych zostanie ok. 130 tyś posiłków w okresie 3 m-cy.

 • to także dodatkowe wyposażenie dla ok. 187 podmiotów (placówek wsparcia dziennego, PCPR-ów, ośrodków adopcyjnych, rodzin zastępczych zawodowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych), a także dla pracowników w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, płyn dezynfekujący, kombinezony ochronne) – szczególnie dla opiekunek środowiskowych, asystentów osób z niepełnosprawnością, asystentów rodziny, którzy cały czas pracujących na pierwszej linii pomocy, działając w środowisku najbardziej potrzebujących.

Dodatkowe pieniądze dla 2 projektów Miasta Opola

Zmiany w projekcie beneficjenta Miasto Opole pn. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu”, to szybka reakcja na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa i nowe potrzeby mieszkańców.

Dzięki zakupionym w projekcie  4 analizatorom wraz z testami i usługą laboratoryjną możliwa będzie szeroka i szybka diagnostyka (zgodnie z zaleceniami WHO) w zakresie wykrywania wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców miasta. 

Analizatory służą dodatkowo do diagnostyki infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych, zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, zakażeń krwi i infekcji układu pokarmowego. W projekcie zaplanowano również zlecenie jednostce medycznej usługi wykonania testów przez najbliższe 6 m-cy.

Zwiększenie wartość projektu i kwoty dofinansowania ze środków UE, pozwoliło również na:

 • oddelegowanie 4 psychologów MOPR świadczących całodobowe dyżury telefoniczne, jako wsparcie emocjonalne dla osób zmagających się ze skutkami obecnej sytuacji, np. przebywających w kwarantannie czy mających inne problemy psychologiczne wywołane stanem epidemii,
 • zakup paczek żywnościowych wraz z dowozem osób dla potrzebujących (osoby starsze, samotne i z niepełnosprawnościami),
 • zapewnienie ciepłych posiłków i ich transport do osób bezdomnych na terenie Miasta Opola, aby ograniczyć przemieszczanie się tych osób,
 • zakup środków odkażających, dezynfekujących, maseczek, rękawic ochronnych, termometrów,
 • usługę dezynfekcji pomieszczeń MOPR, MOPOBiU, ŚDS Magnolia oraz czterech DDP.

Dodatkowo w ramach drugiego realizowanego przez Miasto Opole projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszłość”: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w Opolu dodatkowe wsparcie zostanie przeznaczone dla dzieci z 5 domów dziecka w Opolu. W ramach dodatkowych środków zakupiony zostanie niezbędny sprzętu do nauki:

 • 68 laptopów z oprogramowaniem,
 • Internet,
 • urządzenia wielofunkcyjne.

Dzięki takiemu doposażeniu domów dziecka możliwe będzie  zapewnienie obowiązku edukacyjnego wychowanków w okresie epidemii.

Ponad 196 milionów złotych do końca kwietnia dla bezpieczeństwa mieszkańców regionu

Marszałek województwa Andrzej Buła podkreśla w ostatnim czasie, że najważniejsze działania zarządu województwa opolskiego dotyczą obecnie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców –  zdrowotnego, społecznego oraz ekonomicznego. Do końca kwietnia na ten cel zarząd przeznaczy ponad 196 milionów 366 tysięcy złotych z funduszy unijnych.

– Do końca kwietnia w tych trzech sferach zwiększania bezpieczeństwa naszych mieszkańców przekażemy 196 milionów 366 tysięcy 986 złotych – mówi marszałek Andrzej Buła. – To wsparcie kierujemy przede wszystkim do placówek medycznych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców i pracowników oraz bezpośrednio do mieszkańców regionu. Projekty realizujemy na terenie całego województwa opolskiego – wylicza marszałek.

W pierwszej transzy pomocy szpitalom zarząd województwa przekazał na sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej niemal 45 milionów złotych (piszemy o tym tutaj),  kolejny projekt – na ponad 28 milionów złotych zarząd złożył w ubiegłym tygodniu. To m.in. pieniądze na zakup dwóch nowych, w pełni wyposażonych karetek dla  Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego,  ale także podniesienie standardu wyposażenia wszystkich pozostałych karetek, którymi dysponuje OCRM. To także nowy sprzęt i zabezpieczenie potrzeb w zakresie ochrony osobistej pracowników szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych na najbliższe trzy miesiące. Szczegóły tutaj.

Obecnie zarząd przygotowuje projekt, dzięki któremu  – na mocy nowej specustawy – pomoc m.in. w postaci środków ochrony osobistej otrzymają szpitale prywatne (z Nysy, Kędzierzyna-Koźla, Ozimka i Kluczborka)  oraz strażacy ochotnicy z całego województwa.

Reasumując – na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie zarząd województwa do końca kwietnia przekaże około 80 milionów złotych.

W sferze tzw. bezpieczeństwa społecznego pomoc zarządu wynosi już ponad 12 milionów złotych.  To m.in. wprowadzenie usług tzw. kuriera społecznego (dowożenie leków, posiłków, doraźna pomoc wg potrzeb w gminach województwa) w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wyposażenie m.in.  w środki ochrony 140 pielęgniarek Caritas niosących pomoc osobom chorym w całym regionie, stworzenie Centrum Monitorowania Pacjenta czyli telesystemu opieki dla 550 osób starszych, wsparcie dzieci z pięciu  domów dziecka w Opolu (laptopy, internet, urządzenia wielofunkcyjne), zakup urządzeń diagnostycznych, monitorujących, wspomagających czynności życiowe i analizatorów wraz z blisko 19 000 testów.

Bezpieczeństwo ekonomiczne, czyli bezpośrednia pomoc dla przedsiębiorców czy ochrona miejsc pracy to kwota  97 milionów 970 tysięcy złotych.  – Uruchomiliśmy już 43,5 miliona złotych, kolejne ponad 54 miliony złotych uruchomimy jeszcze w kwietniu  – mówi marszałek Andrzej Buła. Na co dokładnie są te pieniądze? Przede wszystkim na niskooprocentowane pożyczki obrotowe dla firm, z półrocznym okresem karencji spłaty głównej – już uruchomiono na ten cel 5 milionów złotych, a 6 mln zł zostanie uruchomione w kwietniu. To także 48 milionów złotych na kolejne niskooprocentowane pożyczki, których od kwietnia będą udzielać Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju oraz Fundacja Rozwoju Śląska. To również 38 milionów złotych na utrzymanie miejsc pracy w regionie, czyli finansowanie wynagrodzeń pracowników przez powiatowe urzędy pracy.

Te pieniądze są niezwykle potrzebne i są już pierwsze wnioski składane przez firmy. Jak wylicza marszałek Andrzej Buła, do  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu tylko przez pierwsze dwa dni składania wniosków  pracodawców w celu ochrony miejsc prac, wpłynęły 44 wnioski  na kwotę około 5,8 mln zł- Te wnioski dotyczą około 1100 pracowników. WUP już dziś jest gotowy do wypłaty pierwszych pieniędzy.

Do Opolskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedsiębiorcy złożyli natomiast już  38 wniosków  na pożyczki z półrocznym okresem karencji. Z tego 36 wniosków złożono na maksymalną kwotę pożyczki, czyli 50 000 zł. Dwie umowy już zostały podpisane.

Na kwiecień zarząd województwa zaplanował także działania dotyczące doradztwa prawnego dla firm, w ramach projektu Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – o tych działaniach będziemy informować niebawem.

Zakończyliśmy nabór w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu do działania 8.1 w obszarze związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19

Zakończyliśmy nabór w ramach pozakonkursowej procedury wyboru projektu do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami  w obszarze  działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19.

Szczegółowy komunikat znajduje się w zakładce Ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.

Modyfikujemy projekty – wspomagamy walkę z COVID-19

W odpowiedzi na panującą epidemię COVID19 Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu rozszerza zakres swojego projektu pn. “Jesień życia – w dobrej kondycji bez bólu 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Do projektu wprowadzone będą działania, które pomogą osobom starszym w dostępie do rozszerzonej oferty świadczeń zdrowotnych, w celu przeciwdziałania SARSCoV2.

W ramach dodatkowych działań stworzone zostanie Centrum Monitorowania Pacjenta, polegające na stałym, cyklicznym nadzorze i monitorowaniu stanu zdrowia 550 pacjentów. Poprzez rozmowę telefoniczną przeprowadzany będzie wywiad medyczny w celu ustalenia aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz poinstruowania go o bieżących zaleceniach Ministerstwa Zdrowia w zakresie zachowań higieniczno-żywieniowych. Pacjent będzie mógł także zgłosić zapotrzebowanie na indywidualną telefoniczną konsultację lekarską z lekarzem internistą/kardiologiem.

Zakupione zostaną także środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące dla pacjentów oraz personelu udzielającego wsparcia medycznego w środowisku lokalny.

40 tys. euro i 100% dotacji – to nadzwyczajny konkurs projektowy ogłoszony w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

W związku z walką z epidemią COVID19 ogłoszono nadzwyczajny konkurs projektowy. W jego ramach mają zostać przyznane małe dotacje na konkretne działania/ projekty na poziomie lokalnym.

Dotacje zostaną przydzielone na działania w 3 obszarach:

 • Opieka zdrowotna i telemedycyna (MED);
 • Edukacja i e-learning/nauczanie na odległość (EDU);
 • Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSME).

Oto najważniejsze informacje:

 •  wnioski można składać do 9 kwietnia
 • maksymalna kwota dotacji to 40 tys. EUR
 • dofinansowywanie na poziomie 100%
 • o dotację mogą się ubiegać wszystkie podmioty publiczne i prywatne
 • konkurs organizowany jest w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

więcej informacji i formularze wniosków dostępne na stronie:

https://www.cei.int/…/covid-19-extraordinary-call-for-propo…

Odstępstwa od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach działania 7.3

30 marca 2020r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia odstępstw od procedur zawartych w dokumencie pn. Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

Przyjęto następujące rozwiązania:

1) możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby okres zawieszenia działalności nie był traktowany jako naruszenie wymogu zapewnienia trwałości (okres ten nie byłby wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym jej wznowieniu musiałaby być ona prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia);

2) wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom:

 • które o wsparcie wnioskowały, ale dla których zabrakło środków z uwagi na wyczerpanie alokacji,
 • które o to wsparcie nie wnioskowały z uwagi na brak podstaw do jego otrzymania,  a których obecnie kondycja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu i potrzebują tej pomocy;

3) wykorzystanie oszczędności powstałych w obecnie realizowanych projektach w ramach działania 7.3 na udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą na czas związany z epidemią, jednak nadal ponoszą stałe miesięczne opłaty także w okresie zawieszenia działalności. W tym przypadku możliwe jest wydłużenie okresu udzielania wsparcia pomostowego (akceptacja warunkowa uzależniona od zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju na odstąpienie od warunków wynikających z wytycznych dotyczących rynku pracy);

4) umożliwienie uczestnikom projektu składanie wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego;

5) możliwość dokonania kontroli prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego wydatkowania dotacji w sposób zdalny (z pominięciem konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu);

6) w przypadku zwolnienia przedsiębiorstw z konieczności opłacania składki ZUS, umożliwienie uczestnikom przeznaczenia tych środków na inne koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, z katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia pomostowego, bez konieczności ponownej oceny wniosków w tym zakresie;

7) możliwość niedotrzymania terminów wskazanych w Zasadach (np. związanych z niezwłocznym podjęciem działalności gospodarczej, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji).

Odnośnie kwestii wydłużenia okresu udzielania wsparcia pomostowego dla zakładanych działalności gospodarczych, która stanowi odstępstwo od Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, należy podkreślić, iż zastosowanie tego rozwiązania będzie możliwe wyłącznie w sytuacji uzyskania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Pismo w tej sprawie zostanie wystosowane do MFiPR przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020. Po otrzymaniu stanowiska Ministerstwa, zostaną Państwo o nim niezwłocznie poinformowani.

Odstępstwa od ww. procedur związane są z sytuacją kryzysową, będącą konsekwencją epidemii choroby COVID-19 i obowiązują od dnia 01.03.2020r. do czasu podjęcia uchwały o ich odwołaniu.

Pierwsze zmiany w realizowanych umowach – dodatkowe środki w związku z COVID -19

Wprowadzamy pierwsze zmiany w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w związku z COVID -19

Caritas Diecezji Opolskiej podjęła działania mające na celu wyposażenie 140 pielęgniarek Stacji Opieki Caritas w niezbędną odzież ochronną, płyny dezynfekcyjne i koncentratory tlenu związane ze stanem epidemii COVID-19. Środki zakupione zostaną w ramach aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. Pilotażowy program medycznych świadczeń pielęgnacyjnych. Caritas w ramach projektu planuje zakupić: odzież ochronną (rękawiczki, fartuchy, kombinezony, czepki, ochraniacze na obuwie, maski, przyłbice, okulary ochronne), preparaty i płyny do dezynfekcji oraz koncentratory tlenu. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie opieki nad osobami potrzebującymi z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Pielęgniarki Caritas obsługują pacjentów z 53 gmin województwa opolskiego, a podjęte działania dodatkowo zwiększą liczbę osób objętych usługami zdrowotnymi w programie do ok. jednego tysiąca oraz zwiększą liczbę personelu służb świadczących usługi zdrowotne do ok. 140. Działania podjęte w ramach projektu są odpowiedzią na potrzeby pacjentów, u których niemożliwe jest świadczenie opieki przez najbliższą rodzinę.

Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczący udzielania zamówień publicznych w związku z COVID-19

Komunikat w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19

W odpowiedzi na pytania dotyczące art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zwanej dalej „ustawą o COVID-19”, Urząd
Zamówień Publicznych wyjaśnia, co następuje.

I.
Zgodnie z treścią art. 6 ustawy o COVID-19, do zamówień, których przedmiotem są
towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 (zob. art. 2 ust. 1 ustawy
o COVID-19), nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby
lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Powyższy przepis upoważnia zatem zamawiającego do odstąpienia od stosowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843, dalej jako: ustawa Pzp), jeżeli zostaną spełnione przesłanki w nim
przewidziane.

Z treści art. 6 ustawy o COVID-19 wynika, że przepis ten:

1. ma zastosowanie tylko do zamówień na towary lub usługi,
2. niezbędne do przeciwdziałania COVID-19,
3. dotyczy sytuacji, w których:

– zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego
rozprzestrzeniania się choroby,
lub
– jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Należy podkreślić, że przesłanka wymieniona w punkcie 1 i 2 musi być spełniona w
każdym przypadku. Ponadto do zastosowania omawianego wyłączenia wymagane
jest zaistnienie jednej z dwóch przesłanek wymienionych w punkcie 3.

II.
Decyzja o zastosowaniu wyłączenia, o którym mowa w 6 ustawy o COVID-
19 powinna być każdorazowo poprzedzona dokonaniem przez
zamawiającego analizy konkretnego stanu faktycznego.

III.
W pierwszej kolejności należy ustalić, czy towar lub usługa jest niezbędna do
przeciwdziałania COVID-19.

Analizując pojęcie niezbędności w celu przeciwdziałania COVID – 19, należy odwołać
się do dyspozycji art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19, który stanowi, że przez
przeciwdziałanie COVID-19 na gruncie ustawy o COVID-19 rozumie się wszelkie
czynności związane ze:

1. zwalczaniem zakażenia,
2. zapobieganiem rozprzestrzenianiu się,
3. profilaktyką,
4. zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2.

O niezbędności zamówień na towary lub usługi, o której mowa w art. 6 ustawy o
COVID-19, można zatem mówić w sytuacji, gdy towary lub usługi są niezbędne do
realizacji celów wymienionych w przywołanym wyżej art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-
19.

IV.
Po stwierdzeniu, że analizowana dostawa towaru lub usługa jest niezbędna do
przeciwdziałania COVID-19 konieczne jest zbadanie, czy w analizowanej sprawie
zaistniała dalsza przesłanka do zastosowania wyłączenia, o którym mowa
w art. 6 ustawy o COVID-19, tj.czy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo
szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, lub czy wymaga tego
ochrona zdrowia publicznego. Do zastosowania omawianego przepisu wymagane
jest zaistnienie jednej z ww. przesłanek. W niektórych stanach faktycznych obie
przesłanki będą występowały łącznie.

Ustawa o COVID-19 nie zawiera wskazań, jak należy badać, czy zachodzi wysokie
prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby,
ani jak ocenić, czy zastosowania wyłączenia wymaga ochrona zdrowia publicznego.
Zamawiającydokonuje oceny możliwości wyłączenia stosowania przepisów ustawy
Pzp na podstawie art. 6 ustawy o COVID-19, po rozważeniu okoliczności stanu
faktycznego konkretnej sprawy z uwzględnieniem informacji przekazywanych
przez organy właściwe w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności przez
Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego itp.

V.
W świetle powszechnie znanych okoliczności związanych z walką z chorobą
wywołaną wirusem SARS-CoV-2, uznać należy, że wyłączenie, o którym mowa w art.
6 ustawy o COVID-19, będzie w szczególności możliwe w zakresie zamówień na
zakup sprzętu medycznego, wyrobów medycznych, środków ochrony
indywidualnej, czy preparatów do dezynfekcji. Podkreślić jednak należy, że w
każdym przypadku konieczne jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej
sprawy zaistniały omówione wcześniej przesłanki zastosowania przepisu art. 6
ustawy o COVID-19.

Art. 6 ustawy o COVID-19 może znaleźć zastosowanie również do zamówień
publicznych, których przedmiotem są dostawy sprzętu IT, czy też usługi z
zakresu IT. Potrzeby zamawiających w tym zakresie różnią się w zależności od
specyfiki wykonywanej działalności. W związku z tym – jak w każdym przypadku niezbędna
jest każdorazowa analiza dokonana przez zamawiającego, polegająca na
sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt IT lub usługę IT wypełnia
przesłanki określone w ww. przepisie.

W tym zakresie należy zwrócić uwagę, że obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją
epidemiologiczną w kraju, pracodawcy (w tym podmioty publiczne) na podstawie art.
3 ustawy o COVID-19 polecają swoim pracownikom wykonywanie pracy poza
miejscem jej stałego wykonywania (polecenie wykonywania pracy zdalnej). W opinii
Urzędu, art. 6 ustawy o COVID-19 może być zastosowany do zamówień publicznych,
których przedmiotem jest wyposażenie stanowiska pracy (np. zakup laptopów,
telefonów) do pracy zdalnej, czy też dostosowanie infrastruktury informatycznej
zamawiającego w celu wprowadzenia i wykonywania pracy zdalnej. Podkreślić
należy, że wyłączenie to nie jest „automatyczne” – w każdym przypadku konieczne
jest ustalenie, że w stanie faktycznym konkretnej sprawy zaistniały omówione
wcześniej przesłanki zastosowania przepisu art. 6 ustawy o COVID-19.

W związku z tym niezbędna jest każdorazowa analiza dokonana przez
zamawiającego, polegająca na sprawdzeniu, czy planowane zamówienie na sprzęt
IT, usługę IT lub wyposażenie stanowiska pracy wypełnia przesłanki określone w ww.
przepisie.

Zmiany terminów naborów wniosków dla działań 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych i 5.5 Ochrona powietrza

Z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO) nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 – wersja nr 4 z dnia 24 lutego 2020 r. w ramach:

– działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, którego rozpoczęcie zaplanowano w kwietniu 2020r.

IZ RPO podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na czerwiec 2020 r. Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest koniecznością zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM) zaktualizowanego kryterium wyboru projektów. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z zagrożeniem koronawirusem nie jest możliwe przeprowadzenie posiedzenia KM w trybie stacjonarnym. Mając na uwadze powyższe, KM odbędzie się w trybie obiegowym, co wiąże się z wydłużeniem procedury i koniecznością przesunięcia naboru.

– działania 5.5. Ochrona powietrza, którego rozpoczęcie zaplanowano w czerwcu 2020r.

IZ RPO podjęła decyzję o zmianie terminu naboru w ramach tego działania na wrzesień 2020 r. Decyzja o zmianie terminu naboru w ramach ww. działania podyktowana jest zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, które mają wpływ na zaplanowany konkurs.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok – wersja nr 5 z dnia 23 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany  Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany  Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskie.

Są decyzje ruszają zakupy

Po szczegółowych analizach i rozmowach z partnerami w całym regionie są już ostateczne decyzje w sprawie sfinansowania potrzeb szpitali czy działań w sferze opieki społecznej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Już teraz jest 45 milionów złotych dofinansowania unijnego na potrzeby szpitali, kolejne 13,6  miliona złotych na działania w opiece społecznej.

 – Jest już zgoda wojewody, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej na te działania – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – To oznacza m.in., że 19 szpitali z naszego województwa już może przygotowywać się do zakupu środków ochrony osobistej i potrzebnego sprzętu. 45 milionów z funduszy unijnych zabezpieczy te potrzeby na najbliższe trzy miesiące. To m.in. 30 dodatkowych respiratorów, aparatura do monitorowania czynności życiowych, urządzenia do tlenoterapii, niezbędne urządzenia diagnostyczne czy urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i karetek. Ale to także środki ochrony osobistej – rękawice, maski, fartuchy, przyłbice ochronne czy płyny do dezynfekcji.

Spośród tych szpitali ok. 14,7 mln zł otrzyma na zakupy szpital w Kędzierzynie-Koźlu, 6,27 mln zł Szpital Wojewódzki w Opolu, 5,1 mln zł Uniwersytecki Szpital Kliniczny, 3,7 mln zł – Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu (neuorpsychiatria), 2,2 mln zł ZOZ w Nysie, 1,9 mln zł szpital w Strzelcach Opolskich, 1,4 mln zł specjalistyczny  szpital w Branicach, 1,4 mln zł szpital w Krapkowicach, 1,2 mln zł Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, 1,2 mln zł w Oleśnie, 1,1 mln zł szpital onkologiczny, ponad 1,5 mln zł szpital w Białej razem ze szpitalem w Prudniku, 790 tys. zł – OCR w Korfantowie, 762 tys. zł – w Głubczycach, 532 tys. zł – w Brzegu, 387 tys. zł – w Namysłowie, 328 tys. zł – w Głuchołazach, 280 tys. zł – w Kluczborku i 91 tys. zł – ZOL w Głuchołazach. – Przygotowujemy także projekt własny dla szpitali i placówek, które teraz nie otrzymają dofinansowania – dodaje marszałek. – Zapotrzebowanie na kwotę ponad 20 mln zł zgłosiło już ponad 30 placówek medycznych, opiekuńczych czy sanitarno-epidemiologicznych.

Natomiast w tej chwili ruszają już zakupy w projektach, realizowanych w sferze opieki społecznej. Te działania to przede wszystkim poprawa opieki nad seniorami, najbardziej zagrożonymi w czasie epidemii, osobami obłożnie chorymi i wykluczonymi społecznie, którzy sami sobie nie potrafią pomóc. Partnerami zarządu województwa są w tych działaniach –  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Caritas Diecezji Opolskiej, Miasto Opole  i Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu. – Tutaj ROPS już uruchomił pierwsze zakupy środków ochrony osobistej dla asystentów rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych. Opole kupi m.in. analizatory do diagnostyki infekcji dolnych oraz zakażeń wirusem SARS-CoV-2, wraz z usługą wykonywania kilkukrotnych testów dla ok. 5000 pacjentów – informuje marszałek województwa. To także pieniądze na posiłki dla osób potrzebujących i bezdomnych czy choćby zakup laptopów dla wychowanków domów dziecka do zdalnej  nauki.

– Pierwsze potrzeby szpitali i opieki społecznej dotyczące środków ochrony osobistej, które teraz sfinansujemy, to m.in. 5,82 mln sztuk rękawic ochronnych, 900 tys. masek, 324 tys. fartuchów czy 30 500 przyłbic ochronnych – wylicza marszałek Andrzej Buła.

Tekst: Violetta Ruszczewska

Źródło: https://www.opolskie.pl/2020/03/sa-decyzje-ruszaja-zakupy/

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie czynny zdalnie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nysie już działa. Na tą chwilę zdalnie.

Z konsultantem możecie się skontaktować pod nr tel☎️ 77 448 99 63 lub poprzez wiadomość elektroniczną na adres 📧 lpi.nysa@opolskie.pl

Zapraszamy!

Komunikat dla wnioskodawców

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w imieniu IZ RPO WO 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Komunikat dla wnioskodawców dotyczący trwających i planowanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020 w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego.

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany  Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie w ramach poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Komunikat dla beneficjentów dotyczący realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020 w związku z sytuacją epidemiologiczną

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła w imieniu IZ RPO WO 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego przyjął: komunikat dla beneficjentów dotyczący realizacji projektów w ramach RPO WO 2014-2020  w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Uruchomiliśmy także infolinie dla Beneficjentów:

 • Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 – 77 44 04 720-722
 • Wojewódzki Urząd Pracy – 77 44 16 754
 • Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – 77 40 33 660
 • Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska – 77 54 17 934

Wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje przekazywać będziemy na bieżąco.

Zmiany do Regulaminu konkursu w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Nabór XVII (13-20.03.2020 r.)

W zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków zamieszczono komunikat w sprawie zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcia dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, Nabór XVII (13-20.03.2020 r.).

Informacja dla beneficjentów, którzy mają podpisane umowy lub są na etapie podpisywania

Informacje dla naszych beneficjentów, którzy mają podpisane umowy o dofinansowanie projektów lub są na etapie podpisywania umowy

👉Do odwołania👈 wszelka komunikacja w sprawach dotyczących projektów będzie odbywała się tylko drogą telefoniczną☎️, elektroniczną📧 lub za pośrednictwem systemu SL💻.

W okresie tym nie będzie również możliwości zorganizowania żadnych spotkań konsultacyjnych z pracownikami rozliczającymi projekty w IZ RPO WO 2014-2020.

Przypominamy jednocześnie, że osoby z zewnątrz nie mają możliwości wejścia do budynku Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, mieszczącego się przy ul. Krakowskiej 38😔

Ograniczenie dotyczy wszystkich zadań wykonywanych w naszym departamencie👉w tym m. in:
konsultacji z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
składania wniosków o dofinansowanie projektów;
składania wniosków o płatność, ich korekt itp.;

Wszystkie dodatkowe informację związane z tą wyjątkową sytuacją będziemy Wam przekazywać na bieżąco🙂

Ps. Wszystkie swoje zadania wykonujemy normalnie 😉

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w najbliższym czasie, znajdziecie na stronieℹ️https://bit.ly/2TH5SRP

Zawieszenie konsultacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”), w trosce o zdrowie pracowników oraz Klientów, od 12 marca 2020 r. do odwołania, w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim w Opolu, Brzegu, Nysie oraz Kędzierzynie-Koźlu, zawieszone zostaje udzielanie konsultacji bezpośrednich. Ponadto, od poniedziałku (16 marca 2020 r.) konsultacje we wszystkie dni robocze udzielane będą w godzinach:

 • w Głównym Punkcie Informacyjnym w Opolu – 8:30 – 16:30;
 • w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Brzegu – 7:30 – 15:30;
 • w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Kędzierzynie-Koźlu – 7:30 – 15:30;
 • w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Nysie – 7:30 – 15:30.

Czasowo zniesione zostają poniedziałkowe dyżury konsultantów w godzinach popołudniowych.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej:  https://rpo.opolskie.pl/?cat=8.

W celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom związanym z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ogranicza do minimum kontakty z osobami z zewnątrz.

W związku z tym prosimy o kontaktowanie się z nami tylko drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Ograniczenie dotyczy wszystkich zadań wykonywanych w naszym departamencie w tym m. in:

 • konsultacji z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
 • składania wniosków o dofinansowanie projektów;
 • składania wniosków o płatność, ich korekt itp.;

Wszystkie dodatkowe informację związane z tą wyjątkową sytuacją będziemy Wam przekazywać na bieżąco

Ps. Wszystkie swoje zadania wykonujemy normalnie

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w najbliższym czasie, znajdziecie na stronie