Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27

Projekty rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-27:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy

PL ENG 

Załączniki do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy 

PL ENG

  • Zmiany do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajacego wspólne przepisy 

PL ENG

Załącznik do zmiany do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajacego wspólne przepisy 

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 

PL ENG

Załącznik 1 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 

PL ENG

Załącznik 2 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności 

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

PLENG

Załączniki 1-3 do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego 

PL ENG

Załącznik do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radyw sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego 

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i RadyRADY w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym

PL ENG

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

PL ENG

Załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

PL ENG