Poznaj program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Poznaj program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Dokumenty obowiązujące w naborach

Rewitalizacja

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów-zakres EFRR

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów-zakres EFS+

Materiał informacyjny nt. Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027