Zakończony data zakończenia naboru wniosków

[29.02.2024 r.]

26 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 11716/2024, w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla Działania 5.7 Kształcenie ogólne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.07-IP.02-001/23. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowany zostanie projekt ujęty w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny projektów w ramach postępowania niekonkurencyjnego dla działania 5.7 Kształcenie ogólne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 (FEO 2021-2027) - nabór nr FEOP.05.07-IP.02-001/23:


[30.01.2024 r.]

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną, tj. zostały skierowane do rozstrzygnięcia w ramach naboru dla działania 5.7 Kształcenie ogólne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację, programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I.

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+.

Termin naboru: 26.07.2023 r. – 31.08.2023 r.


[15.09.2023 r.]

Lista projektów złożonych w ramach naboru dla działania 5.7 Kształcenie ogólne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru:  26.07.2023 r. – 31.08.2023 r.


[19.10.2023 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru dla działania 5.7 Kształcenie ogólne, priorytetu 5 Fundusze Europejskie wspierające opolski rynek pracy i edukację programu regionalnego FEO 2021-2027, nabór I

Postępowanie niekonkurencyjne wyboru projektów w ramach EFS+

Termin naboru: 26.07.2023 r. – 31.08.2023 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Zamieszczono w dniu: