PODRĘCZNIK BENEFICJENTA SL2014 – wersja 2.4 oraz pakiet zmian w systemie

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym, tj. 6/7 grudnia 2018 r., Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wdroży pakiet zmian do systemu SL2014 usprawniających pracę Beneficjentom i Opiekunom projektów.

Poniżej informacja o zmianach:

 1. Możliwość przepięcia wniosku o płatność do innej wersji umowy (tj. nowszego aneksu).
 2. Nowy sposób działania „Postępu finansowego”.
  Postęp finansowy” trafi do osobnej zakładki „Podsumowanie” i będzie przeliczany:
  – przez System (w momencie pierwszego wejścia na zakładkę, zapisu oraz przesyłania wniosku);
  – przez Beneficjenta (przy użyciu nowej funkcji „Odśwież”).
  Dane z zakładki „Podsumowanie” dla wniosków składanych po wdrożeniu zmian nie będą wchodzić do sumy kontrolnej dla danego wniosku o płatność. Dzięki temu pracownicy instytucji będą mogli na swoim poziomie aktualizować dane w zakładce „Podsumowanie na złożonych wnioskach o płatność (nowa funkcja „Aktualizuj”).
 3. Możliwość odpinania przez instytucję z wniosków o płatność błędnych załączników, powiązanych z wnioskiem przez beneficjenta po jego złożeniu.
 4. Dodanie nowej walidacji sprawdzającej, czy suma kwoty wnioskowanej refundacji z zakładki “Projekt” i “kwoty zaliczek rozliczanych bieżącym wnioskiem” z zakładki “Rozliczenie zaliczek” nie przekracza kwoty „Dofinansowania” z zakładki „Projekt”.
 5. Możliwość importowania danych z pliku .xls do Zestawienia dokumentów na wnioskach zbiorczych (dotyczy projektów partnerskich).
 6. Dodanie do eksportowanego z zestawienia dokumentów pliku .xls listy kontraktów.
 7. Możliwość podpisywania wniosków certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 dla osób uprawnionych spoza Polski, w innych projektach niż EWT.

 

Prezentacja MIR prezentująca nowe funkcjonalności:

Wnioski o płatność – prezentacja nowych funkcjonalności_POKAZ

PODRĘCZNIK BENEFICJENTA – wersja 2.4 

Podręcznik Beneficjenta SL2014_wersja 2.4_z uszcz IZ

Ponadto informujemy, że wszystkie dokumenty zostały umieszczone na stronie https://rpo.opolskie.pl

O Programie / Zapoznaj się z prawem i dokumentamiPozostałe – link

Realizuję projekt / Rozliczaj projekt –> Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja – link