Procedura obiegowa

Procedura obiegowa

W dniach od 7 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, miała miejsce nadzwyczajna procedura obiegowa. W okresie konsultacyjnym nie zgłoszono żadnych uwag i tym samym Uchwała Nr 270/2020 uwzględniająca zmiany merytoryczne RPO WO 2014-2020, dotyczące niwelowania negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa COVID – 19 w województwie opolskim została zatwierdzona.

W głosowaniu udział wzięło 37 członków Komitetu lub zastępców członków Komitetu na 51 osób uprawnionych do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

Uchwała nr 270/2020 Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 270/2020 KM RPO WO 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 do RPO WO 2014-2020

Załącznik nr 4 do RPO WO 2014-2020

Lista uczestników procedury obiegowej KM RPO WO 2014-2020 – zmiany RPO WO 2014-2020 – grudzień 2020