X Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

23 marca 2016 r. miało miejsce X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejną partię kryteriów wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z X posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 58/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 58/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

Uchwała nr 59/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 59/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej

Uchwała nr 60/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 60/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 10.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Uchwała nr 61/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 61/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 62/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 62/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych

Uchwała nr 63/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 63/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Uchwała nr 64/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 64/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MŚP

Uchwała nr 65/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 65/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.5 Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw

Uchwała nr 66/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 66/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa

Uchwała nr 67/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 67/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne

Uchwała nr 68/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 68/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

Uchwała nr 69/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 69/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 70/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 70/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Uchwała nr 71/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 71/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 72/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 72/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Uchwała nr 73/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 73/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej