Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-04-27

9 października 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 10604/2023 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.01-IZ.00-001/23 dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór I, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027.

Lista ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów, która przeprowadziła ocenę projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.01-IZ.00-001/23 dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027


4 października 2023 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027. Spośród złożonych w ramach naboru 6 wniosków o dofinansowanie projektu, wszystkie zostały ocenione pozytywnie i zostały przekazane do rozstrzygnięcia w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Lista projektów przekazanych do rozstrzygnięcia


16 czerwca 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027. Spośród złożonych w ramach naboru 6 wniosków o dofinansowanie projektu, wszystkie zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej


Zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęło sześć wniosków o dofinansowanie projektów.

Lista projektów złożonych do działania 4.1 Infrastruktura drogowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: