Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-12-29

KOMUNIKATY

[12.03.2024 r.]

Zakończona została ocena formalna w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego (FEO 2021-2027). Projekt został przekazany do oceny merytorycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 41 689 816,53 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 39 117 646,99 PLN, w tym:

- 35 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 4 117 646,99 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 39 117 647,00 PLN, w tym:

- 35 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 4 117 647,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista zawierająca informacje o projekcie, który został przekazany do oceny merytorycznej w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej FEO 2021-2027 (nabór 15.11-29.12.2023 r.)


[29.02.2024 r.]

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zmienił termin zakończenia etapu oceny formalnej projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej programu regionalnego FEO 2021-2027.

Etap oceny formalnej wydłużono do 08 marca 2024 r.


[04.01.2024 r.]

Zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej. Do Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Łączna wartość przyjętego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 41 689 816,53 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 39 117 646,99 PLN, w tym:

- 35 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 4 117 646,99 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 39 117 647,00 PLN, w tym:

- 35 000 000,00 PLN środki EFS+,

- 4 117 647,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wniosek, który wpłynął w ramach naboru został przekazany do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

Lista zawierająca informacje o projekcie złożonym w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 6.7 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej  (nabór 15.11 - 29.12.2023 r.)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: