Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-10-31

KOMUNIKATY

[08.03.2024 r.]

4 marca 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały rozstrzygnął postępowanie niekonkurencyjne oraz dokonał wyboru do dofinansowania projektów  złożonych w postępowaniu niekonkurencyjnym do działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+, nabór II (16-31.10.2023 r.).

Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty. Kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

- 23 295 999,30 PLN, w tym:

- 23 295 999,30 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 23 296 000,00 PLN, w tym:

- 23 296 000,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Listę zawierającą informacje o  wybranych do dofinansowania projektach przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista zawierająca informacje o projektach, które spełniły kryteria wyboru i zostały wybrane do dofinansowania

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów (KOP) dokonującej oceny projektów w postępowaniu:

Informacja o składzie KOP dokonującej oceny projektów


[07.03.2024 r.]

28 lutego 2024 r. zakończona została ocena merytoryczna  w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+  FEO 2021-2027.

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 27 407 058,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

23 295 999,30 PLN, w tym:

- 23 295 999,30 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

 Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi: 23 296 000,00 PLN, w tym:

- 23 296 000,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkie projekty uzyskały pozytywną ocenę, tj. spełniły wszystkie wymagane kryteria merytoryczne.

Lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ (nabór 16-31.10.2023r.)


[15.12.2023 r.]

15 grudnia 2023 r. zakończona została ocena formalna w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ FEO 2021-2027. Do oceny merytorycznej przekazane zostały dwa wnioski o dofinansowanie projektu.

Łączna wartość przekazanych projektów wynosi 27 407 058,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 23 295 999,30 PLN, w tym:

- 23 295 999,30 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 23 296 000,00 PLN, w tym:

- 23 296 000,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Lista projektów, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ FEO 2021-2027 (nabór 16-31.10.2023 r.)


Zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+. Do Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektu.

Łączna wartość przyjętych wniosków o dofinansowanie projektu wynosi 27 407 058,00 PLN, a kwota wnioskowanego dofinansowania:

- 23 295 999,30 PLN, w tym:

- 23 295 999,30 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Aktualna alokacja środków finansowych w ramach postępowania niekonkurencyjnego wynosi:

- 23 296 000,00 PLN, w tym:

- 23 296 000,00 PLN środki EFS+,

- 0,00 PLN środki Budżetu Państwa.

Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru zostały przekazane do I etapu oceny, tj. do oceny formalnej.

 Lista projektów złożonych w ramach postępowania niekonkurencyjnego do działania 12.1 Pomoc Techniczna EFS+ (nabór 16-31.10.2023 r.)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: