XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

14 lutego 2018 r. miało miejsce XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Protokół z XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 163/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 163/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 163/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem działań/poddziałań wrażanych przez instrumenty finansowe)

Uchwała nr 164/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 164/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 164/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne i szczegółowe uniwersalne dla wszystkich działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP oraz 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej w zakresie mikropożyczek)

Uchwała nr 165/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 165/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 165/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 166/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 166/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 166/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 167/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 167/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 167/2018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 168/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 168/2018 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 168/018 KM RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej