REGULAMINY PRACY PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW OCENIAJĄCEJ PROJEKTY W RAMACH EFS+  DOTYCZY POSTĘPOWAŃ NIEKONKURENCYJNYCH

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów EFS oceniającej projekty w ramach EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – dotyczy postępowania niekonkurencyjnego– wersja nr 2

 

REGULAMINY PRACY PRACY KOMISJI OCENY PROJEKTÓW OCENIAJĄCEJ PROJEKTY W RAMACH EFS+  DOTYCZY POSTĘPOWAŃ KONKURENCYJNYCH

Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów EFS oceniającej projekty w ramach EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – dotyczy postępowania konkurencyjnego– wersja nr 2