Co jeżeli nie wywiążesz się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych?

Co jeżeli nie wywiążesz się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych?

W sytuacji gdy nie wywiążesz się z podstawowych obowiązków informacyjnych i promocyjnych, instytucja udzielająca dofinansowania nałoży na Ciebie działania zaradcze. A jeśli nie zrealizujesz tych  działań może dojść do pomniejszenia dofinansowania projektu. Pomniejszenie może wynieść do 3% kwoty dofinansowania projektu.
Szczegółowe informacje na temat wartości pomniejszenia kwoty dofinansowania projektu, znajdziesz w załączniku do umowy o dofinansowanie Twojego projektu.