Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-11-27

29 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 12282/2024 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.01-IZ.00-003/23 dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór III, zatwierdził Listę ocenionych projektów złożonych w ramach naboru do działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027.

Lista z projektami wybranymi do dofinansowania w ramach działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów, która przeprowadziła ocenę projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.01-IZ.00-003/23 dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027


25 kwietnia 2024 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027 (III nabór). Dwa projekty zostały ocenione pozytywnie i przekazane do rozstrzygnięcia w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Lista z projektami przekazanymi do rozstrzygnięcia


16 stycznia 2024 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027 (III nabór). Z trzech złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów dwa zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej. Jeden wniosek został wycofany przez Wnioskodawcę z dalszej oceny.

Lista z projektami zakwalifikowanymi do oceny merytorycznej


27 listopada 2023 r. zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynęły trzy wnioski o dofinansowanie projektu.

Lista projektów złożonych do działania 4.1 Infrastruktura drogowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: