Na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego, jakie odbyło się 24.07.2019 r. podjęto uchwałę nr 1091/2019 w sprawie zmiany dokumentu pn. Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020.

Dokument stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu w ramach IV naboru wniosków dla działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020 i obowiązuje dla wnioskodawców przygotowujących wnioski w ramach przedmiotowego konkursu oraz beneficjentów, którzy będą realizowali projekty wybrane do dofinansowania w tym konkursie.

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach działania 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego RPO WO 2014-2020

Dokument znajduje się także w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami