Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno promocyjne w projekcie?

Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno promocyjne w projekcie?

Jako beneficjent musisz oznaczać swoje działania informacyjne i promocyjne, dokumenty i materiały związane z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej lub przeznaczasz dla uczestników projektów.

 1.  Oznaczenie projektu musi zawierać następujące znaki:
 •  znak marki Fundusze Europejskie

  Znak Funduszy Europejskich dla Opolskiego

  znak barw RP

  Flaga Rzeczpospolitej Polskiej

 • znak UE

  Logo_UE_RGB_Logo_EU_RGB-1

 • oficjalne logo promocyjne województwa opolskiego

  Logo promocyjne wojewóztwa opolskiego

Znaki do pobrania
Zasady stosowania  oficjalnego logo promocyjnego województwa opolskiego znajdziesz w Systemie Identyfikacji Wizualnej Województwa Opolskiego .
Szczegółowe informacje związane z graficznym przedstawieniem Funduszy Europejskich, znajdują się w „Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027”, dostępnej na Portalu Funduszy Europejskich.
 1. Kolejność znaków
W podstawowym zestawieniu znaków znak Funduszy Europejskich umieszczasz zawsze z lewej strony, znak barw RP jako drugi znak od lewej strony, znak Unii Europejskiej jako trzeci od lewej strony, czwartym znakiem od lewej strony jest oficjalne logo województwa opolskiego umieszczasz za znakiem UE, po linii rozdzielającej.

znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie dla Opolskiego, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu Dofinansowane przez Unię Europejską, oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego

Gdy nie jest możliwe umieszczenie znaków w linii poziomej, możesz zastosować układ pionowy. W tym ustawieniu znak Funduszy Europejskich znajduje się na górze, pod znakiem FE znajduje się znak barw RP, znak Unii Europejskiej pod znakiem barw RP, a oficjalne logo promocyjne województwa opolskiego na dole, po linii rozdzielającej.

znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie dla Opolskiego, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej złożony z barw RP oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu Dofinansowane przez Unię Europejską, oficjalne logo promocyjne Województwa Opolskiego

Zestawienie znaków do pobrania
Zestawienie znaków (Znak Funduszy Europejskich, znak barw RP, znak Unii Europejskiej oraz oficjalne logo promocyjne województwa opolskiego) musi być zawsze umieszczone w widocznym miejscu materiału lub dokumentu.
Dla spełnienia tego warunku wystarczy, jeśli np. pierwsza strona dokumentu zostanie oznaczona zestawieniem znaków.
 1. Wersje kolorystyczne znaku Funduszy Europejskich, znaku barw RP,znaku Unii Europejskiej i oficjalnego logo promocyjne województwa opolskiego

UWAGA: Znak barw RP występuje wyłącznie w wersji pełnokolorowej. Dlatego zestawienie znaków FE, znaku barw RP, znaku UE oraz oficjalne logo promocyjne województwa opolskiego zawsze występuje w wersji pełnokolorowej.

Zatem, jeśli wykorzystujesz achromatyczną wersję zestawienia znaków, pomiń znak barw RP. Zastosuj wtedy zestawienie znaków: FE, UE i logo województwa w wersji achromatycznej.
Pełnokolorowy zestaw znaków musisz stosować w przypadku następujących materiałów:
 • strony internetowe,
 • publikacje elektroniczne np. materiały video, animacje, prezentacje, newslettery, mailing,
 • publikacje i materiały drukowane np. foldery, informatory, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy, zaproszenia, programy szkoleń, itp.,
 • korespondencja drukowana, jeśli papier firmowy jest w wersji kolorowej,
 • naklejki,
 • materiały brandingowe i wystawowe np. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe, billboardy itp.,
 • materiały promocyjne tzw. gadżety.
Achromatycznych zestawień znaków (bez znaku barw RP) możesz użyć, jeżeli:
 • nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień, lub jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,
 • materiały z założenia występują w wersji achromatycznej, np. korespondencja drukowana (jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej), dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk pracy).