Komunikacja i promocja

Komunikacja i promocja

Fundusze Europejskie dla opolskiego

Jeżeli otrzymałeś dofinansowanie z Funduszy Europejskich, masz obowiązek poinformować o tym opinię publiczną. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować zwrotem części dofinansowania. Dowiedz się jakie są najważniejsze obowiązki beneficjenta programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego w zakresie informacji i promocji.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz również w umowie o dofinansowanie projektu.

Jakie masz obowiązki informacyjno-promocyjne?

Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno promocyjne w projekcie? (do pobrania logotypy)

Jak oznaczać miejsce projektu i sprzęt powstały/zakupiony w ramach projektu? (do pobrania wzory tablic, plakatów i naklejek)

Co jeżeli nie wywiążesz się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych?

Najważniejsze dokumenty określające wymagania związane z informacją na temat projektów i ich promocją.

Specjalista ds. komunikacji