Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-04-27

9 października 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 10606/2023 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.03-IZ.00-001/23 dla działania 4.3 Tabor kolejowy programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór I, zatwierdził Listę z ocenionym projektem złożonym w ramach naboru do działania 4.3 Tabor kolejowy FEO 2021-2027.

Lista z ocenionym projektem złożonym w ramach naboru do działania 4.3 Tabor kolejowy FEO 2021-2027

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów, która przeprowadziła ocenę projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.03-IZ.00-001/23 dla działania 4.3 Tabor kolejowy programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 4.3 Tabor kolejowy FEO 2021-2027


25 września 2023 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.3 Tabor kolejowy FEO 2021-2027. Złożony w ramach naboru 1 wniosek o dofinansowanie projektu został zakwalifikowany do rozstrzygnięcia.

Lista z projektem zakwalifikowanym do rozstrzygnięcia


16 czerwca 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.3 Tabor kolejowy FEO 2021-2027. Złożony w ramach naboru 1 wniosek o dofinansowanie projektu został zakwalifikowany do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Lista z projektem zakwalifikowanym do oceny merytorycznej


27 kwietnia 2023 r. zakończył się nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.3 Tabor kolejowy. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Lista z projektem złożonym do działania 4.3 Tabor kolejowy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: