VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

28 stycznia 2016 r. miało miejsce VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na spotkaniu zatwierdzono kolejne kryteria wyboru projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 40/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr do Uchwały nr 40/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria formalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne-uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej – działanie 6.1 Infrastruktura drogowa

Uchwała nr 41/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 41/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne dla wszystkich działań i poddziałań RPO WO 2014-2020

Uchwała nr 42/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 42/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria szczegółowe – działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Uchwała nr 43/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 43/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 1.2 Infrastruktura B+R

Uchwała nr 44/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 44/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR] – kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Uchwała nr 45/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 45/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFRR]- kryteria merytoryczne szczegółowe – poddziałeni 5.3.3 dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Uchwała nr 46/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 46/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria formalne, merytoryczne-uniwersalne, horyzontalne uniwersalne, merytoryczne szczegółowe – działenie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP

Uchwała nr 47/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 47/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne szczegółowe – działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego

Uchwała nr 48/2016 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik do Uchwały nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 [EFS] – kryteria merytoryczne – poddziałanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej