Zakończony data zakończenia naboru wniosków 2023-10-19

18 marca 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 11901/2024 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.01-IZ.00-002/23 dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, nabór II, zatwierdził Listę z ocenionym projektem złożonym w ramach naboru do działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021- 2027.

Lista z projektem wybranym do dofinansowania_4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów, która przeprowadziła ocenę projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego nr FEOP.04.01-IZ.00-002/23 dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027


12 marca 2024 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027 (II nabór). Złożony w ramach naboru wniosek o dofinansowanie projektu został oceniony pozytywnie i przekazany do rozstrzygnięcia w zakresie wyboru projektu do dofinansowania.

Lista z projektem przekazanym do rozstrzygnięcia


8 grudnia 2023 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektu złożonego w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa FEO 2021-2027 (II nabór). Złożony w ramach naboru wniosek o dofinansowanie projektu został zakwalifikowany do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.

Lista z projektem zakwalifikowanym do oceny merytorycznej


19 października 2023 r. zakończyliśmy nabór w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 4.1 Infrastruktura drogowa. Do Instytucji Zarządzającej FEO 2021-2027 wpłynął jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

 

Lista z projektem złożonym do działania 4.1 Infrastruktura drogowa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: