Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2015-10-16
 

 WYNIKI NABORU


 

Wybór do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn. „ Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

19 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020, podjął uchwałę nr 1614/2016 w sprawie wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn. „ Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy ” złożonego do działania 6.1 Infrastruktura drogowa.

Zestawienie tabelaryczne dot. projektu wybranego do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

W załączeniu publikujemy wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzony przez IZ RPO WO 2014-2020 według stanu na dzień 19.01.2016 r.

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektu w trybie pozakonkursowym w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa.


 

8 stycznia 2016 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”, złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów pozytywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej


10 grudnia 2015 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę formalną projektu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”, złożonego w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


13 listopada 2015 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych ww. wniosku o dofinansowanie projektu. Informujemy, że projekt spełnił wymogi formalne i został zakwalifikowany do oceny formalnej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej


Informujemy, że 16 października 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie pozakonkursowym do działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020 wpłynął wniosek Województwa Opolskiego o dofinansowanie projektu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy”.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2016

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Punkt Przyjmowania Wniosków (parter) Ul. Ostrówek 5-7 45-082 Opole

Zamieszczono w dniu: