Jeśli realizujesz projekt w ramach RPO WO 2014-2020, to zapoznaj się z nową wersją

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.5_z uszcz IZ – 25.01.2019

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.5_z uszcz IZ – 25.01.2019_Rejestr Zmian

Podręcznik znajdziesz w zakładkach:

O Programie / Zapoznaj się z prawem i dokumentamiPozostałe – link

Realizuję projekt / Rozliczaj projekt –> Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja – link

Nowa wersja Podręcznika obowiązuje od 25 stycznia 2019 r.